Про організацію військового обліку та бронювання військовозобов'язаних у Харківській міській раді та на підприємствах, в установах та організаціях, які є виконавцями мобілізаційних завдань

Номер
95/
Сесія
/
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
09.10.14
Видавник
Харьковский городской голова
Вид
Распоряжение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯВід 09.10.2014 № 95


Про організацію військового обліку та бронювання військовозобов'язаних у Харківській міській раді та на підприємствах, в установах та організаціях, які є виконавцями мобілізаційних завдань

Відповідно до вимог Закону України «Про оборону України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 № 377 «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників», наказу Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660 «Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах», Інструкції щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, організаціями і установами на період мобілізації і воєнного часу, затвердженої постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, організаціями і установами на період мобілізації і воєнного часу від 22.05.1996 № 1, розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 04.09.2014 № 474 «Про організацію військового обліку та бронювання військовозобов'язаних в органах влади та на підприємствах, організаціях і установах Харківської області, які є виконавцями мобілізаційних завдань», з метою надання допомоги районним військовим комісаріатам щодо поліпшення стану військового обліку та бронювання військовозобов'язаних у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах та організаціях, які є виконавцями мобілізаційних завдань, керуючись ст. ст. 36, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань, забезпечити:

1.1. Ведення військового обліку військовозобов'язаних відповідно до «Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах», затвердженої наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660.

1.2. Встановлення взаємозв'язків з відповідними районними військовими комісаріатами міста Харкова для отримання всебічної організаційної та методичної допомоги з ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних.

1.3. Проведення спільно з районними військовими комісаріатами міста Харкова:

- звірки карток первинного обліку та особових карток військовозобов'язаних з обліковими картками районних військових комісаріатів міста Харкова з метою здійснення контролю за станом обліку військовозобов'язаних і призовників протягом жовтня 2014 року;

- інструктивно-методичних занять з усіма категоріями працівників, які ведуть військово-облікову роботу та здійснюють бронювання, двічі на рік.

1.4. Проведення щокварталу аналіз стану ведення військового обліку військовозобов'язаних.

1.5. Надання до Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради:

- інформації про проведену роботу з військового обліку та бронювання військовозобов'язаних щороку до 20 грудня;

- звіту про чисельність працівників та заброньованих військовозобов'язаних згідно зі встановленою формою щороку до 15 січня.

2. Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради надавати щороку до Харківської обласної державної адміністрації через Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації:

- інформацію про проведену роботу з військового обліку та бронювання військовозобов'язаних у Харківській міській раді, на підприємствах, в установах та організаціях, які є виконавцями мобілізаційних завдань, щороку до 25 грудня;

- звіт про чисельність працівників та заброньованих військовозобов'язаних у Харківській міській раді, на підприємствах, в установах та організаціях, які є виконавцями мобілізаційних завдань, згідно зі встановленою формою до 20 січня.

3. При здійсненні організаційних заходів з ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних керуватися рекомендаціями, наведеними у додатках 1, 2 (додаються).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Міський голова Г.А Кернес


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 09.10.2014 № 95


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, які повинні бути у працівника

виконавчого органу Харківської міської ради, на якого

покладено обов'язки з питань військового обліку та бронювання

військовозобов'язаних


І. Папка № 1

Документи щодо військового обліку

1. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу».

2. Закон України «Про оборону України».

3. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

4. Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 № 377.

5. Інструкція з військового обліку військовозобов'язаних і призовників, затверджена наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660.

6. Обов'язки облікового працівника з ведення військового обліку та бронювання, затверджені керівником установи і підписані обліковим працівником.

7. Витяг з наказу керівника установи про призначення працівника, відповідального за ведення військового обліку і бронювання військовозобов'язаних, із зазначенням особи, яка заміщує цього працівника на період відпустки або хвороби.

8. Річний план роботи з ведення військового обліку.

9. Інструкція щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, організаціями і установами на період мобілізації і воєнного часу, затверджена Міжвідомчою комісією з питань бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, організаціями і установами на період мобілізації і воєнний час від 22.05.1996 № 1.

10. Журнал перевірок стану військового обліку та бронювання військовозобов'язаних та призовників.


ІІ. Папка № 2

Документи щодо бронювання військовозобов'язаних


1. Інструкція щодо бронювання військовозобов'язаних з мобілізації та на воєнний час.

2. Перелік (витяг з переліку) посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані.

3. Бланки посвідчень та повідомлень про відстрочку від призову з мобілізації та на воєнний час (форма № 4).

4. Книга обліку бланків спеціального обліку (форма № 13).

5. Книга обліку передачі бланків спеціального обліку, військових квитків та особових карток ф. П-2 (форма № 11).

6. План заміни спеціалістів, які вибувають по мобілізації (форма № 16).

7. Таблиця віку військовозобов'язаних, які підлягають виключенню з військового обліку.


III. Папка № 3

Листування щодо військового обліку


Справа, до якої підшиваються документи з питань військового обліку та бронювання, в тому числі:

- усі види звітів і відомостей;

- доручення та супровідні листи до бланків оповіщень та посвідчень ф. № 4;

- списки військовозобов'язаних та призовників на день проведення звірки карток ф. П-2 з обліковими картками військкомату;

- річні плани робіт з військового обліку та бронювання за минулий рік з відмітками про виконані заходи (плани можуть оформлятися в окремій книзі);

- розпорядження та інші документи з питань військового обліку.


IV. Картотека

Особові картки на військовозобов'язаних і призовників зберігаються винятково в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

- перша група - особові картки на військовозобов'язаних офіцерського складу;

- друга група - особові картки на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

- третя група - особові картки на військовозобов'язаних - жінок;

- четверта група - особові картки на призовників.

На військовозобов'язаних, заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного часу, особові картки виділяються окремо в кожній групі.

Особові картки на осіб, виключених з військового обліку за віком чи за станом здоров'я, зберігаються у загальній картотеці підприємства, установи чи організації.

Організація зберігання документів картотеки особових карток на військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах та організаціях повинна відповідати вимогам загального діловодства.


Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними

органами та цивільного захисту В.О. Топчій


Заступник міського голови - керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 09.10.2014 № 95


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, які повинні бути у кадрового працівника, з питань військового

обліку підприємств, організацій, установ і навчальних закладів


І. Папка № 1

Документи щодо військового обліку


1. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу».

2. Закон України «Про оборону України».

3. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

4. Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 № 377.

5. Інструкція з військового обліку військовозобов'язаних і призовників, затверджена наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660.

6. Обов'язки облікового працівника з ведення військового обліку та бронювання, затверджені керівником підприємства, організації, установи чи навчального закладу і підписані обліковим працівником.

7. Витяг з наказу керівника підприємства, організації, установи чи навчального закладу про призначення відповідального працівника за ведення військового обліку і бронювання військовозобов'язаних із зазначенням особи, яка заміщує цього працівника на період відпустки або хвороби.

8. Річний та місячний плани роботи з ведення військового обліку.

9. План звірок особових карток (форма П-2) з обліковими документами військовозобов'язаних і призовників та обліковими картками військкомату.

10. Інструкція з військового обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в організаціях, установах і навчальних закладах.

11. Книга обліку військовозобов'язаних, які отримали каліцтво чи заявили про зміни стану здоров'я.

12. Журнал перевірок стану військового обліку та бронювання військовозобов'язаних та призовників.


ІІ. Папка № 2

Документи щодо бронювання військовозобов'язаних


1. Інструкція щодо бронювання військовозобов'язаних по мобілізації та на воєнний час.

2. Перелік (витяг з переліку) посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані.

3. Бланки посвідчень та повідомлень про відстрочку від призову по мобілізації та на воєнний час (форма № 4).

4. Книга обліку бланків спеціального обліку (форма № 13).

5. Книга обліку передачі бланків спеціального обліку, військових квитків та особових карток ф. П-2 (форма № 11).

6. План заходів з вручення посвідчень про відстрочку від призову по мобілізації і на воєнний час військовозобов'язаним.

7. Відомість на видачу посвідчень уповноваженим відділів (цехів) для вручення їх військовозобов'язаним (форма № 10).

8. Відомість на видачу посвідчень військовозобов'язаним (форми №№ 9, 9а).

9. План заміни спеціалістів, які вибувають по мобілізації (форма № 16).

10. Список відповідальних осіб та автотранспорту, які залучаються до вручення посвідчень.

11. Таблиця віку військовозобов'язаних, які підлягають виключенню з військового обліку.

III. Папка № 3

Листування щодо військового обліку


Справа, до якої підшиваються документи з питань військового обліку та бронювання, в тому числі:

- усі види звітів і відомостей;

- доручення та супровідні листи до бланків оповіщень і посвідчень ф. № 4;

- списки військовозобов'язаних та призовників на день проведення звірки карток ф. П-2 з обліковими картками військкомату;

- річні та місячні плани робіт з військового обліку та бронювання за минулий місяць або рік з відмітками про виконані заходи (плани можуть вестися в окремій книзі);

- розпорядження та інші документи з питань військового обліку.

IV. Картотека

Особові картки на військовозобов'язаних і призовників зберігаються винятково в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша група - особові картки на військовозобов'язаних офіцерського складу;

друга група - особові картки на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя група - особові картки на військовозобов'язаних-жінок;

четверта група - особові картки на призовників.

На військовозобов'язаних, заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного часу, особові картки виділяються окремо в кожній групі.

Особові картки на осіб, виключених з військового обліку за віком чи за станом здоров'я, зберігаються у загальній картотеці підприємства, організації, установи та навчального закладу.

Організація зберігання документів картотеки особових карток на військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах повинна відповідати вимогам загального діловодства.


Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними

органами та цивільного захисту В.О. Топчій


Заступник міського голови - керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі