Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік

Номер
/
Сесія
35/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
24.11.14
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение


Додаток

до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік» від 24.12.2014 №______/14


КОШТОРИС

витрат на виконання

Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку

галузі охорони здоровя м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік

гривень

КВКВ/

КТКВ

розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2014 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд

14

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради

76 645 919

52 803 268

23 842 651

080101

Лікарні

39 145 500

22 168 650

16 976 850

2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я, в тому числі:


16 976 850


-


16 976 850

- придбання медичного обладнання;

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбане медичне обладнання у 2013 році

14 936 2002 040 650

--

14 936 2002 040 650

3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання тромболітичних, анти-тромботичних, гіпотензивних та антиаритмічних препаратів для лікування хворих на гострі серцево- судинні та цереброваскулярні захворювання, гіпертонічну хворобу та порушення серцевого ритму;

- придбання ферментативних пре-паратів постійного застосування для лікування дітей та дорослих, хворих на муковісцидоз;

- придбання препаратів «ПЕГін-трон»,  «Ребетол»,  «Пегасис»,  «Ко-пегус» тощо або еквівалентів для комплексного лікування хворих на гепатит С;17 962 401


17 962 401
-

КВКВ/

КТКВ

розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2014 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд


- придбання антигемофільного фактору для лікування хворих на гемофілію;

- придбання  препаратів  для комп-лексного лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні обст-руктивні легеневі захворювання;

- придбання препаратів для ліку-вання хворих на хворобу Паркінсона;

- придбання препаратів для лікуван-ня хворих на артрологічну патологію;

- придбання препаратів замісної терапії для лікування дітей, хворих на хронічну ниркову недостатність, та витратних матеріалів для гемодіалізу;

- придбання препаратів для анти-бактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання препаратів антикан-дидозної групи для лікування хворих на тяжкі кандидозні ураження;

- придбання протисудомного пре-парату «Топамакс», «Кеппра» або еквіваленту для лікування хворих на епілепсію, у яких застосування тра-диційної терапії не сприяє пози-тивній течії захворювання;

- придбання спеціального лікуваль-ного харчування для дітей хворих на фенілкетонурію;

- придбання інтраокулярних лінз із комплектом розхідних матеріалів для лікування хворих з патологією зору;

- придбання препарату «Луцентіс» для лікування неоваскулярної (воло-гої форми) вікової макулярної деге-нерації у дорослих;

- придбання наборів для проведення операцій вітректомії;

- придбання слухових апаратів для дорослих та дітей із втратою слуху;

- придбання контрастуючих засобів та розхідних матеріалів для про-ведення цереброваскулярних ангі-ографічних досліджень у хворих
КВКВ/

КТКВ

розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2014 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд


на гостру цереброваскулярну пато-логію, в тому числі під час опера-тивних втручань;

- придбання препарату «Цераксон» для лікування хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу;

- придбання препарату «Тахокомб» для лікування кровотечі під час оперативних втручань;

- придбання препаратів для про-філактики та лікування сказу;

- придбання туберкуліну для про-ведення туберкулінодіагностики у дітей;

- придбання сечо- та калоприймачів для стомованих хворих;

- придбання препарату «Салофальк» тощо для лікування хворих із запальними хворобами кишечнику;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів «Ремікейд», «Хуміра», «Стелара» тощо для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань;

- придбання препарату «Сандоста-тін» тощо для забезпечення пацієнтів із нейроендокринними пухлинами медикаментами групи релізінг-факторів, що регулюють продукцію гормонів гіпофізу
4

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова:

- придбання ендокринних лікарсь-ких препаратів для лікування хворих на гіпотиреоз;

- придбання ендокринних лікарсь-ких препаратів для лікування хворих на передчасний статевий розвиток;

- придбання ендокринних лікарсь-ких препаратів для лікування хворих на акромегалію;


1 993 249


1 993 249


-

КВКВ/

КТКВ

розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2014 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд


- придбання ендокринних лікар-ських препаратів для лікування хво-рих на надниркову недостатність;

- придбання тест-смужок до глюко-метрів для забезпечення само-контролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет;

- придбання витратних матеріалів для визначення рівня глікози-льованого гемоглобіну та мікроаль-бумінурії у хворих на цукровий діабет
6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоровя:

- придбання дезінфекційних засобів

2 213 000

2 213 000

-

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


900 000


900 000


-

3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання препаратів «Ремікейд», «Хуміра», «Стелара» тощо для ліку-вання псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань900 000900 000-

080203

Пологові будинки

7 467 966

3 896 900

3 571 066

1

Впровадження новітніх технологій з надання високотехнологічної ме-дичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя:

- придбання медичного обладнання для реанімації та інтенсивної терапії новонароджених;

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбане медичне обладнання у 2013 році


1 700 100
997 734702 366


-
--


1 700 100
997 734702 366


2

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я:

- придбання медичного обладнання для впровадження новітніх техно-логій;

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбане медичне обладнання у 2013 році1 870 9661 548 966322 000---1 870 9661 548 966322 000

КВКВ/

КТКВ

розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2014 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

Фонд

3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями:

- придбання препаратів «Куросурф», «Сурванта» або еквіваленту як засобу невідкладної допомоги недоношеним новонародженим з метою заміщення природного сурфактанту у випадку розладів з боку бронхо-легеневої системи;

- придбання препарату «Трактоцил» для упередження передчасних пологів;

- придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань;

- придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень;

- придбання предметів медичного призначення;

- придбання препаратів для надання невідкладної допомоги жінкам з тяжкою матковою кровотечею2 820 2132 820 213-

5

Створення умов для ранньої діагно-стики онкологічних захворювань:

- придбання препаратів для упередження виникнення раку шейки матки289 687289 687-

6

Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоровя:

- придбання дезінфекційних засобів787 000787 000-

080300

Поліклініки і амбулаторії

1 486 650

1 486 650

-

3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей;

- придбання препаратів для про-філактики та лікування сказу;

- придбання ферментативних пре-паратів постійного застосування для лікування дітей, хворих на муковісцидоз1 486 650
1 486 650
-

КВКВ/

КТКВ

розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2014 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд

080400

Спеціалізовані поліклініки

700 000

700 000

-

3

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова

за життєвими показаннями:

- придбання антипсихотичних пре-паратів нового покоління «Соліан», «Інвега», «Мелітор», «Сердолект», «Вальпроат», «Кветирон» тощо для лікування психічних захворювань
700 000

700 000

-

080500

Загальні стоматологічні поліклініки

80 000

80 000

-

16

Створення умов для впровадження методу дентальної імплантації пільговим категоріям населення м. Харкова:

- придбання комплектів імплантан-тів з розхідними матеріалами80 000


80 000

-081009


Забезпечення централізованих захо-дів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, у тому числі:


22 802 200


22 802 200


-

4

Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюд-жету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет20 202 20020 202 200-

Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова:

- придбання інсулінів вітчизняного та іноземного виробництва для лікування хворих на інсулінозалежний діабет;

- придбання ендокринних цукрозни-жуючих препаратів в таблетках для лікування хворих на цукровий діабет;

- придбання ендокринних лікар-ських засобів для лікування хворих на нецукровий діабет


2 600 000


2 600 000


-

100302

Комбінати комунальних під-приємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

1 698 846

-

1 698 846

7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-


КВКВ/

КТКВ

розділу

Назва головного розпорядника

Назва КТКВ

Зміст заходу

Обсяг фінансування

на 2014 рік

Разом

Загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд


технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фаб-рика-кухня дитячого харчування»:

- капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж;

- погашення кредиторської забор-гованості за проведений капіталь-ний ремонт котельної із установкою двох парових котлів для подачі пари на виробництво продукції дитячого харчування у 2013 році


1 698 846
927 560771 286

-
-

1 698 846
927 560771 286

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території768 868


768 868


-

12

Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров’я міста:

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбані фотоальбоми для новонароджених міста Харкова у 2013 році768 868


768 868


-180409

Внески органів місцевого само-врядування у статутні фонди суб’єк-тів підприємницької діяльності1 595 889


-


1 595 889

7

Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фаб-рика-кухня дитячого харчування»:

- придбання обладнання для вироб-ництва овочевих пюре;

- погашення кредиторської заборго-ваності за придбані холодильні камери у 2013 році
1 595 8891 046 352549 537
---
1 595 8891 046 352549 537

Усього за програмою:

76 645 919

52 803 268

23 842 651


Директор Департаменту

охорони здоров’я Ю.В. СороколатУ К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

36 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

36 сессия 6 созыва
Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.12.2014 № _______/14

м. Харків


Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної

програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015

роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік


На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік, затвердженого рішенням 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1425/14, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з соціального захисту та охорони здоров’я та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес