Про затвердження кошторису витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік

Номер
/
Сесія
2/7
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
24.11.15
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

4


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сессия 7 созываПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н ЯВід № _______/15

м. Харків


Про затвердження кошторису витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік


З метою виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська радаВИРІШИЛА:1. Затвердити кошторис витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки», затвердженої рішенням 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.02.2007 № 56/07 (зі змінами), за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік згідно з додатком.2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. Кернес

Додаток до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Програми подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова» на 2016 рік від № /15


КОШТОРИС

витрат на виконання

«Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення

ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки»

за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
гривень

з/п

Код головного розпоряд­ника КТКВ

заходу прог-рами

Назва головного розпорядника Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування на 2016 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7


56


ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН4 198 0004 198 000

-


180109


ПРОГРАМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ4 198 0004 198 000

-

1


1.

Заходи щодо функції земельного адміністрування «визначення земельної власності»
2


1.3.

Продовжити роботи по встановленню меж земель особливого правового режиму та на яких законом встановлено обмеження господарської діяльності, включаючи землі природно-заповідного фонду,

охоронні і санітарно-захисні зони,


2 000 000

2 000 000

-

1

2

3

4

5

6

7
землі оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення. Розробити проекти землеустрою щодо становлення прибережних смуг, водоохоронних зон із визначенням режиму використання цих земель
3


1.5.

Виконати комплекс робіт з підготовки ділянок до продажу шляхом аукціонів. Розробити план продажу земельних ділянок із незабудованих земель несільськогосподарського призначення

198 000

198 000

-

4


3.

Заходи щодо функції земельного адміністрування «використання землі»
5


3.1.

Розробити план земельно-господарського устрою землі

 2 000 000

2 000 000


Всього по Департаменту земельних відносин

4 198 000

4 198 000

-

Всього по програмі:

4 198 000

4 198 000

-
Директор Департаменту

земельних відносин Б.І. Баронін