Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
19.01.15
Видавник
Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Вид
Решение

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

37 сессия 6 созыва
Р І Ш Е Н Н Я


Від 21.01.2015 № _______/15

м. Харків


Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік


На виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», відповідно до Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», з метою забезпечення виконання заходів Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити кошторис витрат на виконання Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011 № 562/11, за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності, з питань планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


О.М. Новак

І.О.Терехов

М.В. Стаматіна Т.Д. Таукешева

А.М. Проскурін

В.В. Коваленко

Додаток

до рішення 37 сесії Харківської

міської ради 6 скликання «Про

затвердження кошторису витрат

на виконання Програми підтримки

розвитку підприємництва у м. Харкові

на 2012-2015 роки за рахунок коштів

міського бюджету міста Харкова на

2015 рік» від 21.01.2015 №______/15КОШТОРИС

витрат на виконання

Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік


гривень

Код головного розпорядника Код КТКВ


Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу


Обсяг

фінансування на 2015 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

35

Департамент підприємництва та споживчого ринку
180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

879148

879148

-

2.1.5

Впровадження європейських стандартів в систему управління шляхом отримання Єдиним дозвільним центром та Центром надання адміністративних послуг м. Харкова сертифікату на систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного стандарту ISO9001.

90000

90000

-

2.2.1

Модернізація інтернет ресурсу інвестиційної діяльності міста «Інвестиційний атлас міста Харкова».

50000

50000

-

2.2.2.

Проведення Міжнародного інвестиційного форуму для поліпшення інвестиційного клімату в місті.

433600

433600

-

2.2.3

Проведення конкурсу інноваційно-інвестиційних проектів для залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів в розвиток міста.

32800

32800

-

4.1.2

Забезпечення матеріально-технічної підтримки діяльності Єдиного дозвільного центру та Центру надання адміністративних послуг м. Харкова та подальший розвиток його діяльності.

176748

176748

-

4.1.4

Створення, підтримка, впровадження системи електронного впорядкування документообігу «Електроні кабінети» з розширеними функціями щодо подання через засоби електронного зв’язку звернень на отримання адміністративних послуг, дозвільних документів підприємницької діяльності та доступу заявників до системи проходження документів

96000

96000

-

Усього за програмою:

879148

879148

-Директор Департаменту

підприємництва та споживчого

ринку А.М. Проскурін