Про внесення змін до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки

Номер
/
Сесія
40/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
17.03.15
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Проект


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

40 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

40 сессия 6 созываПроект


Р І Ш Е Н Н ЯВід _________2015 № ______/15

м. Харків


Про внесення змін до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 рокиНа підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012
№ 989/12 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Викласти в новій редакції:

1.1.1. Пункт 3.1 «Положення про надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності» (додаток 29 до Програми):

«3.1. Особи, які мають право на отримання додаткових соціальних гарантій за цим Положенням, з часу отримання статусу студента (курсанта) денної форми навчання вищого навчального закладу, який входить
у перелік цього Положення, можуть звернутись до керівника навчального закладу із заявою про бажання користуватись додатковими соціальними гарантіями, у вигляді права користування метрополітеном міста Харкова
з оплатою 50 % тарифу у кількості не більше 60 поїздок на місяць та подають копію паспорта громадянина України або копію свідоцтва про народження
та довідку про реєстрацію з місця проживання (для студентів, які не отримали паспорт за віком), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію студентського (військового) квитка чи службового посвідчення, а також дають письмову згоду на обробку персональних даних. Одночасно заявник сплачує вартість БЕК та вносить передоплату вартості 10 поїздок
у метрополітені за пільговим тарифом».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з соціального захисту та охорони здоров’я
та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. Кернес