Про виконання заходів з військово-транспортного обов'язку в місті Харкові

Номер
108/
Сесія
/
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
04.11.14
Видавник
Харьковский городской голова
Вид
Распоряжение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВАРОЗПОРЯДЖЕННЯВід 04.11.2014 № 108

Про виконання заходів з військово-транспортного обов'язку в місті Харкові

На виконання вимог Законів України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 30 серпня 2012 року № 525/2 «Про забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів для Збройних Сил України та інших військових формувань в інтересах оборони держави», з метою забезпечення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань на період мобілізації та у воєнний час і виконання підприємствами, організаціями та установами міста Харкова військово-транспортного обов'язку, керуючись ст.ст. 36, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Привести виконання заходів з військово-транспортного обов'язку у відповідність до вимог законодавчих актів з метою підвищення рівня готовності транспортних засобів до передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на період мобілізації у воєнний час, мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану.

2. Головам адміністрацій районів Харківської міської ради погоджувати графіки перевірки технічного стану транспортних засобів, призначених для передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, які затверджені районними військовими комісарами, за умови погодження їх з керівниками підприємств, установ та організацій районів м. Харкова, що залучаються до перевірки.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міста Харкова планувати і виконувати заходи з військово-транспортного обов'язку відповідно до вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок».

4. Запропонувати Харківському міському управлінню ГУ МВС України в Харківській області (Бойко О.О.) на виконання п. 21 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок» організувати подання підрозділами ДАІ щороку до 20 грудня до районних військових комісаріатів міста Харкова (за місцем проведення технічного огляду) одного примірника акта проведеної за поточний рік перевірки готовності транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням.

5. Розпорядження міського голови від 24 квітня 2013 року №44 «Про виконання заходів з військово-транспортного обов'язку в місті Харкові» вважати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Міський голова Г.А. Кернес