Про впорядкування діяльності суб'єктів господарювання у сфері інформаційних технологій та зв'язку

Номер
870/12
Сесія
19/6
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
26/09/2012
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 сесія 6 скликання


РІШЕННЯ


Від 26.09.2012 р. № 870/12

м. Харків

Про впорядкування діяльності суб'єктів господарювання у сфері інформаційних технологій та зв'язку

З метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності, створення сприятливих умов для ефективного надання послуг населенню у сфері інформаційних технологій і зв'язку, згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про телекомунікації», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити комунальному спеціалізованому підприємству «Інженерні мережі» здійснювати моніторинг та координацію розміщення суб'єктами господарювання телекомунікаційних мереж у житлових, нежитлових будівлях і на земельних ділянках комунальної власності.

2. Доручити комунальному спеціалізованому підприємству «Інженерні мережі» в установленому законом порядку укладати договори на розміщення телекомунікаційних мереж у житлових, нежитлових будівлях і на земельних ділянках комунальної власності.

3. Установити, що плата за розміщення телекомунікаційних мереж у житлових, нежитлових будівлях і на земельних ділянках комунальної власності щомісяця у формі попередньої оплати перераховується суб'єктами господарювання згідно з умовами договору на поточний рахунок комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі».

4. Доручити комунальному спеціалізованому підприємству «Інженерні мережі» розробити і вести загальну базу даних телекомунікаційних мереж в місті Харкові.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес
УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сессия 6 созыва


РЕШЕНИЕ


от 26.09.2012 г. № 870/12

г. Харьков

Об упорядочении деятельности субъектов хозяйствования в сфере информационных технологий и связи

С целью повышения эффективности использования объектов коммунальной собственности, создания благоприятных условий для эффективного предоставления услуг населению в сфере информационных технологий и связи, на основании Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», Закона Украины «О телекоммуникациях», руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Харьковский городской совет

РЕШИЛ:

1. Поручить коммунальному специализированному предприятию «Инженерные сети» осуществлять мониторинг и координацию размещения субъектами хозяйствования телекоммуникационных сетей в жилых, нежилых зданиях и на земельных участках коммунальной собственности.

2. Поручить коммунальному специализированному предприятию «Инженерные сети» в установленном законом порядке заключать договоры на размещение телекоммуникационных сетей в жилых, нежилых зданиях и на земельных участках коммунальной собственности.

3. Установить, что плата за размещение телекоммуникационных сетей в жилых, нежилых зданиях и на земельных участках коммунальной собственности ежемесячно в форме предварительной оплаты перечисляется субъектами хозяйствования согласно условиям договора на текущий счет коммунального специализированного предприятия «Инженерные сети».

4. Поручить коммунальному специализированному предприятию «Инженерные сети» разработать и вести общую базу данных телекоммуникационных сетей в городе Харькове.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии и секретаря Харьковского городского совета.


Городской голова Г.А. Кернес