Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою у місті Харкові

Номер
1303/
Сесія
/
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
19/12/2007
Видавник
Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


Від 19.12.2007 № 1303

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою у місті Харкові

З метою поліпшення благоустрою території міста Харкова з використанням найсучасніших елементів благоустрою, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про планування і забудову територій», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням 13 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25.04.2007 № 91/07, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою у місті Харкові (додаток 1).

2. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою у місті Харкові (додаток 2).

3. Визначити управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування архітектури та земельних відносин Харківської міської ради організатором проведення конкурсу, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

4. Управлінню містобудування та архітектури Департаменту містобудування архітектури та земельних відносин (Чечельницький С.Г.) забезпечити проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою по вулиці Сумській, проспекту Леніна, майданам Конституції, Рози Люксембург, Пролетарському, Свободи у м. Харкові.

5. Комунальному підприємству «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» (М.І. Косий) опублікувати це рішення у газеті «Харьковские известия».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради Т.І.Овіннікову.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 19.12.2007 р. № 1303


П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на надання права на розміщення

елементів благоустрою у місті Харкові


I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про планування і забудову територій», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням 13 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25.04.2007 № 91/07, та визначає порядок організації, підготовки та проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою на території міста.

2. Завданням конкурсу є визначення на конкурсних засадах переможця - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, який забезпечить найкращі умови здійснення інноваційних заходів з поліпшення благоустрою території найсучаснішими елементами благоустрою за власний рахунок.

3. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

договір на право розміщення елементів благоустрою - довгострокова угода, яка укладається з переможцем конкурсу на строк та на умовах, зазначених у конкурсній документації ;

істотні умови договору на право розміщення елементів благоустрою - умови договору, які зазначені у конкурсній документації;

комісія з проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою (далі - конкурсна комісія) - постійно діючий колегіальний орган, який створюється виконавчим комітетом Харківської міської ради для підготовки та проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою у місті Харкові;

конкурс на надання права на розміщення елементів благоустрою у місті Харкові (далі - конкурс) - конкурс по залученню юридичних або фізичних осіб-підприємців для здійснення інноваційних заходів з поліпшення благоустрою території найсучаснішими елементами благоустрою, проведення якого визначається цим Порядком та конкурсною документацією.

конкурсна документація - комплект документів, що надається учаснику конкурсу після внесення ним реєстраційного внеску;

конкурсна пропозиція - комплект документів, що оформлюється учасником конкурсу відповідно до вимог цього Порядку та конкурсної документації і подається на розгляд конкурсної комісії для прийняття рішення про переможця конкурсу;

оголошення про конкурс - розміщене в засобах масової інформації оголошення організатора конкурсу із запрошенням взяти в ньому участь;

організатор конкурсу - визначений виконавчим комітетом Харківської міської ради відповідний виконавчий орган ради, який уповноважений здійснювати всі необхідні організаційно - правові заходи з підготовки та проведення конкурсу та може залучати для здійснення своїх повноважень на договірних засадах відповідні комунальні підприємства;

протокол конкурсної комісії - зведений документ, що відображає відомості про підготовку, проведення та результати конкурсу;

процедура оцінки - порядок визначення переможця конкурсу із числа поданих конкурсних пропозицій, що відповідають вимогам, визначеним у цьому Порядку та конкурсній документації;

реєстраційний внесок - плата учасників конкурсу за отримання конкурсної документації та участь у конкурсі, розмір якої і рахунок для сплати визначаються конкурсною комісією у затвердженій нею конкурсній документації.

умови конкурсу - обов'язковий для учасників конкурсу перелік затверджених конкурсною комісією вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

учасники конкурсу - юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подали про це заявку та документи відповідно до цього Порядку і конкурсної документації та сплатили реєстраційний внесок.

4. Рішення про проведення конкурсу, про затвердження (скасування) результатів конкурсу приймає виконавчий комітет Харківської міської ради у встановленому порядку.

5. Предметом конкурсу є право на розміщення елементів благоустрою на об'єктах благоустрою (їх частинах), які визначаються рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

6. В конкурсі можуть брати участь вітчизняні та іноземні юридичні особи, а також фізичні особи - підприємці України та інших держав.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

знаходяться в стадії ліквідації;

майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт;

мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів);

мають заборгованість у сплаті за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, для розміщення рекламних засобів,

не виконали умови попередніх договорів на право розміщення елементів благоустрою.

8. Договір на право розміщення елементів благоустрою укладається згідно умов розділу 8 цього Порядку.

9. У разі, коли після оголошення конкурсу лише один учасник виявив бажання та прийняв участь у конкурсі, такий учасник може бути визнаний переможцем конкурсу, якщо його конкурсна пропозиція відповідатиме всім умовам конкурсної документації.

10. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


II. Порядок утворення та роботи конкурсної комісії

11. Для проведення конкурсів виконавчий комітет Харківської міської ради утворює постійно діючу конкурсну комісію у складі дев'яти осіб.

12. Свою діяльність конкурсна комісія здійснює відповідно до законодавства України, рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради та цього Порядку.

13. До складу конкурсної комісії входять посадові особи міської ради, її виконавчих органів, представники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, комунальних підприємств та інших  установ і організацій.

14. Конкурсна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

забезпечувати виконання рішення про проведення конкурсу;

залучати до роботи на договірних засадах вітчизняних та іноземних експертів та консультантів в якості радників (з правом дорадчого голосу);

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших організацій всю необхідну інформацію щодо проведення конкурсу;

визначати розмір та порядок сплати реєстраційного внеску;

здійснювати контроль за виконанням робіт, пов'язаних з організацією та проведенням конкурсу;

визначати строки проведення конкурсу на надання права на розміщення елементів благоустрою.

за поданням організатора конкурсу визначати та затверджувати умови конкурсу, склад і зміст конкурсної документації, текст інформаційного оголошення про проведення конкурсу, форму заявки з конкурсною пропозицією на участь у конкурсі та інші документи до конкурсної документації;

надавати учасникам конкурсу роз'яснення з питань проведення конкурсу;

розглядати конкурсні пропозиції учасників конкурсу та встановлювати їх відповідність умовам конкурсу;

приймати рішення про недопущення до участі в конкурсі осіб у разі встановлення фактів, визначених пунктом 7 цього Порядку;

вносити пропозиції учасникам конкурсу щодо надання ними додаткової інформації з метою остаточного з'ясування їх спроможності, виконувати передбачені конкурсною документацією умови;

переносити строки проведення конкурсу за наявністю обґрунтованих підстав;

підводити підсумки конкурсу та визначати переможця конкурсу.

15. Конкурсна комісія зобов'язана:

забезпечувати проведення конкурсу згідно з чинним законодавством України, встановленими процедурами та строками;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу;

зберігати конфіденційність інформації, отриманої від учасників конкурсу в процесі його проведення.

16. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 від загального складу комісії.

17. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням після обговорення порядку денного засідання простою більшістю голосів присутніх членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії або головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

18. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасників конкурсу, їх конкурсних пропозицій тощо, конкурсна комісія має право вимагати надання додаткових документів та/або заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

19. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії та затверджується головою комісії.

20. Всі рішення конкурсної комісії передаються організатору конкурсу для подальшого опрацювання відповідно до вимог цього Порядку.


ІII. Організатор конкурсу

21. Для здійснення повноважень, пов'язаних з організаційно-правовими заходами по підготовці та проведенню конкурсу, організатор конкурсу може залучати на договірних засадах комунальні підприємства.

22. Організатор конкурсу здійснює:

матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності конкурсної комісії;

подання конкурсній комісії інформації щодо змісту конкурсної документації;

публікацію оголошень про проведення та результати конкурсу;

надання учасникам конкурсу конкурсної документації;

реєстрацію конкурсних пропозицій учасників конкурсу;

надання на розгляд конкурсній комісії зареєстрованих пропозицій учасників конкурсу;

надання відповідних повідомлень учасникам конкурсу та переможцю конкурсу;

підготовку проекту рішень про проведення конкурсу, затвердження (скасування) результатів конкурсу та надання цих рішень на затвердження виконавчому комітету Харківської міської ради;

розробку проекту договору на право розміщення елементів благоустрою.


IV. Конкурсна документація

23. Конкурсна документація затверджується конкурсною комісією до моменту оголошення конкурсу. Виконання умов, які пред'являються цим Порядком та конкурсною документацією до конкурсної пропозиції, є обов'язковим для всіх учасників конкурсу.

Передача учасникам конкурсної документації здійснюється організатором конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску

24. Конкурсна документація містить:

інформацію про оголошення конкурсу

інструкцію для учасників конкурсу;

форму заявки з конкурсною пропозицією;

перелік документів та відомостей, які додаються учасником до заявки;

інші документи (за рішенням конкурсної комісії).

25. Інструкція для учасників конкурсу містить інформацію щодо:

об'єкту конкурсу (об'єкту благоустрою);

умов участі у конкурсі;

порядку розроблення, оформлення, подання, розгляду конкурсних пропозицій;

критерії оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

26. Інформація щодо об'єкту конкурсу (об'єкту благоустрою) та умов участі у конкурсі містить наступні відомості:

а) загальну характеристику (назву) об'єкту благоустрою;

б) схему для розміщення на об'єкті благоустрою елементів благоустрою;

в) необхідні умови участі у конкурсі (у тому числі кваліфікаційні умови), зокрема:

строк професійного досвіду учасника конкурсу у сфері виробництва, розміщення та обслуговування елементів благоустрою не менше ніж зазначений у конкурсній документації та наявність у нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід або наявність договорів з безпосередніми виконавцями робіт, послуг з виробництва, розміщення та обслуговування елементів благоустрою (має бути підтверджено документально);

наявність у розпорядженні учасника конкурсу елементів благоустрою соціального та/або комунального призначення, засобів зовнішньої реклами сучасного дизайну, що зазначені у конкурсній документації;

готовність та здатність учасника конкурсу не менше ніж за один день до прийняття конкурсною комісією рішення про переможця конкурсу забезпечити показ конкурсній комісії оригінальних зразків елементів благоустрою, які пропонуються цим учасником до розміщення згідно конкурсної пропозиції;

готовність учасника у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним договору на право розміщення елементів благоустрою нести витрати протягом строку дії вказаного договору, які пов'язані з виробництвом, розміщенням і обслуговуванням елементів благоустрою та розміщенням на поверхнях цих елементів благоустрою інформації соціальної спрямованості для інформування мешканців і гостей міста Харкова в обсязі зазначеному у конкурсній документації;

сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України, відсутність податкової заборгованості (має бути підтверджене документально);

відсутність підстав для відмови участі в конкурсі, передбачених пунктом 7 цього Порядку;

27. Інформація і вимоги щодо порядку та дати проведення конкурсу, порядку розроблення, оформлення та подання конкурсних пропозицій включають:

процедурні питання (адреса, за якою отримується конкурсна документація та подаються конкурсні пропозиції, номери телефонів організатора конкурсу та конкурсної комісії, останній строк подання конкурсних пропозицій, порядок повідомлення учасників про можливу зміну строків проведення конкурсу, підсумки конкурсу);

склад конкурсної пропозиції та порядок її оформлення (вимоги щодо повноти документації, яка надається, порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень, вимоги до упакування, маркування і опечатування документів, способу їх доставки, порядок та строк внесення змін до конкурсних пропозицій).

28. За рішенням конкурсної комісії до інструкції може входити й інша інформація.

29. Заявка з конкурсною пропозицією на участь у конкурсі має містити такі відомості:

дату заповнення, назву;

загальну характеристику (назву) об'єкта конкурсу (об'єкта благоустрою);

прізвище, ім'я та по батькові, інші паспортні дані. адреса з зазначенням номерів телефону,

факсу (для фізичних осіб - підприємців);

повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, факсу, дата, місце і орган реєстрації,

організаційно-правова форма, загальні відомості про посадових осіб органу управління (для юридичних осіб);

банківські реквізити;

відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасників конкурсу, і які мають право підписувати юридичні документи (доручення);

строк професійного досвіду учасника конкурсу у сфері виробництва, розміщення та обслуговування елементів благоустрою не менше ніж зазначений у конкурсній документації та наявність у нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід або наявність договорів з безпосередніми виконавцями робіт, послуг з виробництва, розміщення та обслуговування елементів благоустрою (має бути підтверджено документально);

наявність у розпорядженні учасника конкурсу елементів благоустрою соціального та/або комунального призначення, засобів зовнішньої реклами сучасного дизайну; що зазначені у конкурсній документації;

готовність та здатність учасника конкурсу не менше ніж за один день до прийняття конкурсною комісією рішення про переможця конкурсу забезпечити показ комісії оригінальних зразків елементів благоустрою, які пропонуються цим учасником до розміщення згідно конкурсної пропозиції;

готовність учасника у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним договору на право розміщення елементів благоустрою нести витрати протягом строку дії вказаного договору, які пов'язані з виробництвом, розміщенням і обслуговуванням елементів благоустрою та розміщенням на поверхнях цих елементів благоустрою інформації соціальної спрямованості для інформування мешканців і гостей міста Харкова в обсязі зазначеному у конкурсній документації.

30. До заявки з конкурсною пропозицією додаються:

перелік видів елементів благоустрою, що пропонуються учасником конкурсу для розміщення на об'єкті благоустрою, що є об'єктом конкурсу, із зазначенням технічних і технологічних характеристик цих елементів благоустрою;

засвідчені у встановленому порядку копії статуту або інших установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності учасника конкурсу;

документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження - для нерезидентів;

баланс підприємства (форма 1) - для резидентів;

звіт про фінансові результати (форма 2) - для резидентів;

довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення конкурсу, декларація про доходи (для фізичних осіб підприємців);

відомості щодо наявності можливостей фінансового і організаційного забезпечення реалізації конкурсної пропозиції, у тому числі за сприянням партнерів (резидентів або нерезидентів України);

пропозиції щодо строку виконання конкурсної пропозиції.

31. За рішенням конкурсної комісії до заявки можуть додаватися й інші відомості.

32. Заявка та інші документи, що подаються учасником конкурсу, підписуються уповноваженою посадовою особою учасника конкурсу і засвідчуються його печаткою.


V. Оголошення конкурсу

33. Організатор конкурсу оголошує проведення конкурсу протягом двох тижнів після затвердження комісією конкурсної документації.

34. Інформація про оголошення конкурсу публікується організатором конкурсу в газеті «Харьковские известия» або в іншому друкованому засобі масової інформації Харківської міської ради та у мережі Інтернет.

35. Інформація про оголошення конкурсу має містити відомості щодо:

рішення виконкому Харківської міської ради, на підставі якого проводиться конкурс;

загальної характеристики (назви) об'єкта конкурсу;

розміру та порядку сплати реєстраційного внеску;

часу, місця й умов отримання конкурсної документації;

строку, до якого будуть прийматись конкурсні пропозиції;

найменування комісії і організатора конкурсу, їх місцезнаходження та телефон для довідок до яких слід звертатися з метою отримання додаткової інформації з питань проведення конкурсу.


VI. Порядок подання та розгляду конкурсних пропозицій

36. День опублікування оголошення про проведення конкурсу у відповідному печатному виданні вважається днем оголошення конкурсу. Після оголошення конкурсу юридична особа або фізична особа - підприємець, які виявили бажання взяти у ньому участь та сплатили реєстраційний внесок, мають право отримати конкурсну документацію. Незалежно від результатів конкурсу кошти, сплачені учасниками конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

37. Видача конкурсної документації для її оформлення здійснюється за адресою організатора конкурсу, вказаною в оголошенні про проведення конкурсу, уповноваженим представникам учасників конкурсу, які сплатили реєстраційний внесок. Факт передачі учаснику конкурсної документації реєструється у відповідному реєстрі, який ведеться організатором конкурсу або уповноваженою ним особою.

38. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу організатору конкурсу або уповноваженій ним особі особисто або через представників в установлений в оголошенні про проведення конкурсу термін та за вказаною в ньому адресою організатора конкурсу. Організатор конкурсу або уповноважена ним особа, які отримали конкурсні пропозиції від учасника конкурсу, повинні зареєструвати факт передачі учасником конкурсних пропозицій у реєстрі із зазначенням часу і дати отримання та надати учаснику довідку про присвоєння його конкурсній пропозиції відповідного номера.

Надана учасником конкурсна пропозиція розглядається як його безвідзивна оферта (пропозиція) замовнику благоустрою укласти договір на право розміщення елементів благоустрою на умовах, визначених в якості умов проведення конкурсу, та умовах, додатково викладених учасником у своїй конкурсній пропозиції.

Строки подання конкурсних пропозицій визначаються конкурсною комісією. У разі, якщо кінець строку для подання конкурсних пропозицій, визначений конкурсною комісією, припадає на день не робочий, то за останній день строку вважається перший після нього робочий день.

Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

39. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу в запечатаному конверті. На конверті визначається повне найменування конкурсної комісії, її поштова адреса, назва конкурсу, а також найменування учасника конкурсу (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб - підприємців), поштова адреса учасника конкурсу.

40. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право вносити зміни до них з метою їх удосконалення або зняти свою пропозицію з розгляду.

Після розкриття конкурсною комісією конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу вносити зміни до цих пропозицій не дозволяється.

41. Конкурсні пропозиції, отримані конкурсною комісією після закінчення строку подачі, не розкриваються і не розглядаються конкурсною комісією та повертаються учаснику конкурсу за адресою зазначеною на конверті.

42. Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації або встановлення наявності фактів, що визначені в пункті 7 цього Порядку, є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.

43. До складу конкурсної пропозиції, що подається учасником конкурсу, входить:

оформлена, відповідно до вимог цього Порядку та конкурсної документації, заявка з конкурсною пропозицією на участь у конкурсі;

документи, які додаються до заявки відповідно до п. 30 цього Порядку;

пропозиції учасника конкурсу, які повинні відповідати необхідним умовам, зазначеним в пункті 26 «в» цього Порядку,

додаткові відомості, які учасник конкурсу вважає за необхідне передати конкурсній комісії або надання яких вимагає конкурсна комісія з метою уточнення інформації, поданої учасником конкурсу;

інші документи (за рішенням конкурсної комісії).

44. У разі, коли учасник конкурсу вважає за необхідне залучити для виконання договору на право розміщення елементів благоустрою партнерів (співвиконавців співінвесторів, кредиторів тощо), до конкурсної пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість із зазначеними партнерами (протоколи намірів, попередні договори, гарантійні листи тощо).


VII. Порядок розгляду конкурсних пропозицій та оголошення

переможця конкурсу

45.Розпечатування конвертів із поданими учасниками конкурсними пропозиціями здійснюється конкурсною комісією після закінчення терміну їх подання.

46. Після розкриття конвертів здійснюється перевірка наявності в них необхідних документів, про що вноситься запис у протокол, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та затверджується головою комісії.

47. Протягом семи робочих днів після підписання протоколу про наявність всіх необхідних документів поданих учасниками конкурсу, члени конкурсної комісії ознайомлюються з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу, проводять детальне вивчення конкурсних пропозицій та оглядають запропоновані учасниками до розміщення оригінальні зразки елементів благоустрою.

48. За результатами розгляду конкурсних пропозицій, конкурсна комісія приймає рішення про переможця конкурсу та надає його організатору конкурсу для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.

49. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови для здійснення інноваційних заходів з поліпшення благоустрою території міста Харкова найсучаснішими елементами благоустрою, відповідно до умов конкурсу.

50. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:

найкращі пропозиції, спрямовані на здійснення інноваційних заходів з поліпшення благоустрою території міста Харкова найсучаснішими елементами благоустрою протягом строку зазначеного у конкурсній документації;

строк професійного досвіду учасника конкурсу у сфері виробництва, розміщення та обслуговування елементів благоустрою, який відповідає конкурсній документації та наявність у нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід або наявність договорів з безпосередніми виконавцями робіт, послуг з виробництва, розміщення та обслуговування елементів благоустрою;

наявність у розпорядженні учасника конкурсу елементів благоустрою соціального та/або комунального призначення, засобів зовнішньої реклами сучасного дизайну, що зазначені у конкурсній документації;

готовність учасника у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним договору на право розміщення елементів благоустрою нести витрати протягом строку дії вказаного договору, які пов'язані з виробництвом, розміщенням і обслуговуванням елементів благоустрою та розміщенням на поверхнях цих елементів благоустрою інформації соціальної спрямованості для інформування мешканців і гостей міста Харкова в обсязі зазначеному у конкурсній документації.

найбільша кількість видів елементів благоустрою та найбільш вигідні умови розміщення елементів благоустрою на об'єкті благоустрою відповідно до запропонованої схеми;

найкращі умови використання та обслуговування елементів благоустрою та надання якісних затребуваних послуг мешканцям й гостям міста Харкова із забезпеченням необхідною інформацією соціальної спрямованості.

51. За рішенням конкурсної комісії, що приймається до оголошення конкурсу, перелік критеріїв щодо визначення переможця конкурсу може бути доповнено.

52. Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, у разі, коли:

протягом строку прийняття конкурсних пропозицій не надійшло жодної заявки з конкурсною пропозицією;

усі подані конкурсні пропозиції не відповідають умовам конкурсу;

усі подані конкурсні пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених цим Порядком та конкурсною документацією;

вимоги конкурсної комісії щодо приведення конкурсної пропозиції у відповідність до умов конкурсної документації не виконані усіма учасниками конкурсу у встановлений строк.

53. За результатами конкурсу комісія складає протокол, у якому, зокрема, зазначається:

загальна характеристика (назва) об'єкта конкурсу (об'єкта благоустрою);

склад присутніх членів комісії та осіб з дорадчим голосом (у разі залучення);

відомості про учасників конкурсу;

пропозиції учасників конкурсу;

пропозиції присутніх на засіданні членів конкурсної комісії щодо визначення переможця;

результати голосування за оцінкою конкурсних пропозицій;

обґрунтування визначення переможця конкурсу;

окрема думка членів конкурсної комісії, що проголосували проти прийнятого рішення.

54. Організатор конкурсу протягом трьох днів після підписання конкурсною комісією протоколу, готує проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про затвердження результатів конкурсу.

55. У разі затвердження рішення конкурсної комісії переможець конкурсу та інші учасники конкурсу письмово повідомляються про це організатором конкурсу у триденний строк з дня затвердження результатів конкурсу виконавчим комітетом Харківської міської ради.

У цей же термін організатор конкурсу повинен надіслати переможцю запрошення для укладення договору на право розміщення елементів благоустрою.

56. Протягом десяти днів після затвердження виконавчим комітетом Харківської міської ради результатів конкурсу організатор конкурсу здійснює публікацію результатів конкурсу в друкованих засобах масової інформації, зазначених у пункті 34 цього Порядку

57. Рішення про результати конкурсу може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.


VIII. Порядок укладення договору на право розміщення елементів благоустрою

58. Проект договору на право розміщення елементів благоустрою розробляється організатором конкурсу згідно вимог конкурсної документації і конкурсної пропозиції переможця конкурсу та надається переможцю для розгляду і підписання протягом трьох днів з дня затвердження результатів конкурсу виконавчим комітетом Харківської міської ради.

До проекту договору можуть вноситись зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.

59. Після прийняття виконавчим комітетом Харківської міської ради рішення про затвердження результатів конкурсу до моменту скасування такого рішення організатор конкурсу, конкурсна комісія та орган, що прийняв рішення про затвердження рішення комісії про переможця конкурсу, не мають права вести переговори про укладення договору на право розміщення елементів благоустрою з іншими учасниками, які брали участь у конкурсі.

60. Якщо протягом строку зазначеного у пункті 61 цього Порядку, переможець конкурсу не підписав договір на право розміщення елементів благоустрою, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, яким затверджено переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку. З моменту скасування рішення комісія має право розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови для здійснення інноваційних заходів з поліпшення благоустрою території міста Харкова найсучаснішими елементами благоустрою під час проведення конкурсу.

61. Підписання договору на право розміщення елементів благоустрою з переможцем конкурсу здійснюється протягом двадцяти одного дня після затвердження виконкомом результатів конкурсу.

62.Договір на право розміщення елементів благоустрою вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

63. В процесі виконання договору на право розміщення елементів благоустрою сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови, за винятком умов, що є істотними та визначені в результаті проведення конкурсу.


Начальник управління

містобудування та архітектури С.Г. ЧечельницькийДодаток 2

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 19.12.2007 р. № 1303


Склад комісії

з проведення конкурсу на надання права на розміщення

елементів благоустрою у місті Харкові


1. Кернес Г.А. - секретар Харківської міської ради, голова конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії:

2. Овіннкова Т.І. - заступник міського голови - директор Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин

3. Чечельницький С.Г. - начальник управління містобудування та архітектури

4. Попов О.В. - директор КП «Міський інформаційний центр»

5. Садовський О.М. - начальник архітектурного відділу Київського району

6. Семеренко І.В. - начальник архітектурного відділу Дзержинського району

7. Михайлов Г.М. - депутат Харківської міської ради

8. Мусєєв М.С. - депутат Харківської міської ради

9. Севастьянова М.С. - депутат Харківської міської ради


Начальник управління

містобудування та архітектури С.Г. Чечельницький