Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій

Номер
891/
Сесія
/
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
06/11/1995
Видавник
Кабинет Министров Украины
Вид
Постановление

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВАвід 06.11.1995 р. № 891

Київ

Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій


Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


Затвердити Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій (додається).


 


 


Прем'єр-міністр України


Є. МАРЧУК


Міністр

Кабінету Міністрів України


 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 


 


 


 


 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 листопада 1995 р. N 891
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій


1. Це Положення визначає порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій (далі - відомчий житловий фонд), у разі банкрутства, зміни форми власності або ліквідації цих підприємств, установ та організацій.


Передача в комунальну власність відомчого житлового фонду в інших випадках здійснюється в такому ж порядку з дотриманням вимог абзацу першого пункту 4 статті 33 Закону України "Про підприємства в Україні".


2. Передачі в комунальну власність підлягають житлові будинки відомчого житлового фонду (крім гуртожитків).


3. Відомчий житловий фонд передається у власність відповідних міст, селищ і сіл безплатно.


Разом з відомчим житловим фондом передаються відповідним комунальним підприємствам зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, а також будівлі, призначені для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, вбудовані і прибудовані приміщення, обладнання тощо).


4. Якщо житловий будинок перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні кількох державних підприємств, установ та організацій, з яких хоча б одна зазнала банкрутства, змінила форму власності або ліквідована, всі частини житлового будинку можуть бути передані в комунальну власність одночасно у разі згоди інших підприємств, установ та організацій.


У разі відсутності такої згоди у комунальну власність передається лише та частина будинку, що перебувала у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємства, установи та організації, яка зазнала банкрутства, змінила форму власності або ліквідована.


5. Передача будинків відомчого житлового фонду в комунальну власність провадиться комісією з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність, яка утворюється Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями або виконкомом відповідної Ради.


До складу цієї комісії входять представники відповідних місцевих комунальних підприємств, житлово-експлуатаційної організації, на баланс якої передаються будинки відомчого житлового фонду, регіонального відділення (представництва) Фонду державного майна місцевого фінансового органу, бюро технічної інвентаризації, спеціалізованого проектного інституту, підприємства, установи чи організації, що передає відомчий житловий фонд, та представники інших заінтересованих підприємств, установ і організацій.


Комісію очолює заступник голови держадміністрації або виконкому.


6. Комісія з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність визначає технічний стан житлового будинку та об'єктів комунального призначення, що його обслуговують, відповідно до правил оцінки фізичного зносу житлових будинків, затверджених Держжитлокомунгоспом.


Якщо житловий будинок та об'єкти комунального призначення, що його обслуговують, відповідно до висновків цієї комісії визнані такими, що потребують ремонту, орган, який утворив комісію, приймає рішення про джерела фінансування і терміни виконання робіт, у тому числі з залученням в установленому порядку коштів підприємств, установ і організацій, які передають житловий фонд у комунальну власність.


7. Підприємства, установи чи організації, що передають відомчий житловий фонд в комунальну власність, додають до акта приймання-передачі розрахунки витрат на його утримання.


У разі передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність він утримується в установленому порядку.


Розрахунки витрат на утримання відомчого житлового фонду, що прийнятий в комунальну власність, узагальнюються урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і подаються Мінекономіки та Мінфіну до 1 липня поточного року для врахування їх під час формування державного бюджету на наступний рік у нормативах відрахувань загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Автономної Республіки Крим, відповідних областей, міст Києва і Севастополя.


Якщо підприємства, установи чи організації передають відомчий житловий фонд в комунальну власність протягом фінансового року, утримання його забезпечується на договірних засадах з підприємствами, установами чи організаціями, а в разі їх банкрутства, зміни форми власності або ліквідації - за рахунок наявних коштів відповідних державних адміністрацій або виконкомів. У разі потреби порушується питання про вишукання коштів з державного бюджету.


8. Передача відомчого житлового фонду в комунальну власність провадиться разом з відповідною технічною документацією на будинок (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж та інші), а також документами, що встановлюють право на нього.


У разі відсутності необхідної технічної документації вона відновлюється за рахунок підприємства, установи чи організації, що передає відомчий житловий фонд у комунальну власність.


9. Акт приймання-передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність (форма додається) складається в чотирьох примірниках, підписується членами комісії з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність та затверджується держадміністрацією або виконкомом, який утворив цю комісію.


10. Разом з передачею відомчого житлового фонду в комунальну власність передається майно житлово-експлуатаційних та комунальних підприємств які обслуговували цей фонд, у тому числі основні фонди, ремонтно-будівельні бази, майстерні, транспортні засоби, прибиральна техніка, в частині, що визначається комісією з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність.


11. Службове житло, що передається у комунальну власність рішенням держадміністрації або виконкому закріплюється за відповідними організаціями.


За працівниками житлово-експлуатаційних, комунальних підприємств зберігаються встановлені для них умови оплати праці та пільги на час роботи на цих підприємствах, якщо ці умови не гірші, ніж у житлово-комунальних господарствах виконкомів.


12. До акта приймання-передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність додаються:


- акти передачі наявного службового житла;


- договори оренди нежилих приміщень;


- акти передачі договорів найму жилих приміщень.


Зміна умов договорів найму або оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 


Додаток

до Положення про порядок передачі в комунальну власність житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій                               АКТ

              приймання-передачі відомчого житлового

                   фонду в комунальну власність

     Комісія, що створена відповідно до___________________________

__________________________________________________________________

      (назва документа, на підставі якого створена комісія)

у складі _________________________________________________________

                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

"__"_________________ 19__ р. провела обстеження житлового будинку

за адресою _______________________________________________________

що належить ______________________________________________________

                (назва підприємства, установи та організації,

__________________________________________________________________

                    що передає житловий фонд)

і встановила:

     житловий будинок

__________________________________________________________________

                        (перелік будівель,

__________________________________________________________________

                     що обслуговують будинок)

має такі показники:

     1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію житлового будинку ____________________

Матеріали стін ___________________________________________________

Матеріали покрівлі ________________ площа ___________________кв. м

Група капітальності ______________________________________________

Кількість поверхів _______________________________________________

Об'єм будівлі______________________________________________ куб. м

Кількість сходових кліток _____________________________________шт.

Їх прибиральна площа ________________________________________кв. м

     2. Відомості про площі житлового будинку

        (частини житлового будинку)

Площа забудови ______________________________________________кв. м

Загальна площа будинку (частини) ____________________________кв. м

Жила площа квартир __________________________________________кв. м

Загальна площа квартир ______________________________________кв. м

Кількість квартир у будинку (частині будинку)_____________ одиниць

у тому числі:

однокімнатних _____ загальною площею _______________________кв. м

двокімнатних  _____ загальною площею _______________________кв. м

трикімнатних  _____ загальною площею _______________________кв. м

чотирикімнатних ___ загальною площею _______________________кв. м

Кількість жилих кімнат у квартирах _______________________________

Кількість мешканців у квартирах __________________________________

     3. Обладнання житлового будинку

     Водопроводи ______________________ кв. м загальної площі

     з довжиною мереж ___________________ пог. м

     Каналізація ________________________ кв. м загальної площі

     з довжиною мереж _________________________ пог. м

     Центральне опалення ________________ кв. м загальної площі

     з довжиною мереж ___________________ пог. м

у тому числі:

     від власної котельні ____________________ кв. м

     загальної площі з довжиною мереж ________________ пог. м

     від групової котельні ___________________ кв. м

     загальної площі з довжиною мереж ________________ пог. м

     від ТЕЦ _______________________________ кв. м загальної площі

     з довжиною мереж _______________________ пог. м

Найбільше теплове навантаження:

     на опалення ________________________ Г/кал

     на гаряче водопостачання ______________________ Г/кал

     на вентиляцію ______________________ Г/кал

Опалення від поквартирних котлів, печей та інше _____________кв. м

загальної площі

Гаряче водопостачання ____________________ кв. м загальної площі

з довжиною мереж _________________________ пог. м

     у тому числі:

від колонок _____________________ кв. м загальної площі

від місцевої котельні ______________________ кв. м загальної площі

     з довжиною мереж _______________________ пог. м

від ТЕЦ _____________________________________кв. м загальної площі

     з довжиною мереж _______________________ пог. м

Ванни (душі) ________________________________кв. м загальної площі

Електроосвітлення __________________________ кв. м загальної площі

     з довжиною мереж _______________________ пог. м

Газопостачання _____________________________ кв. м загальної площі

     з довжиною мереж _______________________ пог. м

Стаціонарні електроплити _______________одиниць _____________кв. м

загальної площі

Ліфти _________________ одиниць, у тому числі ті, що підключені до

АДС (ОДС) __________________ одиниць

Сміттєпроводи _________________________ одиниць з довжиною стволів

     _________________ пог. м

ЗПУ _______________________ під'їздів

     4. Відомості про допоміжні приміщення будинку

Площа допоміжних приміщень будинку ______________ кв. м

у тому числі:

     підвалів ________________________ кв. м

     напівпідвалів ___________________ кв. м

     мансард _________________________ кв. м

     горищ ___________________________ кв. м

     5. Вартість основних фондів

Відновна вартість будинку _______________ млн. крб.

Зношення будинку на 01.01.19__р. _________________________%

Залишкова вартість будинку _______________________млн. крб.

     6. Впорядкованість прибудинкової території

Кількість дерев та чагарників ____________________ одиниць

Площа газонів та квітників _______________________ кв. м

Площа асфальтових покрить ________________________ кв. м

Приведена площа, що прибирається _________________ кв. м

Інші відомості про домоволодіння

     7. Наслідки огляду та випробувань елементів будинку

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     8. Підприємство, установа чи організація, що фінансує  ремонт

або реконструкцію будинку, джерела фінансування

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     Підприємство,   установа    чи    організація    в    повному

господарському  віданні  або  в   оперативному   управлінні   якої

перебував  будинок,  ПЕРЕДАЛА,  а  виконком  Ради   ПРИЙНЯВ   таку

документацію:

     технічний паспорт на будинок

     плани поверхів

     схеми надвірних прибудинкових мереж та  внутрішніх  технічних

засобів

     домові книги

     іншу документацію ___________________________________________

                                 (перелік документів)

__________________________________________________________________

             матеріали, устаткування, пристрої та інше

__________________________________________________________________

                            (перелік)

на суму _________________________________________ млн. крб.

     Відображене в акті прийнято

     Голова комісії ______________________

     Члени комісії  ______________________

                    ______________________

                    ______________________

                    ______________________

     "__" _________________199_ р.


____________