Про внесення змін до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки

Номер
/
Сесія
42/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
21.08.15
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

2


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

42 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ Г

ОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

42 сессия 6 созываР І Ш Е Н Н Я


Від __.___.2015 № ______/15

м. Харків

Про внесення змін до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки


На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012
№ 989/12 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Викласти в новій редакції:

1.1.1. Пункт 1.6 «Положення про порядок надання одноразової адресної грошової допомоги учасникам бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідам війни з числа учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, членам родини загиблого учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, на проведення лікування» (додаток 30 до Програми):

«1.6. Питання щодо надання грошової допомоги учаснику бойових дій, інваліду війни та членам родини загиблого учасника бойових дій у зоні проведення АТО розглядається Комісією при наявності таких документів:

особистої заяви громадянина;

довідки про доходи заявника (оригінал);

копії паспорта (1,2,11 сторінка) заявника;

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

копії посвідчення учасника бойових дій.

Для розгляду питання про надання грошової допомоги:

– на лікування чи операцію необхідним є медичний висновок Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради;

– у разі звернення до секретаря й депутатів Харківської міської ради
та заступників міського голови заяви розглядаються за дорученням міського голови».

1.2. Пункт 2.1 «Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності» (додаток 29 до Програми):

«2.1. Отримувачами додаткових соціальних гарантій є громадяни України, які є здобувачами вищої освіти за денною формою навчання
з 01.09.2015».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з соціального захисту та охорони здоров’я
та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г. А. Кернес