Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Харкова та подальшого розпорядження ним

Номер
234/10
Сесія
48/5
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
22/09/2010
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

48 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 22.09.2010 р. № 234/10

м. Харків

Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Харкова та подальшого розпорядження ним

З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності міста безхазяйного майна, на підставі ст.ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року № 7/5, керуючись ст.ст. 42, 50, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Харкова та подальшого розпорядження ним (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради. з промисловості; економічного розвитку та власності, з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста та секретаря Харківської міської ради.


Секретар міської ради Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Харкова та подальшого розпорядження ним»

від 22.09.2010 року № 234/10


ПОРЯДОК

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття

цього майна до комунальної власності міста Харкова

та подальшого розпорядження ним


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Харкова та подальшого розпорядження ним.

1.2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно - окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов'язки.

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

нерухома річ (нерухоме майно) - об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

рухома річ (рухоме майно) - річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;

мережа газопостачання - окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання природного газу споживачам.

газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів.

водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

об'єкт теплопостачання - тешгогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції/ теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж;

об'єкт енергетики - електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики;

об'єкт передачі електричної енергії - повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;

трансформаторна підстанція - електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;

спеціальні зони об'єктів енергетики - території навколо об'єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності, що забезпечують безпечне функціонування цих об'єктів, які встановлюються у формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон;

зберігачі - підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи - підприємці, з якими Управління комунального майна та приватизації уклало договір зберігання безхазяйного майна;

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також Прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (надалі - Управління комунального майна).

Прийняті Управлінням комунального майна акти, пов'язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов'язковими для виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями.

1.4. До 01.01.2012 року взяття на облік та/реєстрація безхазяйного нерухомого майна здійснюється комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» та Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року № 7/5.

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2.1. Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території міста Харкова майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Управління комунального майна.

2.2. Фізичні особи та юридичні особи не комунальної форми власності, які виявили на території міста Харкова безхазяйне .нерухоме майно, повинні повідомити про це майно Харківську міську раду або безпосередньо Управління комунального майна.

2.3 Управління комунального майна за зверненнями осіб, вказаних в пунктах 2.1, 2.2 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об'єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» (далі - КП «Харківське міськБТІ).

2.4. З метою з'ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об'єкти нерухомого майна, Управління комунального майна направляє запит, до управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин. Відповідь на запит повинна бути надана в десятиденний термін.

2.5. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Управління комунального майна спеціалістами КП «Харківське міськБТІ», проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

КП «Харківське міськБТІ», згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

2.6. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Управлінню комунального майна комунальним підприємством «Харківське міськБТІ» видається інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.

2.7. Управління комунального майна після отримання інформаційної довідки протягом п'яти робочих днів робить оголошення в офіційному друкованому виданні Харківської міської ради - газеті «Харьковские Известия» про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.

2.8. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює Управління комунального майна.

3. Зберігання безхазяйного нерухомого майна

3.1. Обов'язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Управління комунального майна.

3.2. Управління комунального майна для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб'єктів господарювання не комунальної форми власності.

3.3. При виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин забезпечує внесення змін до правовстановлюючого документу на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу до цього майна.

3.4. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов'язана надавати до Управління комунального майна звіти про стан та використання речі. Управління комунального майна має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.5. Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігай.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з'явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Управлінням комунального майна відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.6. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покритгя витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Управління комунального майна може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею.

Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

3.7. Облік безхазяйних нерухомих речей зберігачами - юридичними особами здійснюється на забалансових рахунках зберігачів «Активи, прийняті на відповідальне зберігання» на підставі актів приймання-передачі та актів опису майна.

3.8. Між управлінням комунального майна та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.

3.9. За рахунок Управління комунального майна КП «Харківське міськБТІ» проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі.

3.10. Управління веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік КП «Харківське міськБТІ».

4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Управління комунального майна в порядку окремого провадження (глава 8 розділу IV ЦІЖ України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Харкова.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Харкова Управління комунального майна відповідно до Регламенту Харківської міської ради готує на чергову сесію Харківської міської ради відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності міста Харкова Управління комунального майна здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою міста Харкова в особі Харківської міської ради.

4.4. У випадку встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна Управління комунального майна звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

4.5. Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного нерухомого майна, Управління комунального майна відповідно до Регламенту Харківської міської ради готує на чергову сесію Харківської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади м. Харкова, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Управління комунального майна звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

4.6. Прийняті до комунальної власності міста як безхазяйне майно інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади м. Харкова, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

4.7. Всі майнові спори щодо взятого на облік в КП «Харківське міськБТІ» та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

5. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж

5.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення безхазяйних елементів та частин інженерних мереж та території міста Харкова, що мають ознаки рухомого майна, в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зобов'язані повідомити про це Управління комунального майна.

5.2. За заявою Управління комунального майна спеціалістами КП «Харківське міськБТІ» проводиться обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

За результатами проведеного обстеження КП «Харківське міськБТІ» направляє до Управління комунального майна письмовий висновок щодо можливості проведення технічної інвентаризації виявлених об'єктів та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

5.3. Якщо виявлені об'єкти згідно висновку КП «Харківське міськБТІ» відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності міста Харкова здійснюється за процедурою згідно розділів 2-4 цього Порядку.

5.4. Якщо виявлені об'єкти згідно висновку КП «Харківське міськБТІ» відносяться до рухомого майна, Управління комунального майна з залученням підприємств, що надають послуги з централізованого газо-, водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території міста Харкова вживає заходи щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж в термін, що не перевищує трьох місяців з моменту виявлення речі.

5.5. У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна Управління комунального майна звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

5.6. Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, Управління комунального майна відповідно.до Регламенту Харківської міської ради готує на чергову сесію Харківської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади м. Харкова, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Управління комунального майна звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

5.7. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, що підтверджується актом опису майна з фототаблицею, Управління комунального майна відповідно до Регламенту Харківської міської ради готує на чергову сесію Харківської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на положення ст.ст. 336, 347 Цивільного кодексу України.

5.8. Подальше володіння, користування і розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Прийняті до комунальної власності міста об'єкти як безхазяйне рухоме майно, яке відноситься до інженерних мереж (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади м. Харкова, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

6. Оформлення права користування земельними ділянками для експлуатації об'єктів

6.1. Для оформлення права користування земельною ділянкою особі, якій передано у власність майно на підставі зазначеного Порядку, необхідно звернутися до Харківської міської ради з відповідною заявою.

6.2. Надання у користування або у власність земельної ділянки здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

6.3. Право користування земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти енергетики, оформлюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів».

6.4. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів передачі електричної енергії може розроблятися як на кожний окремий об'єкт, так і на групу об'єктів.

У таких випадках проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок може розроблятися як в межах адміністративно-територіальних одиниць, так і в цілому по території міста Харкова.

6.5. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення об'єкта енергетики, для якого встановлюється спеціальна зона, погоджується лише із власниками чи постійними користувачами земельних ділянок, що знаходяться в межах зазначеної зони.

6.6. Право постійного користування на земельні ділянки, надані для обслуговування декількох об'єктів передачі електричної енергії, може посвідчуватися одним державним актом як в межах адміністративно-територіальних одиниць, так і в цілому по території міста Харкова.

6.7. Право оренди земельних ділянок, наданих для обслуговування декількох об'єктів енергетики, може посвідчуватися одним договором оренди землі як в межах адміністративно-територіальних одиниць, так і в цілому по території міста Харкова.

7. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

7.1. Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Харкова та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Харківської міської ради.

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

7.3. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Порядку підлягають обов'язковому розгляду галузевими виконавчими органами та Юридичним департаментом міської ради, які за наслідками розгляду складають відповідні висновки.


Директор Юридичного

департаменту В.В. Коваленко