Про затвердження Положення про порядок встановлення в місті Харкові пам'ятних знаків

Номер
1936/15
Сесія
40/6
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
24/06/2015
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

40 сесія 6 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

40 сессия 6 созываРІШЕННЯ


Від 24.06.2015 № 1936/15

м. Харків

Про затвердження Положення про порядок встановлення в місті Харкові пам'ятних знаків

З метою вдосконалення порядку встановлення в місті Харкові меморіальних дощок та інших пам'ятних знаків, на підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок встановлення в місті Харкові пам'ятних знаків (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 34 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.06.2009 № 153/09 «Про затвердження Положення про порядок встановлення в місті Харкові меморіальних дощок».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Положення про порядок встановлення в місті Харкові пам'ятних знаків»

від 24.06.2015 № 1936/15


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок встановлення в місті Харкові пам'ятних знаків1. Загальні положення

1.1. Встановлення меморіальних дощок та інших пам'ятних знаків є формою увічнення визначних історичних подій, що відбулися в місті Харкові, та вшанування пам'яті видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова або країни, в знак великої поваги до їх громадської, професійної та іншої діяльності.

1.2. До пам'ятних знаків відносяться:

1.2.1 меморіальні дошки, що встановлюються на фасадах, в інтер'єрах будівель, споруд і на закритих територіях, пов'язаних з історичними подіями, життям і діяльністю видатних громадян;

1.2.2 стели, скульптурні композиції та інші окремо розташовані пам'ятні знаки;

1.2.3 дошки-вказівники, що встановлюються на фасадах будівель чи окремими пам'ятними знаками, на яких містяться відомості про особу чи подію, на честь якої найменовано елемент вулично-дорожньої мережі міста.

1.3. Положенням про порядок встановлення в місті Харкові пам'ятних знаків (далі - Положення) визначаються:

1.3.1 підстави для прийняття рішення про відзначення визначної події, а також увічнення пам'яті особи (осіб);

1.3.2 порядок розгляду і вирішення питань про встановлення пам'ятних знаків;

1.3.3 порядок встановлення пам'ятник знаків;

1.3.4 порядок обліку пам'ятних знаків і відповідальність за їх стан та збереження.

2. Підстави для прийняття рішення про встановлення пам'ятних знаків

Підставами для прийняття рішення про встановлення пам'ятних знаків є:

2.1. Значущість події в історії міста Харкова, Харківської області, України.

2.2. Наявність визнаних досягнень особи в державній, суспільній, духовній, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі і спорті тощо, її особливого внеску в певну сферу діяльності.

3. Порядок розгляду клопотань про встановлення пам'ятних знаків

3.1. Клопотання про встановлення в місті Харкові пам'ятних знаків подаються Харківському міському голові юридичними особами незалежно від форми власності, напрямку діяльності та місцезнаходження.

3.2. До клопотання додаються такі документи:

3.2.1 історична або історико-біографічна довідка;

3.2.2 копії архівних документів, що підтверджують достовірність події або заслуги особи, пам'ять якої увічнюється;

3.2.3 пропозиція стосовно тексту напису на пам'ятному знаку та чорнового ескізу;

3.2.4 копії документів, які свідчать про проживання або перебування особи, пам'ять якої увічнюється;

3.2.5 письмове зобов'язання ініціатора про фінансування робіт з проектування, виготовлення, встановлення і забезпечення урочистого відкриття пам'ятного знака;

3.2.6 лист-згода власника/балансоутримувача будівлі, на якій має бути розміщено пам'ятний знак, якщо будівля не є об'єктом комунальної власності міста.

У разі належності будівлі чи території, на якій розміщується пам'ятний знак, до об'єктів культурної спадщини, їх територій та зон охорони додатково обов'язково надається лист-погодження:

структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури - по пам'яткам місцевого значення за видами: архітектури, містобудування, науки і техніки, садово-паркового мистецтва, ландшафтні;

структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації з питань культури і туризму - по пам'яткам місцевого значення за видами: історичні, археологічні, монументального мистецтва;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, - по пам'яткам національного значення незалежно від виду або встановлення пам'ятного знаку на охоронюваних археологічних територіях чи в історичних ареалах м. Харкова.

3.3. .Клопотання родичів і інших фізичних осіб розглядаються лише за умов клопотання-підтримки юридичної особи.

3.4. За дорученням міського голови клопотання попередньо розглядається Департаментом культури Харківської міської ради, яким готується попередній висновок щодо наявності підстав для прийняття рішення про встановлення пам'ятного знаку, відповідності поданих документів Положенню та, у разі необхідності, достовірності зазначених у наданих документах відомостей.

3.5. За поданням Департаментом культури Харківської міської ради питання вшанування визначних подій і увічнення пам'яті видатних осіб розглядається Міською комісією з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища (далі - Комісія).

3.6. За результатами розгляду клопотання Комісія приймає одне з таких рішень:

3.6.1 підтримати клопотання і рекомендувати Департаменту культури Харківської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про встановлення пам'ятного знаку;

3.6.2 рекомендувати ініціатору увічнити пам'ять події або діяча в інших формах, у тому числі встановленням скульптурного портрета, бюста, тематичної композиції в інтер'єрі або на закритій території, про що інформувати Комісію;

3.6.3 відхилити клопотання, про що письмово інформувати ініціатора.

3.7. У разі прийняття Комісією рішення про підтримку клопотання Департаментом культури Харківської міської ради готується проект рішення виконавчого комітету про встановлення пам'ятного знаку.

3.8. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про встановлення пам'ятного знаку повинно містити такі приписи:

3.8.1 щодо узгодження тексту напису на пам'ятному знаку;

3.8.2 щодо узгодження ескізу (проекту) пам'ятного знаку;

3.3.3 щодо визначення та узгодження безпосереднього місця встановлення пам'ятного знаку;

3.8.4 щодо забезпечення урочистого відкриття пам'ятного знаку;

3.8.5 щодо здійснення заходів з передачі пам'ятного знаку до комунальної власності міста Харкова, якщо пам'ятний знак встановлено на будівлі/території, яка належить до комунальної власності міста, або передачі на баланс власника/балансоутримувача будівлі, на якій розміщено пам'ятний знак, якщо будівля не є об'єктом комунальної власності міста.

3.9 Урочисте відкриття пам'ятного знаку полягає у проведенні офіційного заходу з нагоди відкриття пам'ятного знаку за обов'язковою участю ініціаторів та представників Харківської міської ради, які повинні завчасно письмово бути повідомлені ініціатором про проведення цього заходу.

3.10. Після прийняття рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про встановлення пам'ятного знаку ініціатор зобов'язаний виконати всі приписи, передбачені пп. 3.8. Положення.

3.11. Комісія може приймати рішення щодо збереження або демонтажу самовільно, з порушенням цього Порядку, встановлених пам'ятних знаків.

У разі прийняття Комісією рішення про збереження пам'ятного знаку Департаментом культури Харківської міської ради готується проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про збереження пам'ятного знаку.

У разі прийняття Комісією рішення про неможливість збереження пам'ятного знаку демонтаж самовільно встановленого пам'ятного знаку здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.12. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про встановлення пам'ятного знаку може бути скасовано, у тому числі після встановлення пам'ятного знаку, на підставі рекомендації Комісії Харківською міською радою або її виконавчим комітетом.

Підставою для прийняття такого рішення може бути:

- невідповідність поданих ініціатором документів Положенню;

- недостовірність відомостей, зазначених у наданих ініціатором документах;

- відомості, що виключають підстави для увічнення події або вшанування особи.

4. Встановлення пам'ятних знаків (меморіальних дощок)

4.1. Пам'ятні знаки встановлюються, як правило, не раніше ніж через 1 рік після смерті особи, пам'ять якої увічнюється.

4.2. На згадку про видатну особу в межах міста може бути встановлена, як правило, лише один пам'ятний знак - по колишньому місцю проживання або роботи.

4.3. Встановлення пам'ятних знаків здійснюється, як правило, за рахунок власних і (або) залучених коштів ініціатора увічнення.

3.4. У виняткових випадках, на підставі рекомендацій Комісії, пам'ятні знаки можуть встановлюватися за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на підставі відповідних цільових програм.

5. Облік пам'ятних знаків та відповідальність за їх стан та збереження

5.1. Всі пам'ятні знаки, встановлені на території міста Харкова, підлягають обов'язковому обліку.

5.2. Облік здійснюється Департаментом культури Харківської міської ради.

Облікова документація має містити:

- копію рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про встановлення пам'ятного знаку;

- копію затвердженого тексту напису;

- копію затвердженого ескізу (проекту) із зазначенням автора, характеристик пам'ятного знаку (розмір, матеріал тощо);

- фото пам'ятного знаку;

- відомості про ініціатора;

- відомості про балансоутримувача пам'ятного знаку;

- інша додаткова інформація.

5.3. Інформація про пам'ятний знак має бути відображена у паспорті фасаду будівлі, на якій розташований пам'ятний знак.

5.4. Відповідальність за збереження пам'ятного знаку покладається на балансоутримувача відповідного об'єкту.

5.5. Реставрація або відновлення пам'ятного знаку здійснюється балансоутримувачем за погодженням з Департаментом культури Харківської міської ради.

5.6. Пам'ятні знаки потенційно є складовою частиною об'єкту культурної спадщини (пам'ятки історії).

Пам'ятні знаки, які мають високу художню цінність, можуть бути визначені окремо пам'ятками монументального мистецтва в порядку, визначеному чинним законодавством.

Пам'ятні знаки потенційно є об'єктами культурної спадщини (пам'ятками історії, монументального мистецтва тощо).

Визначення категорії пам'ятки та занесення її до Державного реєстру нерухомих пам'яток України здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.


Директор Департаменту культури

Харківської міської ради C.I. Бабицька