Про затвердження Порядку установлення та обслуговування автоматичних замикальних пристроїв, вхідних дверей у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Харкова

Номер
/
Сесія
39/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
28.01.15
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

Додаток до рішення 39 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 25.02.2015 № ______/15 «Про затвердження Порядку установлення та обслуговування автоматичних замикальних пристроїв, вхідних дверей у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Харкова»ПОРЯДОК

установлення та обслуговування автоматичних замикальних пристроїв, вхідних дверей у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної

громади міста Харкова


ТЕРМІНИ


Терміни, які використовуються в даному Порядку мають наступне значення;

- Споживачі - наймачі неприватизованих квартир, власник (власники) квартири, нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку, які мають окремі виходи безпосередньо на сходові клітки;


- Балансоутримувач будинку - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійсню «розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом;


- Балансоутримувач автоматичних замикальних пристроїв (пристроїв замково-переговорного зв’язку, домофонів) - юридична особа, яка за договором з власником, утримує пристрої замково-переговорного зв’язку та їх мережі на балансі, веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та обслуговування й утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом;


- Виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;


- Представник Споживачів - фізична або юридична особа, яка має право вчинити правочини від імені Споживачів, яких вона представляє, щодо встановлення автоматичних замикальних пристроїв (пристроїв замково-переговорного зв’язку, домофонів) і повноваження якої підтверджені Протоколом Зборів Споживачів,


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Порядок розроблено для врегулювання питання установлення та обслуговування автоматичних замикальних пристроїв (пристроїв замково-переговорного зв’язку, домофонів), вхідних дверей з метою забезпечення безперешкодного доступу для оперативного усунення аварійних ситуацій у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Харкова.


1.2. Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».


II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ АВАТОМАТИЧНИХ ЗАМИКАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ


2.1. Правові відносини між Споживачами та Виконавцем щодо установлення автоматичних замикальних пристроїв регулюються відповідним Договором.


2.2. Установлення автоматичних замикальних пристроїв виконується відповідно до Проекту розробленого Виконавцем, погодженого з Департаментом житлового господарства міста Харкова і затвердженого балансоутримувачем будинку.


2.3. Установлення автоматичних замикальних пристроїв здійснюється за рішенням більшості голосів Споживачів із розрахунку один голос з квартири (нежитлового приміщення) або за рішенням профільного департаменту у разі проведення модернізації внутрішньобудинкових інженерних систем.


2.4. Якщо рішення про встановлення автоматичних замикальних пристроїв приймають Споживачі:

- представник Споживачів направляє Балансоутримувачу будинку копію Протоколу Зборів Споживачів із їх підписами щодо прийняття рішення про установлення автоматичних замикальних пристроїв; з визначенням Представника Споживачів та його повноважень у відносинах з Балансоутримувачем будинку та Виконавцем;

- Балансоутримувач будинку видає Представнику Споживачів технічні умови (ТУ) щодо установлення автоматичних замикальних пристроїв;

- Представник Споживачів звертається до Виконавця із заявою про встановлення автоматичних замикальних пристроїв. До заяви додається Протокол Зборів Споживачів з їх підписами щодо прийняття рішення по встановленню автоматичних замикальних пристроїв і ТУ;

- Виконавець та Представник Споживачів укладають договір підряду з установлення автоматичних замикальних пристроїв;

- Виконавець надає Представнику Споживачів рахунок на оплату необхідних технічних засобів автоматичних замикальних пристроїв, монтажних робіт та інших витрат;

- виконані роботи приймаються Представником Споживачів та Балансоутримувачем будинку із підписанням акту виконаних робіт;

- з моменту підписання Виконавцем та Представником Споживачів акту виконаних робіт з установлення автоматичних замикальних пристроїв Договір на обслуговування автоматичних замикальних пристроїв між Виконавцем та Споживачами, інтереси яких представляє Представник Споживачів, вважається укладеним;

- після підписання акту виконаних робіт усі змонтовані технічні засоби приймаються Балансоутримувачем автоматичних замикальних пристроїв (пристроїв замково-переговорного зв’язку, домофонів) на баланс в установленому законодавством порядку.


2.5. Автоматичні замикальні пристрої можуть бути встановлені у випадку модернізації обладнання житлового будинку згідно з порядком, встановленим законодавством. При цьому:

- підключення переговорних трубок до встановлених автоматичних замикальних пристроїв здійснюється Виконавцем на підставі письмових заяв Споживачів;

- якщо до проведення модернізації обладнання житлового будинку Споживач не користувався переговорною трубкою, то її підключення здійснюється за рахунок цього Споживача;

- якщо до проведення модернізації обладнання житлового будинку Споживач користувався переговорною трубкою, то відновлення її підключення після модернізації здійснюється за рахунок Виконавця;

- роботи з підключення переговорних трубок приймаються Споживачем шляхом підписання акту виконаних робіт із підключення переговорних трубок;

- з моменту підписання Виконавцем та Споживачем акту виконаних робіт з підключення переговорних трубок Договір на обслуговування автоматичних замикальних пристроїв між Виконавцем та цім Споживачем вважається укладеним.

2.6. У разі, якщо Виконавцем були виконані роботи із заміни вхідних дверей, останній за Актом прийому-передачі повертає демонтовані двері Балансоутримувачу будинку.


2.7. Після підписання Акту прийому-передачі Виконавець безкоштовно передає кожному Споживачу один електронний ключ.


2.8. Прокладання мереж автоматичних замикальних пристроїв та їх живлення здійснюється у відповідності з «Порядком утримання та розміщення лінійно-кабельних споруд та комунікаційного обладнання в місті Харкові», затвердженим рішенням Харківської міської ради від 19.12.2012 № 948/12.


2.9. При виконанні робіт з установлення автоматичних замикальних пристроїв та прокладання мереж необхідно:

- дотримуватись вимог техніки протипожежної безпеки, охорони праці та ПУЕ;

- дозволяти виконання робіт персоналу із від повідними допусками;

- виконувати роботи із заземлення або замулення вхідних металевих дверей;

- у разі необхідності встановлювати загородження на місці виконання робіт.


2.10. При виконанні робіт з установлення автоматичних замикальних пристроїв персонал, який виконує роботи, повинен дбайливо ставитися до комунального майна та майна Споживачів. У разі нанесення шкоди майну Споживачів або іншим особам Виконавець відшкодовує збитки за власні кошти.


III. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ АВАТОМАТИЧНИХ ЗАМИКАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ


3.1. Утримання пристроїв замково-переговорного зв'язку здійснюється на підставі Договору на обслуговування автоматичних замикальних пристроїв (пристроїв замково-переговорного зв’язку, домофонів), опублікованого в офіційному друкованому виданні Харківської міської ради.


3.2. Заміна пристроїв, які не підлягають ремонту, здійснюється Виконавцем у гарантійний термін за власні кошти, а у післягарантійний термін - за кошти Мешканців квартир.

3.3. Споживачі квартир інформують Виконавця про несправність автоматичних замикальних пристроїв шляхом безпосереднього звернення до Виконавця.


3.4. Вартість послуг з обслуговування автоматичних замикальних пристроїв вноситься до квитанції з оплати комунальних послуг.


3.5. Категорично забороняється експлуатація (з обов’язковим відключенням до усунення вказаних проблем) автоматичних замикальних пристроїв у разі, якщо:

- вхідні металеві двері під’їзду, на яких розташовано переговорну панель, не мають заземлення (занулення) відповідно до норм ПУЕ;

- установлення пристроїв виконане всупереч Проекту установлення або цього Порядку'.

IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


4.1. Усі встановлені до прийняття цього Порядку автоматичні замикальні пристрої та їх мережі повинні бути приведені у відповідність до положень даного Порядку.Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

39 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

39 сессия 6 созываПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н ЯВід 25.02.2015 ________/15

м. ХарківПро затвердження Порядку установлення та обслуговування автоматичних замикальних пристроїв, вхідних дверей у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Харкова
З метою забезпечення безперешкодного доступу для оперативного усунення аварійних ситуацій у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Харкова, згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:1. Затвердити Порядок установлення та обслуговування автоматичних замикальних пристроїв, вхідних дверей у багатоквартирних житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Харкова згідно з додатком (додається).2. Це рішення вступає в дію з моменту його опублікування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. Кернес
О.М. Новак

А.О. Парамонов

М.В. Стаматіна


Т.Д. Таукешева

Р.Б. Нехорошков

В.О. Кітанін

В.М. Чумаков

В.В. Коваленко