Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

Номер
/
Сесія
40/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
17.03.15
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

40 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

40 сессия 6 созыва


ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від______________№ _______/15

м. Харків


Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної

програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015

роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рікНа підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік, затвердженого рішенням 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1804/15, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з соціального захисту та охорони здоров’я та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес
Додаток

до рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в  пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік» від _______ №______/15


КОШТОРИС

витрат на виконання

Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку

галузі охорони здоровя м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

гривень

КВКВ/

КТКВ

розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2015 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд

14

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

45 967 578

7 378 800

38 588 778

080101

Лікарні

20 245 106

-

20 245 106

2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я, у тому числі:

- придбання медичного обладнання;

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбане медичне обладнання у 2014 році


20 245 106


11 148 7709 096 336


-


--


20 245 106


11 148 7709 096 336

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


42 300


-


42 300

2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного обладнання
42 300
-
42 300

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

3 770 572

-

3 770 572

1

Впровадження новітніх технологій з надання високотехнологічної ме-дичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя, у тому числі:

- придбання медичного обладнання для реанімації та інтенсивної терапії новонароджених;

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбане медичне обладнання у 2014 році1 876 134

1 634 250241 884-

--1 876 134

1 634 250241 884

2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я, у тому числі:

- придбання медичного обладнання для впровадження новітніх техно-логій;

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбане медичне обладнання у 2014 році


1 894 438
1 038 000856 438


-
--


1 894 438
1 038 000856 438

080300

Поліклініки і амбулаторії

5 423 000

-

5 423 000

2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного обладнання5 423 000-5 423 000

081002

Інші заходи з охорони здоров’я

1 532 600

1 474 800

57 800

12

Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби ме-дичної статистики в системі охоро-ни здоров’я міста, у тому числі:

- фінансування на утримання кому-нального закладу охорони здоров’я «Харківський міський інформацій-но-аналітичний центр медичної статистики»;

- придбання оргтехніки та програм-ного забезпечення для впроваджен-ня та користування в роботі1 532 600


1 474 80057 8001 474 800


1 474 800-57 800


-57 800

100302

Комбінати комунальних під-приємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-

комунального господарства

3 354 000

2 904 000

450 000

7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-

технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фаб-рика-кухня дитячого харчування», у тому числі:

- розробка проекту по капітальному ремонту нежитлових приміщень для розташування виробництва дитя-чого харчування;

- капітальний ремонт вхідного розподільного пристрою у примі-щенні електрощитової нежитлового будинку;
3 354 000
250 000
200 000
2 904 000
-
-
450 000
250 000
200 000- фінансова допомога для частко-вого відшкодування вартості сиро-вини у вигляді молока, яке вико-ристовується для виробництва дитячого харчування


2 904 000

2 904 000

-

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території3 000 000


3 000 000


-

12

Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби ме-дичної статистики в системі охоро-ни здоров’я міста, у тому числі:

- придбання фотоальбомів для новонароджених міста Харкова;

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбані фотоальбоми для новонароджених міста Харкова у 2014 році
3 000 0001 336 590
1 663 4103 000 0001 336 590
1 663 410--
-

180409

Внески органів місцевого само-врядування у статутні фонди суб’єк-тів підприємницької діяльності8 600 000


-


8 600 000

7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального під-приємства «Міська молочна фабри-ка-кухня дитячого харчування», у тому числі:

- придбання обладнання СИП-МИЙКИ для безрозбірної мийки технологічного обладнання з виробництва дитячого харчування;

- придбання установки по очищенню води для виробництва дитячого харчування;

- придбання обладнання для системи витяжної вентиляції та кондиціювання повітря;

- придбання запірної арматури з нержавіючої сталі для облашту-вання виробництва дитячого харчування
3 600 000
1 950 000400 000600 000
650 000-
---
-3 600 000
1 950 000400 000600 000
650 000

8

Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства

«Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова»:

- придбання автомобілів спеціальної призначеності
5 000 000
-
5 000 000

Усього за програмою:

45 967 578

7 378 800

38 588 778Директор Департаменту

охорони здоров’я Ю.В. Сороколат