Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2012-2016 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

Номер
/
Сесія
40/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
17.03.15
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

40 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

40 сессия 6 созыва


ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від . .2015 № ________/15

м. Харків


Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2012-2016 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік


На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2012-2016 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік, затвердженого рішенням 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1820/15, виклавши його у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. Кернес
О.М. Новак


О.В. Попов


М.В. Стаматіна Т.Д. Таукешева


К.А. Лобойченко


В.В. Коваленко

Додаток

до рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2012 – 2016 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік»

від . .2015 № ____/15


КОШТОРИС

витрат на виконання

Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2012 – 2016 роки

за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

(гривень)

КВКВ

КТКВ

Головний розпорядник

Зміст заходу


Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

13

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

29 935 359

5 943 659

23 991 700

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

447 784

447 784

-


п.32 Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (Чемпіонати м. Харкова, кубки м. Харкова, спартакіади)

у тому числі: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік;

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік


447 784
21 684


500


447 784
21 684


500


-
-

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

450 998

450 998

-


п.3 Створення умов для проведення масової фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах освіти та активного відпочинку та змістовного дозвілля учнівської молоді. Щорічне проведення міської спартакіади, змагання серед дітей дошкільного віку, змагання малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини» серед школярів, змагання серед допризовної молоді тощо

п. 15 Проведення спартакіади та інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед депутатів усіх рівнів, працівників засобів масової інформації, працівників Департаментів міської

ради

63 500

11 00063 500

11 000-

-
КВКВ

КТКВ

Головний розпорядник

Зміст заходу


Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд


п.16 Проведення щорічного огляду-конкурсу на визначення кращої організації фізкультурно-спортивної роботи серед районів міста Харкова, вчителів фізичного виховання, клубів за місцем проживання, ДЮСШ та СДЮСШОР

п.29 Здійснення заходів щодо створення харківським спортсменам-членам національних збірних команд України належних умов для підготовки та участі в офіційних міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітних іграх, чемпіонатах світу та Європи

Заохочення харківських спортсменів та їх тренерів, чемпіонів, призерів літніх і зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту

п.33 Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (Чемпіонати м. Харкова, кубки м. Харкова, спартакіади)

у тому числі: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

70 450


36 000
270 048

78 398

70 450


36 000
270 048

78 398

-


-
-

-

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3 125 400

3 125 400

-п.39 Щорічне передбачення у бюджеті міста Харкова коштів на поточне утримання, в тому числі оплату праці працівників і оплату комунальних послуг, та ремонт спортивних споруд, придбання інвентарю, обладнання, спортивної форми закладам, установам та підприємствам комунальної власності міста, КП «Харківський Палац спорту». Надання фінансової підтримки відомчим спортивним спорудам, в тому числі на оплату комунальних послуг. Недопущення використання спортивних споруд не за призначенням


3 125 400

3 125 400

-

130112

Інші видатки

1 604 750

1 604 750

-п.14 Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, організація сімейних форм занять фізичною культурою та спортом, проведення спартакіади серед спортивних сімей150 000

150 000


-

КВКВ

КТКВ

Головний розпорядник

Зміст заходу


Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд


п.26 Продовження співпраці з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, спортивними клубами щодо розвитку та підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву незалежно від відомчої приналежності та форми власності, надання фінансової підтримки, в тому числі на заробітну плату

п.53 Щорічне передбачення фінансування на виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам і учасникам змагань, спортивно-театралізованих свят

у тому числі: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік1 379 810
74 940


25 950


1 379 810
74 940


25 950


-
-


-

130115

«Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури»

24 306 427

314 727

23 991 700


п.8 Створення та функціонування міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та передбачення його матеріально-технічного та фінансового забезпечення за рахунок коштів міського бюджету КП «Харківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

у тому числі: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

п.45 Здійснення будівництва нових, реконструкція, ремонт та облаштування діючих спортивних споруд, у т.ч. плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, шкільних стадіонів загальноосвітніх навчальних закладів314 72715 527


23 991 700
314 72715 527


-
--


23 991 700
ВСЬОГО по програмі

29 935 359

5 943 659

23 991 700
Директор Департаменту у справах

сім’ї, молоді та спорту К.А. Лобойченко