Про Міську цільову програму молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки

Номер
312/10
Сесія
49/5
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
27/10/2010
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

49 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 27.10.2010 р. № 312/10

м. Харків

Про Міську цільову програму молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки

З метою поліпшення стану забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, які потребують поліпшення житлових умов, з урахуванням положень ст. 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та «Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. № 1089, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. ст. 42, 50, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради за поданням виконавчих органів Харківської міської ради, задіяних. у виконанні даної Програми, включати визначені Програмою основні завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на відповідний рік.

3. Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради передбачати під час складання проекту міського бюджету міста Харкова на відповідний рік кошти на виконання визначених Програмою завдань і заходів з урахуванням реальних можливостей міського бюджету.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Секретар міської ради Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про Міську цільову програму молодіжного житлового кредитування на 2011 -2012 роки»

від 27.10.2010 р. № 312/10


Міська цільова

програма молодіжного житлового кредитування

на 2011 - 2012 роки

м. ХарківВизначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки (далі - Програма) розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням положень Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указу Президента України від 29.03.2001 р. № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», «Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. № 1089.

Діяльність Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» продемонструвала, що заходи щодо підтримки молоді з боку держави та органів місцевого самоврядування є актуальними та доцільними.

Станом на 29.09.2010 р., починаючи з 1998 року, укладено 506 кредитних договорів, з них 26 - за рахунок коштів міського бюджету з сім'ями харків'ян та понад 2 тис. договорів про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків (у відповідності до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 853).

З 1998 року по теперішній час скористалося допомогою молодіжного житлового кредитування понад 2,1 тис. молодих сімей харків'ян.

До єдиної інформаційно-аналітичної системи автоматизації обліку кредитування молодіжного житлового будівництва в Харківській області внесено 370 анкет кандидатів харків'ян на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, які відповідають вимогам Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. № 584. Для забезпечення тільки цих сімей житлом необхідно понад 140 млн. грн. кредитних ресурсів за умови внеску кандидатом не менш як 6% передбаченої вартості будівництва або придбання житла.

Поступове зростання довіри з боку молоді до дій влади викликало суттєве перевищення попиту над пропозицією. Кількість бажаючих отримати молодіжний житловий кредит в сотні разів перевищує пропозицію.

Розв'язання проблеми забезпечення молоді житлом потребує значно більших обсягів фінансування, у т.ч. за рахунок міського бюджету.

Головним чинником необхідності прийняття та реалізації Програми є значна кількість молодих сімей, які перебувають на квартирному обліку, та внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи автоматизації обліку кредитування молодіжного житлового будівництва.

Все це зумовлює необхідність підтримки органами місцевого самоврядування розвитку молодіжного житлового кредитування.

Мета Програми

Метою програми є реалізація державної житлової політики в частині розв'язання житлової проблеми громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, зокрема молоді, шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і розвитку іпотечного житлового кредитування.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Згідно з Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки основними шляхами розв'язання проблеми є удосконалення нормативно-правової бази з питань будівництва та придбання житла для молодих сімей, формування організаційних засад для забезпечення ефективного функціонування загальнодержавних та регіональних механізмів іпотечного кредитування.

Для молодих сімей, що мають право на безоплатне отримання житла за рахунок держави, цей спосіб є альтернативним.

Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки передбачені шляхи розв'язання проблеми:

- вжиття заходів щодо збільшення обсягів будівництва житла для молоді, удосконалення системи пільг та створення ефективних фінансово-кредитних механізмів для забезпечення економічної доступності житла для молодих сімей;

- запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва, сприяння здешевленню вартості житла;

- подальший розвиток довгострокового кредитування на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

З метою підтримки розвитку молодіжного житлового кредитування Харківською міською радою передбачається реалізовувати Програму такими шляхами:

- виділення коштів міського бюджету;

- надання в установленому законодавством порядку пільг зі сплати за землю при будівництві житлових будинків, у разі розміщення у будинку понад 75% житла для молодих сімей;

- здешевлення вартості будівництва шляхом звільнення забудовника від пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова при будівництві житлових будинків, у разі розміщення у будинку понад 25% житла для молодих сімей;

- сприяння добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва;

- сприяння проведенню реконструкції житлових будинків перших масових серій та будівель нежитлового призначення.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники її виконання

Головними завданнями Програми є:

- розв'язання житлової проблеми молоді через пільгове довгострокове кредитування за рахунок коштів Державного та міського бюджетів, коштів громадян та інших джерел;

- поступове зростання кількості молодих сімей, які поліпшать свої житлові умови;

- збільшення обсягів фінансування за рахунок усіх джерел.

Завдання і заходи з реалізації Програми наведені у додатку 2 до Програми.

Прогнозні показники реалізації Програми наведені у додатку 3 до Програми.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, коштів міського бюджету міста Харкова, кредитів банків, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Державна підтримка на молодіжне житлове кредитування надається з розрахунку не більш як 21 кв. м загальної площі житла на одну особу та додатково 20 кв. м на сім'ю.

Всього на виконання Програми передбачається виділити з міського бюджету м. Харкова - 10,0 млн грн.

Розпорядники бюджетних коштів визначаються при прийнятті міського бюджету міста Харкова на відповідний рік.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

Координацію дій щодо реалізації завдань і заходів Програми здійснює Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради.


Додаток 1

до Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки


ПАСПОРТ

Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування

на 2011-2012 роки


1. Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки розроблена згідно з Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. № 584 та «Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. № 1089.

2. Програма затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від   10.2010 р. №___/10.

3. Розробник Програми - Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради.

4. Співрозробник Програми - Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради.

5. Керівник Програми - заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна.

6. Виконавці заходів Програми - Департаменти та управління Харківської міської ради та Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

7. Строк реалізації Програми: 2011-2012 роки.

8. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми


Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками

2011

2012

Міський бюджет міста Харкова

10000

5000

5000

Інші джерела (кошти населення)

640

320

320

Усього

10640

5320

5320


Додаток 2

до Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки


ЗАВДАННЯІ ЗАХОДИ

з виконання Міської цільової програми молодіжного житлового

кредитування на 2011-2012 роки


№ п/п

Найменування заходу

Строк виконання заходу

Виконавці

1

Здійснення заходів щодо збільшення обсягів надання довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок різних джерел фінансування

2011-2012 роки

Виконавчі органи Харківської міської ради, будівельні компанії, банківські установи, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

2

Забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі

2011-2012 роки

Управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, прес-служба Харківської міської ради

3

Планування видатків із міського бюджету м. Харкова на виконання визначених програмою заходів

2011-2012 роки

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

4

Резервування земельних ділянок під будівництво житла з обов'язковим зазначенням таких земель на генеральному плані м. Харкова

2011-2012 роки

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

5

Виділення земельних ділянок під будівництво житлових будинків для молодих сімей

2011-2012 роки

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

6

Прийняття рішень щодо унеможливлення використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, які надані під будівництво житла для молодих сімей, для інших цілей

Постійно

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

7

Здійснення роботи щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво житла для молодих сімей, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів у разі розміщення у будинку понад 25% житла для молодих сімей

Постійно

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

8

Здійснення роботи щодо надання пільг зі сплати за землю замовнику (забудовнику), що здійснює будівництво, у разі розміщення у будинку понад 75% житла для молодих сімей

Постійно

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

9

Забезпечення за період дії програми будівництва (придбання) 2000 кв. м житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян

2011-2012 роки

Виконавчі органи Харківської міської ради, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

10

Здійснення моніторингу та аналіз досвіду інших міст та регіонів України у галузі молодіжного житлового кредитування з метою втілення кращих зразків у м. Харкові

Постійно

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради,

Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради

11

Сприяння добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва в рамках програми молодіжного житлового кредитування будівництва

2011-2012 роки

Виконавчі органи Харківської міської ради

12

Сприяння Управлінню житлового будівництва Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у завершенні будівництва житлового будинку по бульв. Грицевця, 14 (м/н «Горизонт-2» в рамках програми молодіжного житлового кредитування будівництва

2011-2012 роки

Виконавчі органи Харківської міської ради


Додаток 3 до Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки


ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування

на 2011-2012 роки


Показники

Усього

Утому числі за роками

2011

2012

Обсяг фінансування з міського бюджету міста Харкова, тис. грн.

10000,0

5000,0

5000,0

Кількість житла, яке планується побудувати (придбати), кв. м

2000

1000,0

1000,0

Кількість молодих сімей та одиноких громадян, які поліпшать житлові умови

25

13

12


Заступник міського голови - директор

Департаменту економіки та

комунального майна М.І. Фатєєв