Про затвердження Порядку виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених на території міста Харкова з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними

Номер
444/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
22/06/2011
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


Від 22.06.2011 № 444

Про затвердження Порядку виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених на території міста Харкова з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними

З метою удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами у місті Харкові з порушенням вимог чинного законодавства України, впорядкування відносин у сфері благоустрою території міста Харкова, вжиття дієвих заходів впливу на осіб, які порушують вимоги законодавства України у сфері реклами, на підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням Харківської міської ради від 25.04.2007 року № 91/07 та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених на території міста Харкова з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними (додається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю (Лукашова В.Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Овіннікову Т.І.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 22.06.2011 р. № 444


ПОРЯДОК

виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій

зовнішньої реклами, розміщених на території міста Харкова

з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених

пунктів, подальшого розпорядження ними


1. Загальні положення

1.1. Порядок виявлення, демонтажу, обліку та зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених на території міста Харкова з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням Харківської міської ради від 25.04.2007 року № 91/07 та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

1.2. Цей Порядок розроблено з метою удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у зв'язку із розміщенням зовнішньої реклами у місті Харкові з порушенням вимог чинного законодавства України у сфері реклами, впорядкування відносин у сфері благоустрою території міста Харкова, вжиття дійових заходів впливу на осіб, які порушують вимоги законодавства України та захисту прав та інтересів мешканців міста та суб'єктів господарювання.

1.3. Порядок визначає механізм виявлення, демонтажу, обліку та зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними та є обов'язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності - юридичними та фізичними особами, незалежно від їх форми власності.

2.Терміни та визначення

Реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

Дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

Спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, кронштейни, панно, транспаранти, троли, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.

Місце розташування спеціальної конструкції - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

Робочий орган - відділ реклами управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, на який покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові;

Уповноважена особа - це особа, уповноважена рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради на проведення демонтажу;

Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога робочого органу про усунення порушень вимог законодавства України;

Повідомлення - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога власника (балансоутримувача) місця або особи, уповноваженої на надання місць в користування, яка направляється юридичним і фізичним особам з метою усунення виявлених порушень зобов'язань, визначених договором, та їх наслідків.

Самовільно розміщені спеціальні конструкцій - конструкції, які розміщенні без отримання у встановленому законодавством порядку дозволу, без згоди власника місця або особи, уповноваженої на надання цього місця у користування;

Демонтаж - комплекс заходів, що передбачають відокремлення спеціальної конструкції від місця її розташування або її основи та транспортування на склад для подальшого зберігання.

Терміни «об'єкти благоустрою населених пунктів» та «елементи благоустрою» - застосовуються у значенні, встановленому Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та Правилами благоустрою території міста Харкова;

3. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій

3.1. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій здійснюється шляхом проведення регулярних перевірок робочим органом.

3.2. Фізичні та юридичні особи, яким стало відомо про розміщення спеціальної конструкції на території міста Харкова, що встановлена без відповідного дозволу виконавчого комітету Харківської міської ради, з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, повідомляють про це робочий орган.

3.3. Робочий орган за зверненнями осіб, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку, проводить обстеження виявлених спеціальних конструкцій, вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників.

3.4. З метою з'ясування наявності оформленого права користування земельною ділянкою, в межах якої виявлено самовільно встановлену спеціальну конструкцію зовнішньої реклами, робочий орган направляє запит до управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин. Відповідь на запит повинна бути надана в десятиденний термін.

4. Демонтаж спеціальних конструкцій

4.1. Демонтаж спеціальних конструкцій проводиться у випадках:

а) самовільного розміщення;

б) наявності загрози життю або здоров'ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб (про встановлення таких фактів складається відповідний акт);

в) порушення зобов'язань, визначених договором про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

4.2. У разі виявлення порушень, передбачених підпунктом «а» пункту 4.1. Порядку власнику спеціальної конструкції направляється припис з вимогою про усунення порушення вимог чинного законодавства України.

4.3. У разі порушення зобов'язань, визначених договором про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій власнику спеціальної конструкції направляється повідомлення з вимогою усунути виявлені порушення за зобов'язаннями, визначеними договором, та усунення їх наслідків.

4.4. Припис (повідомлення) направляється в письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або вручається уповноваженому представнику власника спеціальної конструкції особисто під підпис. Інформація про направлені припису (повідомлення) реєструється у відповідному журналі та вноситься до інформаційного банку даних.

4.5. У випадку повернення припису (повідомлення) з відміткою про неможливість повідомити адресата з будь-якої причини, вважається, що власник спеціальної конструкції невідомий.

4.6. Власник спеціальної конструкції після добровільного усунення порушень, зазначених в приписі (повідомленні), зобов'язаний повідомити про це в письмовій формі особу, яка направила припис (повідомлення).

Контроль за виконанням приписів (повідомлень) здійснюється відповідним органом, який направив припис (повідомлення).

4.7. У разі невиконання вимог, зазначених у приписі, Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради готує у встановленому порядку проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про демонтаж спеціальних конструкцій. У рішенні зазначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу, вид та розмір із зазначенням місця розташування.

4.8. Після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про демонтаж спеціальних конструкцій, уповноважена особа організовує їх демонтаж.

4.9. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса не встановлені демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється без направлення припису на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.

4.10. У разі невиконання вимог, зазначених у повідомленні, власник (балансоутримувач) місця або особа, уповноважена на надання місць в користування, наказом по підприємству проводить демонтаж спеціальної конструкції.

4.11. Демонтаж спеціальної конструкції, яка створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб здійснюється на підставі Акту огляду спеціальної конструкції без рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.

При складанні Акту огляду спеціальної конструкції може здійснюватися фіксація стану спеціальної конструкції за допомогою фото-, відео- знімальних приладів, які додаються до Акту.

Акт огляду спеціальної конструкції складається робочим органом у двох примірниках у присутності представників балансоутримувача місця, Інспекції з благоустрою м. Харкова та інших уповноважених осіб та підписується всіма присутніми особами.

4.12. Представником уповноваженої особи та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу, складається Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник рекламного засобу, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, міських служб та інші представники організацій (управління Державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Харківській області, КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» та/або ХКП «Міськелектротранс», спеціально уповноваженого територіального органу у сфері захисту прав споживачів, міліції, органу охорони культурної спадщини тощо).

Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках і підписується особами, присутніми при демонтажі спеціальної конструкції.

4.13. Один примірник Акту проведення демонтажу та/або Акт огляду спеціальної конструкції залишається уповноваженій особі, а інший надається власнику спеціальної конструкції або (у разі його відсутності або відмови від підписання акта) у 10-ти денний термін направляється на його адресу поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення (якщо встановлено місце його знаходження).

4.14. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі, уповноважена особа у 10-ти денний термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції відповідний РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

4.15. Демонтаж рекламного засобу не проводиться, якщо власник рекламного засобу (розповсюджувач зовнішньої реклами) повністю усунув зазначені у приписі (повідомленні) порушення та повідомив про це у письмовій формі у встановлений у приписі (повідомленні) термін.

4.16. Після проведення демонтажу підприємство, що проводило демонтаж, складає калькуляцію витрат, пов'язаних з демонтажем спеціальної конструкції.

4.17. Власник спеціальної конструкції зобов'язаний компенсувати витрати, пов'язані з демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції у встановленому порядку.

5. Облік, зберігання та розпорядження демонтованими спеціальними

конструкціями

5.1. Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється у встановленому порядку уповноваженою особою.

5.2. Обов'язок щодо зберігання взятих на облік спеціальних конструкцій покладається на уповноважену особу.

5.3. Демонтовані спеціальні конструкції можуть бути передані уповноваженою особою на тимчасове зберігання відповідній організації на підставі договору зберігання та Акту прийому-передачі, в якому обов'язково зазначається перелік спеціальних конструкцій, їх стан та характеристики.

5.4. Особа, яка прийняла на зберігання демонтовані спеціальні конструкції, несе відповідальність за їх збереження з моменту підписання акта приймання-передачі.

5.5. Витрати, пов'язані з утриманням демонтованих спеціальних конструкцій, несе зберігач.

5.6. Демонтовані спеціальні конструкції зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

5.7. Уповноважена особа щомісячно (на початку місяця) проводить публікацію про проведення демонтажу спеціальних конструкцій за минулий місяць, в якій зазначає власника (якщо відомо), її вид, розмір, місце демонтажу та зберігання спеціальної конструкції.

До переліку на публікацію включаються конструкції, власник яких не звернувся з проханням повернути демонтовану спеціальну конструкцію.

5.8. Власник спеціальної конструкції або його представник має право на повернення демонтованої спеціальної конструкції на підставі:

- документа про відшкодування вимушених витрат, пов'язаних з демонтажем спеціальної конструкції та її зберіганням:

- заяви про повернення демонтованої спеціальної конструкції;

- документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованої спеціальної конструкції;

- документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію (на вимогу уповноваженої особи).

5.9. Якщо протягом року після проведення публікації власник не заявив свої права на спеціальну конструкцію, до неї може застосовуватися процедура та операція поводження з відходами відповідно до законодавства у сфері поводження з відходами.

6. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів

6.1. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про рекламу».

6.2. За порушення Правил благоустрою території міста Харкова у зв'язку з самовільним розміщенням зовнішньої реклами на об'єктах благоустрою винна особа притягається до адміністративної відповідальності міською адміністративною комісією при виконавчому комітеті Харківської міської ради.

Протоколи про адміністративні правопорушення складаються особами, уповноваженими виконавчим комітетом Харківської міської ради.

6.3. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

6.4. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті самовільного розміщення на ньому зовнішньої реклами, підлягають відшкодуванню у встановленому порядку.

Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.


Директор

Юридичного департаменту В.В. Коваленко