Про внесення змін і доповнень до рішень міськвиконкому з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові

Номер
1017/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
23/10/2002
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


Від 23.10.2002 № 1017


Про внесення змін і доповнень до рішень міськвиконкому з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові

З метою реалізації заходів з реформування сфери розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові та впорядкування рішень міськвиконкому із зазначених питань, відповідно до рішення міськвиконкому від 28.08.2002 р. № 885 «Про заходи з реформування сфери розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові та реклами на транспорті», рішень VI сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 25.09.2002 р. «Про створення комунального підприємства «Міський інформаційний центр», «Про внесення змін і доповнень до Положення про головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради та Положення про управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин», керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни і доповнення до рішень виконавчого комітету Харківської міської ради, що стосуються питань розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, згідно з додатком № 1 до цього рішення.

2. Затвердити Порядок надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (додаток № 2 до цього рішення).

3. Встановити, що подовження строків дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що були видані ГУ міського господарства Харківської міської ради, здійснює управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради за зверненнями розповсюджувачів зовнішньої реклами.

4. Затвердити примірку форму Договору про надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (додаток № 3 до цього рішення).

Встановити, що зазначені договори укладаються КП «Міський інформаційний центр» за умов відсутності заборгованості розповсюджувачів зовнішньої реклами за договорами користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, укладених з бюро реклами, інформації та благоустрою міського середовища ГУ міського господарства.

5. Встановити, що:

5.1. До вирішення організаційних та фінансових питань, пов'язаних із створенням відділу реклами управління містобудування та архітектури, та до початку виконання покладених на нього повноважень як робочого органу у сфері зовнішньої реклами, але не пізніше 01.01.2003 р., Бюро продовжує виконувати функції робочого органу у сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті;

5.2. Кошти, що надходять на рахунок Бюро за договорами користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, які були укладені між бюро реклами, інформації та благоустрою міського середовища та розповсюджувачами зовнішньої реклами, розподіляються у порядку, який діяв до набрання чинності цим рішенням.

6. Управлінню комунального майна та приватизації (А. Поливаний) разом з комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» надати пропозиції щодо передачі у повне господарське відання вказаного підприємства майна та приміщень, необхідних для виконання його статутних завдань.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення міськвиконкому від 13.01.1999 р. № 14 «Про внесення змін і доповнень до рішення міськвиконкому від 09.12.98 р. № 1338 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові»;

- рішення міськвиконкому від 27.01.1999 р. № 55 «Про порядок розміщення соціальної інформації на спеціальних конструкціях, призначених для розміщення зовнішньої реклами» з 01.01.2003 року;

- рішення міськвиконкому від 22.03.2000 № 302 «Про використання засобів зовнішньої реклами (спеціальних конструкцій), які є об'єктами комунальної власності» з 01.01.2003 року;

- рішення міськвиконкому від 29.06.2000 № 912 «Про вирішення питань розташування спеціальних конструкцій, призначених для розміщення зовнішньої реклами, на земельних ділянках, що надаються у тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконкому міської ради О. Нечипоренка.


Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів ради – керуючий справами

виконкому міської ради О. Нечипоренко


Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 23.10.2002 р. № 1017

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до рішень міськвиконкому з питань розміщення зовнішньої реклами


1. До рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про порядок розміщення реклами у місті Харкові» від 09.12.1998 р. № 1338:

1.1. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Уповноважити управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради вирішувати питання розміщення зовнішньої реклами згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.»

1.2. У пункті 6 слова «бюро реклами, інформації та благоустрою міського середовища головного управління міського господарства» замінити словами «відділу реклами управління містобудування та архітектури ГУ містобудування архітектури та земельних відносин.»

1.3. У пункті 13 слова «ГУ міського господарства» замінити на слова «ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради.»

1.4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 вказаного рішення.

2. До Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові (додаток № 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 09.12.98 р. № 1338):

2.1. У тексті Правил слова «головне управління міського господарства», «ГУ міського господарства» у відповідних відмінках замінити на слова «управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин» у відповідних відмінках.

2.2. У тексті Правил слова «бюро реклами, інформації та благоустрою міського середовища» замінити на слова «відділ реклами» у відповідних відмінках.

2.3. У пункті 3.1. абзаци 12, 13 виключити.

2.4. Останнє речення пункту 3.2. викласти у новій редакції:

«Перелічені у цьому пункті послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може за власним бажанням отримати також в інших підприємствах, установах і організаціях».

2.5. У пунктах 6.14., 8.6. слова «управління комунального господарства та інженерної інфраструктури ГУ міського господарства» замінити на слова «управління комунального господарства ГУ житлово-комунального господарства».

2.6. У пункті 8.7. слова «ГУ міського господарства» замінити на слова «ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин».

3. У додатках № 1, 2 до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові:

3.1. У тексті додатків слова «головне управління міського господарства», «ГУ міського господарства» у відповідних відмінках замінити на слова «управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин» у відповідних відмінниках.

3.2. У тексті додатків фамілію та ініціали «Савенко С.Г.» замінити прочерком.

4. До Порядку визначення розміру плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування спеціальних конструкцій, затвердженого рішенням міськвиконкому від 29.12.2001 р. № 2650, із змінами, внесеними рішенням міськвиконкому від 13.02.2002 р. № 209:

4.1. У назві документу та пункті 1 слова «місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування спеціальних конструкцій» замінити на слова «місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами в експлуатацію для розташування спеціальних конструкцій».

4.2. В абзаці 1 пункту 2.3. слова «у користування» замінити на слова «в експлуатацію».

4.3. У пунктах 6, 7 слова «договір користування місцями, що знаходяться у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій» у відповідних відмінках замінити на слова «договір про надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій» у відповідних відмінках.

4.4. У пункті 7 цифру «10» замінити на «25».

4.5. У пункті 9 слова «робочим органом» виключити.

4.6. Пункт 10 виключити.


Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів ради – керуючий справами

виконкому міської ради О. Нечипоренко


Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 23.10.2002 р. № 1017

ПОРЯДОК

надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій


1. Місця розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності і не передані у повне господарське відання, оперативне управління, користування (оренду) іншим комунальним підприємствам, установам, організаціям (надалі - місця розташування спеціальних конструкцій), надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами в експлуатацію на підставі договору про надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається між комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» (надалі за текстом - КП «МІЦ») та розповсюджувачем зовнішньої реклами.

КП «МІЦ» узгоджує пункт перший узгоджувальної частини дозволу на розміщення зовнішньої реклами тільки після укладення договору про надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

Можливість розміщення спеціальної конструкції у конкретному місці, яке перебуває у комунальній власності, визначається КП «МІЦ», а при необхідності разом з іншими міськими підприємствами, установами та організаціями.

2. У випадку виявлення фактичного користування місцями розташування спеціальних конструкцій, зазначених у пункті 1 цього Порядку, до отримання розповсюджувачем зовнішньої реклами всіх необхідних погоджень КП має право отримувати плату за користування такими місцями з моменту складення відповідного акту.

3. Місця розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у повному господарському віданні, оперативному управлінні, користуванні (оренді) інших комунальних підприємств, установ, організацій (надалі — балансоутримувачі), надаються в експлуатацію на підставі договору про надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається з розповсюджувачем зовнішньої реклами КП «МІЦ» за дорученням балансоутримувачів.

При цьому можливість надання таких місць в експлуатацію визначається балансоутримувачем, про що останній повідомляє КП «МІЦ» у письмовій формі із зазначенням місцезнаходження такого місця. На підставі такого повідомлення КП «МІЦ» укладає договір про надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, за встановленою формою.

Порядок взаємодії між балансоутримувачем та КП «МІЦ», визначається відповідним договором.

Кошти, що надходять на банківський рахунок КП «МІЦ» від надання в експлуатацію таких місць, розподіляються таким чином:

- 70 % перераховуються балансоутримувачам щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним;

- 30 % залишається у розпорядженні КП «МІЦ» та використовуються ним для виконання статутних завдань.


Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів ради – керуючий справами

виконкому міської ради О. Нечипоренко


Додаток № 3

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 23.10.2002 р. № 1017

ДОГОВІР №___

про надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій

м. Харків                                                                        «__»_______20__р.


Комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», у подальшому Іменоване «КП», в особі директора _____________, діючого на підставі Статуту та Порядку надання в експлуатацію місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від «__»_____ 2002 р. № ___, з одного боку, та _____________, у подальшому іменоване «Користувач», в особі ___________, діючого на підставі _____________, з другого боку, уклали цей договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. «КП» надає Користувачу в експлуатацію місця, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, (надалі Місця), згідно Додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього договору.

Під експлуатацією сторони розуміють тимчасове платне використання розповсюджувачем зовнішньої реклами (Користувачем) місць, які перебувають у комунальній власності, з метою:

а) встановлення на них власної спеціальної конструкції та її використання у формах не заборонених чинним законодавством, з метою отримання прибутку;

б) обслуговування Користувачем спеціальної конструкції (підтримання в належному стані, наклеювання рекламоносіїв тощо).

1.2. Терміни «спеціальні конструкції», «рекламоносії», «місця розташування спеціальних конструкцій», «дозвіл» та інші вживаються у значенні, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, затвердженими рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 09 грудня 1998 р. № 1338, з наступними змінами та доповненнями.

1.3. Місця надаються для розташування тільки тих спеціальних конструкцій що вказані у додатку № 1 до цього договору.

1.4. Місця для розташування спеціальних конструкцій передаються «Користувачу» згідно Акту прийому-передачі строком з ____ по ____.


2. ДІЯ ДОГОВОРУ


2.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох сторін та діє до «__»_____20__р.

2.2. Цей договір може бути пролонгований на тих самих умовах тільки за письмовою угодою сторін.

Користувач має пріоритетне право на пролонгацію цього договору у випадку належного виконання всіх його умов.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. «КП» має право:

Здійснювати за рахунок Користувача демонтаж спеціальних конструкцій у випадках:

а) несплати, несвоєчасної або неповної сплати платежів, передбачених розділом 4 цього договору;

б) порушення вимог чинного законодавства з питань реклами Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові за рішеннями уповноважених посадових осіб виконавчих органів міської ради.

3.2. «КП» зобов’язується:

3.2.1. Передати «Користувачу» місця для розташування спеціальних конструкцій на підставі Акту згідно з переліком, зазначеним у додатку № 1.

3.2.2. Не надавати місця, що надані «Користувачу» в експлуатацію іншим особам на протязі всього терміну дії цього договору.

3.2.3. Забезпечувати «Користувачу» протягом терміну дії договору вільний доступ до наданого в експлуатацію місця для монтажу або демонтажу спеціальних конструкцій та їх обслуговування.

3.2.4. Своєчасно надавати Користувачу інформацію про роботи міських служб, які плануються у місцях розташування спеціальних конструкцій.

3.2.5. Не менш 2-х разів на місяць проводити огляд зовнішнього стану спеціальних конструкцій Користувача та надавати йому інформацію у разі наявності виявлених недоліків.

3.2.6. Готувати та своєчасно надавати Користувачу всі необхідні документи за цим договором (додаткові угоди, Акти виконаних робіт, перерахунки і т. і.).

3.2.7. Надавати Користувачу на його вимогу необхідні консультації щодо порядку розміщення зовнішньої реклами у випадках обмежень або заборон на її розміщення, які встановлені Законом України «Про рекламу» (розміщення реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв поблизу навчальних закладів і т. і.).

3.2.8. Письмово повідомити Користувача не менш як за 5 днів про проведення демонтажу його спеціальної конструкції у випадках, передбачених пунктом 3.1. цього договору.

3.2.9. Виконувати інші обов'язки, покладені на «КП» за цим договором.

3.3. Користувач має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розташування спеціальних конструкцій, що визначені згідно з додатком № 1.

3.3.2. Використовувати надані йому місця для розташування на них спеціальних конструкцій з дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

3.3.3. Отримувати всю необхідну інформацію та документи, обов'язок надання яких покладено на «КП» за цим договором.

3.4. Користувач зобов'язується:

3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

3.4.2. Утримувати місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог підтримувати місця в належному стані, нести всі витрати щодо їх експлуатації.

3.4.3. За свій рахунок усувати можливі пошкодження місця, рослинності, що на ньому розташована, та комунікацій, що прокладені у цьому місці.

3.4.4. Своєчасно і у повному обсязі відповідно до розділу 4 цього договору сплачувати платежі за експлуатацію місць.

3.4.5. Здійснювати переобладнання, реконструкцію поліпшення наданих в експлуатацію місць за власні кошти тільки за письмовою згодою «КП».

3.4.6. Відшкодувати у повному обсязі «КП» матеріальну шкоду що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини «Користувача».

3.4.7. Звільнити місце і передати (повернути) його в належному стані за актом «КП» в порядку визначеному розділом 5 цього договору.

3.4.8. Виконувати інші обов'язки, покладені на Користувача за цим договором.

3.5. Передача місця, наданого «Користувачу», іншим особам (фізичним, юридичним) на будь якій підставі (суборенда, спільна діяльність та інші) не допускається.

3.6. У разі виникнення нагальної потреби в проведенні реконструкції, ремонту будівництва на місці (або місця) розташування спеціальної конструкції, які зумовлюють необхідність відступу від цього договору і порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, «КП» у триденний термін надсилає «Користувачу» письмове повідомлення про це за підписом начальника управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин або уповноваженої ним посадової особи цього органу та у десятиденний термін і початку реконструкції ремонту будівництва вирішується питання про надання права на експлуатацію рівноцінного місця.

Відшкодування витрат пов'язаних з демонтажем та монтажем спеціальної конструкції на новому місці вирішується відповідно до додаткової угоди, укладеної сторонами цього договору.


4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Розмір плати за користування всіма місцями розташування спеціальних конструкцій які надані в експлуатацію відповідно до цього Договору, складає ______ грн. _____ коп. (без ПДВ) на місяць, ПДВ-20% складає _____ грн. ___ коп., загальний розмір плати (з ПДВ) ____ грн. ____ коп.

4.2. При укладенні цього договору плата за користування місцями, які надані в експлуатацію Користувачу, здійснюється за період з «__» ______ р. по «__» ______ р. у сумі ______ грн. ____ коп. (без ПДВ), ПДВ-20% складає _____ грн. _____ коп., загальна сума (з ПДВ) ______ грн. ___ коп. протягом 3-х днів з моменту підписання цього договору.

4.3. Внесення плати за користування місцями здійснюється авансом до 25 числа місяця що передує місяцю за який здійснюється оплата, крім п 4.2.

4.4. Плата за користування місцями не нараховується і не сплачується Користувачем з моменту проведення демонтажу у випадках несплати, несвоєчасної або неповної сплати Користувачем платежів, передбачених розділом 4 цього договору.

4.5. Визначена пунктом 4.1. плата за користування місцями, переданими «Користувачу» в експлуатацію підлягає перерахунку у випадках:

- розміщення реклами тютюнових виробів або алкогольних напоїв (коефіцієнт збільшення);

- розміщення реклами товарів (робіт, послуг) місцевих товаровиробників (коефіцієнт зменшення).

Про зміну рекламного сюжету, який тягне за собою зменшення або збільшення розміру плати за експлуатацію місць розміщення спеціальних конструкцій, «Користувач» повинен у 3-денний термін письмово повідомити «КП» для здійснення відповідного перерахунку та надати до «КП»:

- перелік місць розміщення нового рекламного сюжету на спеціальних конструкціях;

- інформацію про строк (період) розміщення такого рекламного сюжету;

- фотозвіт розміщення нового рекламного сюжету згідно переліку.

У разі необхідності «КП» здійснює перерахунок розміру плати, яка зазначається у Акті виконаних робіт (послуг), до якого додається графік розміщення рекламних сюжетів протягом звітного місця на спеціальних конструкціях Користувача.

4.6. Внесення всіх платежів за цим договором здійснюється «Користувачем» без отримання від «КП» рахунку-фактури, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок «КП» у встановлені цим договором строки.


5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ


5.1. Протягом 3-х днів після припинення дії цього договору на будь-яких підставах передбачених пунктами 7.1., 7.2., 7.3. цього договору, «Користувач» зобов’язаний звільнити надане в експлуатацію місце і передати його «КП». Повернення місць, наданих в експлуатацію здійснюється Користувачем» на підставі Акту прийому-передачі, який підписується уповноваженими представниками «КП» і «Користувача».

При цьому демонтаж спеціальної конструкції та приведення території місця у належний стан (прибирання місця вивіз сміття тощо) здійснюється Користувачем самостійно та за власний рахунок.

5.2. Місце вважається фактично переданим (повернутим) «КП» з моменту підписання Акту прийому-передачі.

5.3. Місце, що було надане в експлуатацію Користувачу, повинно бути передане (повернуте) ним «КП» в стані, не гіршому від того в якому воно знаходилося на момент передачі Користувачу.

5.4. У разі невиконання вимог «КП» щодо звільнення «Користувачем» місця розташування спеціальної конструкції «КП» має право власними силами провести демонтаж спеціальних конструкцій, що розташовані на займаному «Користувачем» місці з наступним відшкодуванням Користувачем витрат «КП», пов'язаних з проведенням робіт з демонтажу і надання послуг по зберіганню демонтованих спеціальних конструкцій.

5.5. При проведенні демонтажу спеціальних конструкцій у випадках, передбачених пунктом 3.1. цього договору, Користувач зобов’язаний повернути місце розташування спеціальної конструкції протягом 3-х днів за Актом прийому-передачі.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За несплату, несвоєчасну або неповну сплату платежів, передбачених розділом 4 цього договору Користувач сплачує на користь «КП» пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого (або не повністю сплаченого) платежу за кожен день прострочення.

6.2. У випадку прострочення повернення місць, наданих в експлуатацію Користувач сплачує «КП» штраф у розмірі 50 гривень за кожен день затримки повернення кожного місця.

6.3. За порушення строків, передбачених п 1.4. цього договору, «КП» сплачує на користь Користувача штраф у розмірі 50 гривень за кожен день затримки у наданні Користувачу в експлуатацію кожного місця.


7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ


7.1. Цей договір припиняє свою дію у таких випадках:

7.1.1. за згодою сторін;

7.1.2. по закінченню терміну дії договору;

7.1.3. у випадку припинення діяльності однієї із сторін договору без правонаступництва;

7.1.4. у випадку дострокового розірвання договору на підставах передбачених п. 7.2.;

7.1.5. у інших випадках, передбачених законодавством.

7.2. Дострокове розірвання цього договору за ініціативою «КП» у встановленому законодавством порядку може мати місце у таких випадках:

7.2.1. Користувач погіршує місця, що надані йому або утримує їх в неналежному стані (засмічення території, пошкодження місця тощо);

7.2.2. Користувач не сплачує, несвоєчасно або у неповному обсязі сплачує платежі за експлуатацію місць, визначені розділом 4 цього договору;

7.2.3. нецільового використання наданих в експлуатацію місць (наприклад, встановлення на місця спеціальних конструкцій, які не передбачені Додатком № 1 до цього договору);

7.2.4. у випадку передачі «Користувачем» місця, наданого йому, іншим особам на будь-якій підставі;

7.2.5. в інших випадках, передбачених законодавством України.

7.3. Користувач має право надати пропозиції про дострокове припинення до цього договору попередивши «КП» у письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів.

7.4. Всі спори та розбіжності що виникають з цього договору вирішуються сторонами відповідно до чинного законодавства.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


8.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою згодою сторін.

8.2. Всі права та обов’язки сторін згідно з цим договором у повній мірі переходять до правонаступників сторін.

8.3. Цей договір укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.


9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


9.1. «КП»:_________________________________________________

9.2. Користувач:____________________________________________

Від «КП»:                                                                Від «Користувача»:

_______________                                                        ______________


Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів ради – керуючий справами

виконкому міської ради О. Нечипоренко