Про затвердження Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень на території міста Харкова

Номер
/
Сесія
34/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
09/07/2014
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

Додаток
до рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень на території міста Харкова»

від __________27№ ______/14

Порядок

визначення відновної вартості зелених насаджень

на території міста Харкова


Харків – 2014


2

Зміст


  1. Загальні положення 3


  1. Порядок нарахування відновної вартості зелених насаджень 3


  1. Опис меж зон містобудівної цінності міста Харкова 6
Усереднена вікова межа експлуатації зелених насаджень (додаток 1) 7


Зразок ордера на видалення зелених насаджень (додаток 2) 8


Коефіцієнт якісного стану зелених насаджень (додаток 3) 9


Коефіцієнт зонального розподілу території міста (додаток 4) 9


Зони містобудівної цінності міста (додаток 5) 11


Коефіцієнт функціональної належності газонів (додаток 6) 11


Відновна вартість зелених насаджень 1 зони (додаток 7) 12


Відновна вартість зелених насаджень 2 зони (додаток 8) 13


Відновна вартість зелених насаджень 3 зони (додаток 9) 14


Вартість відновлення зелених насаджень у разі будівництва 15

житлових будинків, об’єктів інженерно – транспортної, соціальної

інфраструктури і благоустрою 1 зони (додаток 10)


Вартість відновлення зелених насаджень у разі будівництва 16

житлових будинків, об’єктів інженерно – транспортної, соціальної

інфраструктури і благоустрою 2 зони (додаток 11)


Вартість відновлення зелених насаджень у разі будівництва 17

житлових будинків, об’єктів інженерно – транспортної , соціальної інфраструктури і благоустрою 3 зони (додаток 12)


Карта-схема містобудівної цінності території (додаток 13) 184.Очікувані результати 19


5. Прикінцеві положення 193


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Порядок визначення відновної вартості зелених насаджень у м. Харкові (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень (надалі Методика), затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127 (зі змінами).

З метою оптимізації розрахунків визначення відновної вартості зелених насаджень у разі будівництва житлових будинків, об'єктів
інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.03.2013 № 110 внесено зміни у додаток 4 до затвердженої Методики.

Розрахунки виконано Харківським державним проектно-вишукувальним інститутом агромеліорації і лісового господарства «Харківдіпроагроліс» Державного агентства лісових ресурсів України.

Порядок визначає механізм формування відновної вартості всіх видів зелених насаджень у м. Харкові.

Порядок призначений для обґрунтування розрахунків відновної вартості зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, квітників) у населених пунктах, що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку з відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі.

Розрахунки вартості робіт з відновлення зелених насаджень проведені за умови дотримання агротехнічних норм і правил створення зелених насаджень, технологічної послідовності виконання робіт, зональної цінності ділянок міської території, норм витрат часу, матеріалів, машин і механізмів встановлених ресурсними кошторисними нормами та технологічними картами.


2. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Визначення відновної вартості дерев та кущів


Відповідно до Методики відновна вартість дерев та кущів розраховується за формулою:

Вв = Вств + Ву,


де: Вв відновна вартість дерев та кущів;

Вств вартість створення дерев та кущів (комплексу робіт з посадки і догляду за ними протягом дворічного періоду), яка визначається кошторисним розрахунком.

Ву вартість утримання дерев та кущів за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність.
4

Вартість створення зелених насаджень (дерев або кущів) залежить від якості посадкового матеріалу. Згідно з Нормами проектування зелених насаджень

міст у різних природних зонах України. РСН-183-76, табл. 7., при озелененні застосовується посадковий матеріал таких якісно-вікових груп, а саме: великовікові дерева з грудкою землі, крупномірні та хвойні саджанці з грудкою землі, кущі з грудкою землі.

При розрахунках відновної вартості зелених насаджень в залежності від зони містобудівної цінності застосовується такий посадковий матеріал:

1 зона дерева з грудкою землі 1,0x0,6м

2 зона дерева з грудкою землі 0,8x0,6м

3 зона дерева з грудкою землі 0,5x0,4м

1-3 зона кущі з грудкою землі 0,25х0,2м

Вартість утримання дерев та кущів за попередні роки розрахована на основі економічно обгрунтованих витрат Спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» на виконання робіт з їх утримання за попередні роки до досягнення ними віку, в якому відбувається їх обстеження.

Розрахунок виконується за такою формулою:

Ву = Вдм х В х Кя х Кз


де: Ву – вартість утримання дерев та кущів;

Вдм – вартість утримання дерев та кущів протягом року;

В – вік дерев або кущів;

Кя коефіцієнт якісного стану;

Кз коефіцієнт зонального розподілу території міста.

Вік дерева або куща визначається комісією за п’ятирічними віковими періодами або рахується за матеріалами інвентаризації насаджень. Граничним значення віку є усереднена вікова межа експлуатації, наведена у додатку 1.

Коефіцієнти якісного стану дерев та кущів наведені у додатку 3 і визначаються за такими ознаками:

добрий – дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках листя чи хвоя, нормального розміру і забарвлення, відсутні ознаки хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний – дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільні дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слабо розвинені, є сухі та гілки, що всихають, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, дупла.

Коефіцієнт зонального розподілу території міста визначається з урахуванням містобудівної цінності ділянки, відповідно до додатка 4.

Зони містобудівної цінності території м. Харкова визначаються відповідно до додатка 5 та уточнюються згідно з картою-схемою міста (додаток 13).5

У разі встановлення комісією необхідності пересадження дерев або кущів сума їх відновної вартості складається з фактичної вартості робіт пересадження рослин та догляду за ними протягом 2 років.

Визначення відновної вартості газонів

Відновна вартість газонів розраховується із урахування вимог державних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів функціональної належності, якісного стану та зонального розподілу території міста за формулою:

Вв = Вств х Кф х Кя х Кз,

де: Вв відновна вартість газонів;

Вств вартість створення газонів;

Кф коефіцієнт функціональної належності

Кя – коефіцієнт якісного стану;

Кз – коефіцієнт зонального розподілу території міста.

Коефіцієнт функціональної належності газонів (партерні, звичайні, лучні) визначається відповідно до додатка 6.

Коефіцієнт якісного стану газонів визначається за такими ознаками:

добрий  поверхня добре спланована, трава густа, однорідна, рівномірна, регулярно підстригається, колір інтенсивно зелений, бур’янів і моху немає;

задовільний  поверхня газону зі значними нерівностями, травостій нерівний, багато бур’янів, підстригається нерегулярно, колір зелений, витоптаних місць немає;

незадовільний  травостій рідкий, неоднорідний, різнобарвний, переважно жовтого відтінку, багато широколистих бур’янів, моху та витоптаних місць.

Коефіцієнт зонального розподілу території міста визначається з урахуванням містобудівної цінності ділянки відповідно до додатка 4.

Зони містобудівної цінності території м. Харкова визначаються відповідно до додатка 5 та уточнюються згідно з картою-схемою міста (додаток 13).


Визначення відновної вартості квітників


Відновна вартість квітників розраховується з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів функціональної належності, якісного стану та зонального розподілу території міста за формулою:

Вв = Вств х Кя х Кз,


де: Вв відновна вартість квітників;

Вств вартість створення квітників;

Кя – коефіцієнт якісного стану;

Кз – коефіцієнт зонального розподілу території міста.

Коефіцієнт якісного стану квітників визначається відповідно до додатка 3.

Якісний стан квітників визначають за такими ознаками:

добрий – поверхня старанно вирівняна, ґрунт удобрений, рослини добре розвинені, однакові за якістю, бур'янів немає;


6

задовільний – поверхня погано вирівняна, мало внесено добрив у ґрунт, рослини нормально розвинені, є бур’яни, догляд за квітниками і ремонт нерегулярні;

незадовільний – поверхня має значні нерівності, добрива не внесені, рослини слаборозвинені, багато бур’янів, сухого листя.

Коефіцієнт зонального розподілу території міста визначається з урахуванням містобудівної цінності ділянки відповідно до додатка 4.

Зони містобудівної цінності території м. Харкова визначаються відповідно до додатка 5 та уточнюються згідно з картою-схемою міста (додаток 13).

3. ОПИС МЕЖ ЗОН МІСТОБУДІВНОЇ ЦІННОСТІ МІСТА ХАРКОВА


До центральної зони входить центр міста, селище Шатилівка, Лісопарк «Сокольники – Помірки», Нагірний мікрорайон, центральна частина селища Журавлівка.

Центральна зона обмежується вулицями: Клочківською, Отакара Яроша,  Дерев’янка, східною частиною Олексіївського житлового масиву до перетину з кільцевою дорогою, вздовж селища П’ятихатки, по Білгородському шосе до вул. Сумської, вул. Весніна до станції метро Київська, потім по вул. Семиградській до перетину вул. Академіка Павлова і Московського просп. Далі межа проходить по вул. Плеханівській, просп. Гагаріна до вул. Нетіченська, потім по вул. Рибасівській, Маршала Конєва, Червоноармійській, Чоботарській та пров. Пискунівському до вул. Клочківської.

До середньої зони входять селище Журавлівка, Шишківка, центральна частина Салтівського житлового масиву, р-н Немишлі, житлового масиву Нові будинки, селища Балашовка, Левада, Москалівка, Новоселівка, Новожаново, частина промислової зони Іванівки, житлові масиви Павлово поле та Олексіївка.

Ця зона обмежується вул. Академіка Проскури, спуском Жилярді, вул. Героїв Праці, просп. Тракторобудівників, б-р Богдана Хмельницького, просп. Косіора, просп. Героїв Сталінграда, вул. Одеською, вул. Достоєвського. Далі вздовж залізничної колії по вул. Староверещаківській, по річці Лопань, вздовж залізничної колії, по вул. Полтавський Шлях, вул. Єлізарова, вул. Муранова, уздовж Олексіївського водосховища, по вул. Клочківській до кільцевої дороги.

Переферійна зона включає: Велику Данилівку, Північну та Східну Салтівку, селище Петренки, промислову зону Орджинікідзевського району, селище Східний, житловий масив Горизонт, мікрорайон Ново-західний, Аеропорт, селище Основу, Жихор, Безлюдівку, Гути, Філіповку, Липовий гай, Нову Баварію, Залютіне, Лису гору, «Червоний жовтень».

Обмежується ця зона новою межею м. Харкова, що склалася шляхом приєднання території (додаткових земель та окремих населених пунктів) до існуючої межі міста та виходить за межі кільцевої дороги міста.

Межі зон розташування зелених насаджень визначені відповідно до існуючої карти – схеми оціночних районів міста Харкова, затвердженої у 2009 році (зі змінами, внесеними у 2013 році) (додаток 13).


7Додаток 1


Усереднена вікова межа експлуатації деревних чагарникових рослин і газонів в зелених насадженнях населених пунктах
Характеристика дерев і чагарників
Вікова межа, років, об'єкт зеленої зони


Лісопарки, санітарно-захисні зони


Парки, сквери


Вулиці, проїзди, площі


Повільноростучі дерева листяних і хвойних порід - дуба, липа, каштана, ясеня, сосни, тощо1209060


Швидкоростучі дерева -акація, тополі, берези, верби, тощо807045


Чагарники


20


20


15


Газони


10


10


5
8Додаток 2


ЗРАЗОК


ордера на видалення зелених насаджень
___________________________ "____"____________ 20___року.

(назва населеного пункту)

На основі рішення від "___"_________ № ___ ____________________

(назва компетентного органу)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

дозволяється:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(місцезнаходження)

згідно з актом обстеження зелених насаджень, складеним

"___"__________20___ року, видалення дерев, кущів, газонів і квітників ____________________________________________________

(кількість та вид зелених насаджень)


Термін видалення встановлюється до "____"__________20____ року.

Благоустрій та озеленення провести до "____"________ 20___ року.

Використання вирубаної деревини ____________________________


Зелені насадження, які залишаються в межах визначеної ділянки, передаються на збереження ______________________________________

"____"______________20____ року "____"______________20____ року

Дата відкриття ордера Дата закриття ордераКерівник органу,

який видає ордер __________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


М.П.9


Додаток 3

КОЕФІЦІЄНТ

якісного стану дерев, кущів, газонів і квітниківЯкісний стан


Коефіцієнт якісного стану (Кя)добрий


1,0


задовільний0,7


незадовільний0,3
Додаток 4


КОЕФІЦІЄНТ
зонального розподілу території населеного пункту

Групи населених

пунктів залежно

від кількості

населення

(тис. осіб)


Коефіцієнт зонального розподілу території

населеного пункту (Кз)


I

Центральна зона

містобудівної

цінності


II

Середня зона

містобудівної

цінності


III

Периферійна

зона

містобудівної

цінності


Понад 1000


3,0


2,7


2,4


500-1000


2,7

2,4


2,2

250-500


2,4

2,2


1,9

100-250


2,2

1,9

1,7

50-100


-

1,7

1,3

До 50


-

1,3

1,010


Групи населених пунктів залежно від кількості населення (тис. осіб)


Коефіцієнт зонального розподілу території

населеного пункту (Кз)

I

Центральна зона

містобудівної

цінності

II

Середня зона

містобудівної

цінності


III

Периферійна зона

містобудівної

цінності

Понад 1000

3,0

2,7

2,4

У разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

3,0

2,0

1,0

500-1000

2,7

2,4

2,2

У разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

2,7

2,0

1,1

250-500

2,4

2,2

1,9

У разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

2,4

1,9

1,0

100-250

2,2

1,9

1,7

У разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

2,2

1,7

1,0

50-100

-

1,7

1,3

100-250

2,2

1,9

1,7

У разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

2,2

1,7

1,0

50-100

-

1,7

1,3

У разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

-

1,3

1,0

До 50

-

1,3

1,0

У разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

-

1,0

0,7

Додаток 4

Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту

11Додаток 5

ЗОНИ
містобудівної цінності територій населених пунктів

Групи населених

пунктів залежно

від кількості

населення

(тис. осіб)


Зони містобудівної цінності


І

Центральна зона

ІІ

Середня зона


ІІІ

Периферійна

зона


Понад 1000


до 5,5 км від

міського центру5,5 - 7,5 кмбільше 7,5 км


500-1000


до 3 км від

міського центру3,0 - 5,5 кмбільше 5,5 км250-500


до 2,5 км від

міського центру2,5 - 3,5 км


більше 3,5 км100-250


до 1,5 км від

міського центру1,5 - 2,5 кмбільше 2,5 км50-100


-до 2 км від

міського центрубільше 2 кмДо 50


-до 1 км від

міського центрубільше 1 км


Додаток 6


КОЕФІЦІЄНТ

функціональної належності газонівФункціональна належність газонів


Коефіцієнт функціональної

належності газонів

(Кф)Партерні газони


1,25


Газони звичайні (садово-паркові

та спеціального призначення)


1,00


Лучні газони


0,50
12


Додаток 7


Вартість відновлення зелених насаджень, гривень

1 ЗОНА

Дерева


Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

4686,90

4531,83

4325,07

6-10

5720,70

5255,49

4635,21

11-15

6754,50

5979,15

4945,35

16-20

7788,30

6702,81

5255,49

21-25

8822,10

7426,47

5565,63

26-30

9855,90

8150,13

5875,77

31-35

10889,70

8873,79

6185,91

36-40

11923,50

9597,45

6496,05

41-45

12957,30

10321,11

6806,19

46-50

13991,10

11044,77

7116,33

51-55

15024,90

11768,43

7426,47

56-60

16058,70

12492,09

7736,61

61-65

17092,50

13215,75

8046,75

66-70

18126,30

13939,41

8356,89

71-75

19160,10

14663,07

8667,03

76-80

20193,90

15386,73

8977,17

81-85

21227,70

16110,39

9287,31

86-90

22261,50

16834,05

9597,45

91-95

23295,30

17557,71

9907,59

96-100

24329,10

18281,37

10217,73

101-105

25362,90

19005,03

10527,87

106-110

26396,70

19728,69

10838,01

111-115

27430,50

20452,35

11148,15

116-120

28464,30

21176,01

11458,29

Чагарники


Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

403,28

381,29

351,98

6-10

549,83

483,88

395,95

11-15

696,38

586,46

439,91

16-20

842,93

689,05

483,88

Газони


Вид газону

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Партерні

405,00

283,50

121,50

Звичайні

324,00

226,80

97,20

Лучні

162,00

113,40

48,60

Квітники


Вид квітника

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Однорічники

1177,20

824,04

353,1613

Додаток 8


Вартість відновлення зелених насаджень, гривень

2 ЗОНА

Дерева


Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

3179,61

3040,05

2853,96

6-10

4110,03

3691,34

3133,09

11-15

5040,45

4342,64

3412,22

16-20

5970,87

4993,93

3691,34

21-25

6901,29

5645,22

3970,47

26-30

7831,71

6296,52

4249,59

31-35

8762,13

6947,81

4528,72

36-40

9692,55

7599,11

4807,85

41-45

10622,97

8250,40

5086,97

46-50

11553,39

8901,69

5366,10

51-55

12483,81

9552,99

5645,22

56-60

13414,23

10204,28

5924,35

61-65

14344,65

10855,58

6203,48

66-70

15275,07

11506,87

6482,60

71-75

16205,49

12158,16

6761,73

76-80

17135,91

12809,46

7040,85

81-85

18066,33

13460,75

7319,98

86-90

18996,75

14112,05

7599,11

91-95

19927,17

14763,34

7878,23

96-100

20857,59

15414,63

8157,36

101-105

21788,01

16065,93

8436,48

106-110

22718,43

16717,22

8715,61

111-115

23648,85

17368,52

8994,74

116-120

24579,27

18019,81

9273,86

Чагарники


Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

395,95

376,16

349,78

6-10

527,84

468,49

389,35

11-15

659,74

560,82

428,92

16-20

791,63

653,14

468,49

Газони


Вид газону

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Партерні

364,50

255,15

109,35

Звичайні

291,60

204,12

87,48

Лучні

145,80

102,06

43,74

Квітники


Вид квітника

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Однорічники

1059,48

741,636

317,844
14

Додаток 9


Вартість відновлення зелених насаджень, гривень

3 ЗОНА

Дерева


Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

2027,52

1903,46

1738,06

6-10

2854,56

2482,39

1986,17

11-15

3681,60

3061,32

2234,28

16-20

4508,64

3640,25

2482,39

21-25

5335,68

4219,18

2730,50

26-30

6162,72

4798,10

2978,62

31-35

6989,76

5377,03

3226,73

36-40

7816,80

5955,96

3474,84

41-45

8643,84

6534,89

3722,95

46-50

9470,88

7113,82

3971,06

51-55

10297,92

7692,74

4219,18

56-60

11124,96

8271,67

4467,29

61-65

11952,00

8850,60

4715,40

66-70

12779,04

9429,53

4963,51

71-75

13606,08

10008,46

5211,62

76-80

14433,12

10587,38

5459,74

81-85

15260,16

11166,31

5707,85

86-90

16087,20

11745,24

5955,96

91-95

16914,24

12324,17

6204,07

96-100

17741,28

12903,10

6452,18

101-105

18568,32

13482,02

6700,30

106-110

19395,36

14060,95

6948,41

111-115

20222,40

14639,88

7196,52

116-120

21049,44

15218,81

7444,63

Чагарники

Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

21049,44

15218,81

7444,63

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

388,62

371,03

347,59

6-10

505,86

453,10

382,76

11-15

623,10

535,17

417,93

16-20

740,34

617,24

453,10

Газони


Вид газону

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Партерні

324,00

226,80

97,20

Звичайні

259,20

181,44

77,76

Лучні

129,60

90,72

38,88

Квітники


Вид квітника

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Однорічники

941,76

659,23

282,5315

Додаток 10


Вартість відновлення зелених насаджень у разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою, гривень

1 ЗОНА

Дерева

Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

4686,90

4531,83

4325,07

6-10

5720,70

5255,49

4635,21

11-15

6754,50

5979,15

4945,35

16-20

7788,30

6702,81

5255,49

21-25

8822,10

7426,47

5565,63

26-30

9855,90

8150,13

5875,77

31-35

10889,70

8873,79

6185,91

36-40

11923,50

9597,45

6496,05

41-45

12957,30

10321,11

6806,19

46-50

13991,10

11044,77

7116,33

51-55

15024,90

11768,43

7426,47

56-60

16058,70

12492,09

7736,61

61-65

17092,50

13215,75

8046,75

66-70

18126,30

13939,41

8356,89

71-75

19160,10

14663,07

8667,03

76-80

20193,90

15386,73

8977,17

81-85

21227,70

16110,39

9287,31

86-90

22261,50

16834,05

9597,45

91-95

23295,30

17557,71

9907,59

96-100

24329,10

18281,37

10217,73

101-105

25362,90

19005,03

10527,87

106-110

26396,70

19728,69

10838,01

111-115

27430,50

20452,35

11148,15

116-120

28464,30

21176,01

11458,29

Чагарники


Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

403,28

381,29

351,98

6-10

549,83

483,88

395,95

11-15

696,38

586,46

439,91

16-20

842,93

689,05

483,88

Газони


Вид газону

Вартість за один м2в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Партерні

405,00

283,50

121,50

Звичайні

324,00

226,80

97,20

Лучні

162,00

113,40

48,60

Квітники


Вид квітника

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Однорічники

1177,2

824,04

353,16
16

Додаток 11


Вартість відновлення зелених насаджень у разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою, гривень

2 ЗОНА

ДЕРЕВА

Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

3059,00

2955,62

2817,78

6-10

3748,20

3438,06

3024,54

11-15

4437,40

3920,50

3231,30

16-20

5126,60

4402,94

3438,06

21-25

5815,80

4885,38

3644,82

26-30

6505,00

5367,82

3851,58

31-35

7194,20

5850,26

4058,34

36-40

7883,40

6332,70

4265,10

41-45

8572,60

6815,14

4471,86

46-50

9261,80

7297,58

4678,62

51-55

9951,00

7780,02

4885,38

56-60

10640,20

8262,46

5092,14

61-65

11329,40

8744,90

5298,90

66-70

12018,60

9227,34

5505,66

71-75

12707,80

9709,78

5712,42

76-80

13397,00

10192,22

5919,18

81-85

14086,20

10674,66

6125,94

86-90

14775,40

11157,10

6332,70

91-95

15464,60

11639,54

6539,46

96-100

16153,80

12121,98

6746,22

101-105

16843,00

12604,42

6952,98

106-110

17532,20

13086,86

7159,74

111-115

18221,40

13569,30

7366,50

116-120

18910,60

14051,74

7573,26

Чагарники

Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

378,85

364,20

344,66

6-10

476,55

432,59

373,97

11-15

574,25

500,98

403,28

16-20

671,95

569,37

432,59

Газони

Вид газону

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Партерні

270,00

189,00

81,00

Звичайні

216,00

151,20

64,80

Лучні

108,00

75,60

32,40

Квітники

Вид квітника

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Однорічники

784,80

549,36

235,44
17

Додаток 12


Вартість відновлення зелених насаджень у разі будівництва житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою, гривень

3 ЗОНА

Дерева

Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

1786,30

1734,61

1665,69

6-10

2130,90

1975,83

1769,07

11-15

2475,50

2217,05

1872,45

16-20

2820,10

2458,27

1975,83

21-25

3164,70

2699,49

2079,21

26-30

3509,30

2940,71

2182,59

31-35

3853,90

3181,93

2285,97

36-40

4198,50

3423,15

2389,35

41-45

4543,10

3664,37

2492,73

46-50

4887,70

3905,59

2596,11

51-55

5232,30

4146,81

2699,49

56-60

5576,90

4388,03

2802,87

61-65

5921,50

4629,25

2906,25

66-70

6266,10

4870,47

3009,63

71-75

6610,70

5111,69

3113,01

76-80

6955,30

5352,91

3216,39

81-85

7299,90

5594,13

3319,77

86-90

7644,50

5835,35

3423,15

91-95

7989,10

6076,57

3526,53

96-100

8333,70

6317,79

3629,91

101-105

8678,30

6559,01

3733,29

106-110

9022,90

6800,23

3836,67

111-115

9367,50

7041,45

3940,05

116-120

9712,10

7282,67

4043,43

Чагарники


Вік зелених насаджень, років

Вартість за одну одиницю в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

0-5

354,43

347,10

337,33

6-10

403,28

381,29

351,98

11-15

452,13

415,49

366,64

16-20

500,98

449,68

381,29

Газони


Вид газону

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Партерні

135,00

94,50

40,50

Звичайні

108,00

75,60

32,40

Лучні

54,00

37,80

16,20

Квітники


Вид квітника

Вартість за один м2 в залежності від якісного стану, грн.

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Однорічники

392,40

274,68

117,72

18Додаток 13Карта – схема


зон містобудівної цінності

19


4. Очікувані результати


Прийняття «Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень на території міста Харкова» дозволить забезпечити розвиток зелених зон, їх відновлення та створення нових зелених насаджень на території м. Харкова.

Кошти, отримані в результаті сплати відновної вартості зелених насаджень використовуються для створення та відновлення зелених насаджень, їх капітальний ремонт, закупівлю декоративних дерев та кущів, насіння газонних трав та квітів, та не підлягають вилученню на інші цілі.

За рахунок відновної вартості передбачається утримувати на існуючому рівні площу зелених насаджень міста, в перспективі підвищувати показники озеленення за рахунок відновлення посадок нових дерев, кущів, створення нових газонів, квітників.


  1. Прикінцеві положення


Внесення змін до «Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень на території міста Харкова» здійснюється у порядку, встановленому для його прийняття.Директор Департаменту

комунального господарства В.О. Кітанін


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

34 сессия 6 созыва

Р І Ш Е Н Н ЯВід ________________ № ________

м. Харків
Про затвердження Порядку

визначення відновної вартості

зелених насаджень на території

міста Харкова

З метою забезпечення розвитку зелених зон, їх відновлення та створення нових зелених насаджень на території м. Харкова, забезпечення виконання юридичними та фізичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», згідно з Правилами  утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006  № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» (зі змінами та доповненнями), наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127 (зі змінами), керуючись ст.ст. 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська радаВИРІШИЛА:1. Затвердити Порядок визначення відновної вартості зелених насаджень на території міста Харкова (додається).

2. Порядок визначення відновної вартості зелених насаджень на території міста Харкова, затверджений рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10. 2010 № 324/10, вважати таким, що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань транспорту, зв’язку та екології та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес