Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова

Номер
325/11
Сесія
8/6
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
06/07/2011
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 сесія 6 скликання


РІШЕННЯ


Від 06.07.2011 р. № 325/11

м. Харків

Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова

З метою встановлення єдиних правил присвоєння адрес об'єктам нерухомості у місті Харкові, введення в дію системи реєстрації адрес по стандартизованій структурі, узгодженого ведення Державних земельного та містобудівного кадастрів, формування єдиної муніципальної системи інформації, на підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 цього Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Єдиний адресний реєстр міста Харкова (додаток 2).

3. Управлінню містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради забезпечувати присвоєння адрес земельним ділянкам, будівлям і спорудам згідно з Порядком присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова, та надання інформації для внесення її до Єдиного адресного реєстру міста Харкова.

4. Комунальним підприємствам, установам, організаціям надати до Єдиного адресного реєстру міста Харкова інформацію щодо адрес нерухомого майна.

5. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям інших форм власності сприяти формуванню Єдиного адресного реєстру міста Харкова.

6. КП «Міський інформаційний центр»:

6.1. Здійснити систематизацію існуючої адресної інформації.

6.2. Забезпечити реєстрацію адрес об'єктів нерухомості відповідно до затвердженого Порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова.

6.3. Забезпечити видачу довідок з Єдиного адресного реєстру міста Харкова.

7. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації у встановленому порядку.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток 1

до рішення 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова»

від 06.07.2011 р.№ 325/11


ПОРЯДОК

ПРИСВОЄННЯ АДРЕС ОБ'ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ,

РОЗТАШОВАНИМ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок про присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова (далі - Порядок) визначає на території Харкова єдині правила присвоєння адрес земельним ділянкам і нерозривно зв'язаним з ними будівлям і спорудам, встановлює єдині правила визначення адрес, їх склад і структуру.

1.2. Дія даного Порядку поширюється на всі види адресної інформації (адреси) щодо об'єктів нерухомості всіх форм власності в місті Харкові.

1.3. Кожному об'єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території міста Харкова.

1.4. Адреса об'єкту нерухомості після проведення процедури присвоєння або зміни повинна бути зареєстрована у Єдиному адресному реєстрі міста Харкова.

1.5. Адреси присвоюються за заявами юридичних та фізичних осіб - власників об'єктів нерухомості (далі - заявники), відповідних органів місцевого самоврядування, а також органів державної виконавчої влади щодо об'єктів нерухомості державної власності.

1.6. Присвоєння, зміна, анулювання адрес здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, крім адрес земельних ділянок.

1.7. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адрес об'єктів нерухомості готує та виносить на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (далі - управління містобудування та архітектури) відповідно до Регламенту виконавчих органів Харківської міської ради.

1.8. Прийняті рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про присвоєння, зміну, анулювання адрес направляються Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю у Харківський області, Головному управлінню статистики у Харківській області, КУОЗ Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мєщанінова, КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», КП «Міський інформаційний центр», УДППЗ «Укрпошта», ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, ХМУ ГУ МНС України в Харківській області, Харківська філія ДП «Інформаційний центр Мінюсту».


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адреса - структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об'єкта адресації на території міста відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста.

Єдиний Адресний реєстр - інформаційна система, що містить формалізовані записи про об'єкти адресації та їх розташування. Порядок внесення змін та використання інформації адресного реєстру регулюється Положенням про Єдиний адресний реєстр м. Харкова.

Елементи вулично-дорожньої мережі - явно виражені частини території міста, що забезпечують транспортні і пішохідні зв'язки між житловими районами, а також між житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами, наступних типів:

бульвар (бул.) - дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;

в'їзд (в-д) - відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду;

вулиця (вул.) - дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал;

дорога (дор.) - смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;

майдан (м-н) - широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць);

набережна (наб.) - дорога з міською забудовою, що розташована на березі водоймища (ріки, озера та ін.);

провулок (пров.) - дорога, з двобічною забудовою, що з'єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали;

проїзд (пр-д.) - дорога, з двобічною забудовою, що з'єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали; те саме що й провулок. Проїздами найменовують, як правило, елементи вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи нежилою (промисловою) забудовою;

проспект (пр.) - широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;

тупик (туп.) - відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду; те саме що й в'їзд;

узвіз (узв.) - дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій довжині елементу;

шосе (шосе) - елемент вулично - дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;

Пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі - елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування.

Найменування елемента вулично-дорожньої мережі - узагальнююче поняття, яке складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (пр. Гагаріна та ін.).

Об'єкти нерухомого майна (далі об'єкти нерухомості) - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без знецінення та зміни їх призначення.

Будівля - об'єкт нерухомості: жилі та нежилі будинки, призначені для проживання або повсякденного використання.

Квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) - приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу).

Споруда - будівля, призначена в основному для технологічних функцій.

Земельна ділянка - частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у встановленому порядку.

Об'єкти адресації - усі об'єкти нерухомості:

Первинний об'єкт адресації - земельна ділянка, будівля, яка визначає основне цільове призначення об'єкта нерухомості.

Вторинний об'єкт адресації - просторова частина первинного об'єкта нерухомості, що є самостійним об'єктом цивільного обігу.

Елемент адреси - реквізит, що описує місце розташування об'єкта нерухомості на території міста.

Номер будинку, споруди - реквізит адреси об'єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т.д., крім букв Е, Є, З, Ч, Й, X, Ь).

Кадастровий номер земельної ділянки — унікальний номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування.

Кадастровий номер об'єкта нерухомості—унікальний номер об'єкта нерухомості, який присвоюється йому при здійсненні інвентаризації, і зберігається, поки об'єкт нерухомості існує як єдиний об'єкт зареєстрованого права.

Присвоєння адреси (адресація) об'єкту нерухомості - процедура присвоєння порядкового номеру об'єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі.

Реєстрація адреси - сукупність дій, що включає запис до Єдиного адресного реєстру міста Харкова адреси об'єкта нерухомості з посиланням на документ, що встановлює адресу і нанесення об'єкта нерухомості на цифровий план міста Харкова.

Анулювання адреси - виключення запису про адресу об'єкта нерухомості з Єдиного адресного реєстру міста Харкова.

Зміна адреси - процедура переприсвоєння адреси у зв'язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси.


3. ПРИСВОЄННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЕЛЕМЕНТАМ

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ

3.1. Формування елементів вулично-дорожньої мережі міста здійснюється управлінням містобудування та архітектури при розробці генерального плану міста і проектів детального планування окремих територій.

3.2. Присвоєння і зміна найменувань елементам вулично-дорожньої мережі міста здійснюється у відповідності до Положення про порядок найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій, здійснення заходів щодо охорони історико-культурного середовища міста, затвердженого рішенням 9 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 25.12.02 р.

3.3. Інформація про пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі міста, виключені з використання, зміна типу і найменувань пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста вноситься до Єдиного адресного реєстру м. Харкова.


4. ПРАВИЛА АДРЕСАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

4.1. Адреса містить наступні реквізити: найменування елемента вулично-дорожньої мережі, порядковий номер об'єкта нерухомості (первинний об'єкт адресації), номер частини об'єкта нерухомості - корпус, квартира і т.д. (вторинний об'єкт адресації).

Найменування елемента вулично-дорожньої мережі міста містить найменування об'єкта з переліку, затвердженого рішенням Харківської міської ради від 25.12.2002 р. «Про затвердження Реєстру назв урбанонімів в місті Харкові» (зі змінами та доповненнями). Даний реквізит є обов'язковим.

4.2. Об'єкт нерухомості адресується відносно пойменованого елемента вулично-дорожньої мережі міста Харкова.

4.3. Адресація об'єктів нерухомості здійснюється у відповідності з встановленими нижче правилами.

4.3.1. Присвоєння адреси і нумерація будинків, що утворюють безупинний фронт забудови і розташованих на магістралях і вулицях радіального напрямку, здійснюється від центра міста Харкова до периферії з непарними номерами по лівій стороні вулиці і з парними номерами - по правій.

4.3.2. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій, присвоюється адреса по вулиці більш високої категорії відповідно до встановленої класифікації магістральних вулиць у відповідності з ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

4.3.3. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад будинку. У випадку, якщо на ріг виходять два рівнозначних фасади одного будинку, адреса присвоюється по вулиці, що йде в напрямку від центра Харкова.

4.3.4. Присвоєння адреси будинкам, що утворюють периметр майдану, здійснюється по годинній стрілці, починаючи від головної магістралі з боку центра. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до майдану, переривається. У випадку, якщо наріжний будинок має головний фасад і значну довжину уздовж вулиці, що примикає, його нумерація може здійснюється по вулиці, а не по майдану.

4.3.5. Нумерація будинків, розташованих між двома вже адресованими будинками, корпусами чи будівлями з послідовними номерами ("вставки" об'єктів), здійснюється, з використанням меншого номера відповідного об'єкта з додаванням до нього літери.

4.3.6. Зовнішні прибудови до будинку, які розташовані поза контуром його капітальних зовнішніх стін і не мають проходу з прибудови в будинок при наявності окремого входу, а також мають інше функціональне призначення, можуть адресуватися у встановленому порядку як самостійні будинки.

4.3.7. Адресна прив'язка будинків, у смузі відводу залізниці здійснюється з указівкою напрямку залізниці й існуючого кілометражу.

4.4. Адреса земельної ділянки (незабудованої земельної ділянки) визначається з урахуванням сформованої адресації прилеглих об'єктів нерухомості відповідно до пункту 4.3 даного Положення.

4.5. Адресація земельних ділянок, на яких розташовані будинки та споруди, здійснюється наступним чином.

4.5.1. Якщо на земельній ділянці знаходиться один об'єкт нерухомості, адресою ділянки визнається адреса цього об'єкту.

4.5.2. Адресою земельної ділянки, яка забудована декількома будинками, спорудами, визнається адреса основного будинку, споруди, функціональне призначення якого відповідає основному цільовому призначенню земельної ділянки. У випадку, якщо це неможливо, основним будинком може бути адміністративний будинок, що входить у єдиний майновий комплекс.


5. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ АДРЕС ОБ'ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ

5.1. Для присвоєння, внесення зміни або анулювання адреси об'єкту нерухомості (первинному об'єкту адресації) заявник подає на ім'я Харківського міського голови відповідну заяву.

5.1.1. Адреса земельної ділянки визначається у складі рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки.

До заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки додаються:

- інформація КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» щодо адреси об'єкта (до створення Єдиного адресного реєстру);

- довідка з Єдиного адресного реєстру на відповідність адреси об'єкту (після створення Єдиного адресного реєстру) .

Присвоєння адреси земельній ділянці здійснюється рішенням міської ради про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки.

5.1.2. Для новозбудованих об'єктів до заяви додаються наступні документи:

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- документи, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкту проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);

- технічний паспорт, виготовлений комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»;

- інформація КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» щодо адреси об'єкта (до створення Єдиного адресного реєстру);

- пропозиції архітектурного відділу відповідного району управління містобудування та архітектури зі схемою розташування об'єкту;

- фотофіксація об'єкта;

- довідка з Єдиного адресного реєстру на відповідність адреси об'єкту (після його створення).

5.1.3. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ об'єктів нерухомості на самостійні частини, об'єднання об'єктів, упорядкування елементів забудови тощо.

5.1.3.1. Для внесення змін до адреси об'єкту до заяви додаються наступні документи:

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна;

- документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об'єкту проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);

- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);

- технічний паспорт, виготовлений комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»;

- інформація КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» щодо можливості зміни адреси об'єкта (до створення Єдиного адресного реєстру);

- пропозиції архітектурного відділу відповідного району управління містобудування та архітектури зі схемою розташування об'єкту;

- фотофіксація об'єкта;

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

- довідка з Єдиного адресного реєстру на відповідність адреси об'єкту (після його створення);

- інші документи у разі необхідності.

5.1.4. Підставами для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди є повне руйнування (ліквідація) самого об'єкта адресації, скасування рішень про надання земельних ділянок, розподіл об'єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес тощо.

5.1.4.1. Для анулювання адреси об'єкту до заяви додаються наступні документи:

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна,

- документи що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);

- інформація комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» про знесення (руйнуванні) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розділ інвентарної справи на частини у зв'язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адрес;

- пропозиції архітектурного відділу відповідного району управління містобудування та архітектури зі схемою розташування об'єкту;

- фотофіксація об'єкта;

- довідка з Єдиного адресного реєстру на відповідність адреси об'єкту;

- інші документи у разі необхідності.

5.2. Присвоєння, внесення зміни або анулювання адреси вторинного об'єкту адресації здійснюється відповідно до пункту 5.1.3 цього Порядку за наявності адреси первинного об'єкта адресації.

5.3. У випадку відсутності будь якого із документів, передбачених даним положенням, управління містобудування та архітектури Департаменту архітектури, містобудування та земельних відносин у 5-денний термін повідомляє про це заявника відповідним листом із зазначенням необхідних документів.


Директор Юридичного

департаменту В.В. Коваленко


Додаток 2

до рішення 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Порядку

присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова»

від 06.07.2011 р. № 325/11


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЄДИНИЙ АДРЕСНИЙ РЕЄСТР МІСТА ХАРКОВА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Єдиний адресний реєстр міста Харкова (далі - Положення) встановлює єдині правила реєстрації адрес, склад і структуру Єдиного адресного реєстру міста Харкова (далі - Єдиний адресний реєстр) та порядок його ведення.

1.2. Дія даного Положення поширюється на всі види адресної інформації (адреси) щодо об'єктів нерухомості всіх форм власності у місті Харкові.

1.3. Кожному об'єкту нерухомості або землекористування присвоюється унікальна адреса на території міста Харкова. Адресою, що має юридичний статус (далі - адресою), об'єкта нерухомості є адреса, зареєстрована в Єдиному адресному реєстрі після проведення процедур присвоєння чи зміни адреси, які визначені у цьому Положенні.

1.4. Єдиний адресний реєстр є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова, складовою частиною Єдиної інформаційної системи органів місцевого самоврядування міста Харкова, базовим муніципальним інформаційним ресурсом і офіційним джерелом даних про адреси об'єктів нерухомості у місті Харкові.

1.5. Єдиний адресний реєстр міста Харкова призначено для використання в інформаційних системах у якості єдиного загального ресурсу формування адрес, що використовується з метою однозначного, безпомилкового введення актуальної адресної інформації, а також для позиціонування в геоінформаційних системах за допомогою звертання до адреси.

1.6. Основними цілями введення єдиного порядку присвоєння адрес і створення Єдиного адресного реєстру є:

1.6.1. Забезпечення централізованого обліку адрес об'єктів нерухомості на різних етапах їхнього використання;

1.6.2. Забезпечення відповідності місця розташування об'єкта нерухомості адресі, яка зареєстрована в Єдиному адресному реєстрі;

1.6.3. Створення основи для інформаційного забезпечення відомостями про адреси об'єктів нерухомості та землекористування галузевих і територіальних структурних підрозділів органів місцевого самоврядування міста Харкова та інших зацікавлених осіб;

1.6.4. Інформаційне забезпечення містобудівної діяльності, генерального планування, використання в земельних відносинах і при забудові території міста Харкова;

1.6.5. Надання інформаційних послуг територіальній громаді міста Харкова.

1.7. Ведення Єдиного адресного реєстру, надання адресної інформації, технічне та програмне забезпечення Єдиного адресного реєстру, а також його адміністрування забезпечує КП «Міський інформаційний центр».

1.8. Інформація з Єдиного адресного реєстру надається як офіційна.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адреса - структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об'єкта адресації на території міста відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста.

Єдиний адресний реєстр - інформаційна система, що містить формалізовані записи про об'єкти адресації та їх розташування. Порядок внесення змін та використання інформації Єдиного адресного реєстру регулюється даним Положенням.

Реєстрація адреси - сукупність дій, що включає запис до Єдиного адресного реєстру адреси об'єкта нерухомості з посиланням на документ, що встановлює адресу і нанесення об'єкта нерухомості на цифровий план міста Харкова.

Анулювання адреси - виключення запису про адресу об'єкта нерухомості з Єдиного адресного реєстру.


3. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО АДРЕСНОГО РЕЄСТРУ

3.1. Єдиний адресний реєстр включає до себе:

- систематизоване зведення найменувань елементів вулично-дорожньої мережі міста та адрес (актуальних і архівних), що містить однозначні посилання на об'єкти цифрового плану, кадастрові номери об'єктів нерухомості, довідник адміністративного розподілу (елементи адміністративної структури міста - районування), довідник історично сформованих найменувань елементів вулично-дорожньої мережі та районів, довідник зон поштових індексів;

- цифровий план міста Харкова з нанесеними на ньому об'єктами нерухомості і їхніми адресами;

- сучасний програмно-апаратний комплекс.

3.2. Кожен об'єкт адресації має унікальний номер у системі записів, що не міняється в часі та містить у собі дані про місцезнаходження об'єкта

адресації на території міста Харкова, а також графічні додатки (координати), що вказують місцезнаходження об'єкта на цифровому плані Харкова.

3.3. До складу Єдиного адресного реєстру входять:

3.3.1. Реєстр адміністративних районів міста;

3.3.2. Реєстр зон поштових кодів (індексів) міста;

3.3.3. Реєстр найменувань елементів вулично-дорожньої мережі міста;

3.3.4. Реєстр елементів вулично-дорожньої мережі міста;

3.3.5.Реєстр адрес об'єктів адресації.

3.4. Цифровий план м. Харкова містить картографічні дані в електронному форматі, що описують місце розташування об'єкта адресації на карті Харкова в місцевій системі координат.

3.5. Ведення Єдиного адресного реєстру являє собою єдину систему процедур:

3.5.1. Ведення Реєстру адміністративних районів міста:

- додавання адміністративних районів міста;

- редагування (перейменування) адміністративних районів міста;

- вилучення (анулювання) адміністративних районів міста;

- надання довідок з реєстру.

3.5.2. Ведення Реєстру зон поштових кодів (індексів) міста:

- додавання поштових зон міста;

- редагування (зміна поштових індексів) поштових зон міста;

- вилучення (анулювання) поштових зон міста;

- надання довідок з реєстру.

3.5.3. Ведення Реєстру найменувань елементів вулично-дорожньої мережі міста:

- додавання нових пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста;

- редагування (зміна найменування) пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста;

- вилучення (анулювання найменування) пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста;

- надання довідок з реєстру.

3.5.4. Ведення Реєстру елементів вулично-дорожньої мережі міста:

- додавання нових елементів вулично-дорожньої мережі міста чи їх сегментів;

- редагування елементів вулично-дорожньої мережі міста і їх сегментів;

- вилучення (анулювання) елементів вулично-дорожньої мережі міста і їх сегментів;

- надання довідок з реєстру.

3.5.5. Ведення Реєстру адрес об'єктів адресації:

- реєстрація адреси чи елементів адреси об'єктів адресації;

- реєстрація змін - перейменування елементів адреси, пере адресація об'єктів адресації;

- реєстрація анулювання адреси чи елементів адреси об'єктів адресації;

- надання довідок з реєстру.

3.6. Адреси об'єктів нерухомості і їхні зміни реєструються в Єдиному адресному реєстрі на підставі:

3.6.1. Рішень органів місцевого самоврядування міста Харкова.

3.6.2. Заяв заявників при представленні відповідних документів.

3.7. Присвоєння адреси здійснюється відповідно до Порядку про присвоєння адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Харкова.

3.8. В перелік обов'язкових реквізитів Єдиного адресного реєстру входять:

3.8.1. Обліковий номер, дата реєстрації і статус адреси об'єкта нерухомості.

3.8.2. Адреса встановленої структури.

3.8.3. Вид об'єкта нерухомості і його функціональне призначення.

3.8.4. Документи - підстава для реєстрації адреси (вид документа, його номер, дата).

3.8.5. Схема (план) місцезнаходження об'єкта нерухомості на адресному плані Харкова.

3.9. Документом, що підтверджує присвоєння адреси об'єкту нерухомості і його реєстрацію в Єдиному адресному реєстрі, є довідка про присвоєння адреси встановленого зразка і додаток графічного ситуаційного плану, що визначає місцезнаходження об'єкта нерухомості на цифровому плані Харкова.

3.10. Копії довідок про присвоєння адрес об'єктам нерухомості, а також копії відповідних документів про переадресацію об'єктів нерухомості постійно зберігаються в архіві Єдиного адресного реєстру.

3.11. Записи Єдиного адресного реєстру ведуться в електронному вигляді з виводом при необхідності інформації на паперові носії. Архів Єдиного адресного реєстру ведеться у вигляді резервних копій електронної бази даних і в справах, заведених при присвоєнні чи уточненні адреси.


4. ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З

ВИКОРИСТАННЯМ ЄДИНОГО АДРЕСНОГО РЕЄСТРУ

4.1. Інформація з Єдиного адресного реєстру може бути видана в наступних видах:

4.1.1. Довідки про присвоєння, зміну чи анулювання адреси об'єкта нерухомості.

4.1.2. Довідки про відповідність адреси об'єкту.

4.1.3. Інформації з бази даних Єдиного адресного реєстру на паперових чи магнітних носіях.


Директор Юридичного

департаменту В.В. Коваленко