Про створення робочої групи з аналізу діяльності підприємств комунальної власності і розробки пропозицій щодо можливих заходів по підвищенню їх ефективності

Номер
2488/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
11/10/2005
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 11.10.2005 № 2488

Про створення робочої групи з аналізу діяльності підприємств комунальної власності і розробки пропозицій щодо можливих заходів по підвищенню їх ефективності

Керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити робочу групу з аналізу діяльності підприємств комунальної власності і розробки пропозицій щодо можливих заходів по підвищенню їх ефективності (надалі - робоча група), затвердити її персональний склад (додаток 1) та Положення (додаток 2).

2. Головним управлінням енергетики та інженерного забезпечення міста (Хотіна Г.С.), житлово-комунального господарства (Гриневич Є.О.) відпрацювати питання інформаційного забезпечення робочої групи.

3. Головним управлінням енергетики та інженерного забезпечення міста (Хотіна Г.С.), економіки та комунального майна (Черненко Є.В.), житлово-комунального господарства (Гриневич Є.О.), бюджету та фінансів (Таукешева Т.Д.), контрольній інспекції (Лазуренко О.В.) відпрацювати питання проведення економічного, фінансового, технічного та управлінського аналізу діяльності комунальних підприємств.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Я. Політучого.


Міський голова В. Шумілкін


Додаток 1

до розпорядження міського голови

«Про створення робочої групи з аналізу

діяльності підприємств комунальної власності

і розробки пропозицій щодо можливих заходів

по підвищенню їх ефективності»

від 11.10.2005 року № 2488


Склад

робочої групи з аналізу діяльності підприємств комунальної власності і розробки пропозицій щодо можливих заходів по підвищенню їх ефективності


Політучий Сергій Якович - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи;

Хотіна Галина Сергіївна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник Головного управління енергетики та інженерного забезпечення міста, заступник керівника робочої групи;

Жорник Андрій Михайлович - депутат Харківської міської ради, голова постійної комісії з питань транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та екології, заступник керівника робочої групи;

Хорунжий Володимир Анатолійович - заступник начальника Головного управління енергетики та інженерного забезпечення міста - начальник управління з питань інженерної інфраструктури та енергозабезпечення міста, секретар робочої групи;

Члени робочої групи:

Гриневич Євген Олександрович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник Головного управління житлово-комунального господарства;

Черненко Євген Володимирович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник Головного управління економіки та комунального майна;

Внучко Ольга Григорівна - заступник начальника Головного управління бюджету та фінансів - начальник відділу бюджету;

Лазуренко Олександр Володимирович - начальник контрольної інспекції;

Новак Олександр Миколайович - начальник юридичного управління Харківської міської ради;

Безщасний Олександр Леонидович - депутат Харківської міської ради (за згодою);

Бондаренко Геннадій Іванович - депутат Харківської міської ради (за згодою);

Бондаренко Павло Іванович - депутат Харківської міської ради (за згодою);

Гавриш Тетяна Степанівна - депутат Харківської міської ради (за згодою);

Дегтярьов Микола Іванович - депутат Харківської міської ради (за згодою);

Кернес Геннадій Адольфович - депутат Харківської міської ради (за згодою);

Мкртчян Роберт Юрійович - депутат Харківської міської ради (за згодою);

Полозков Володимир Дмитрович - депутат Харківської міської ради (за згодою);

Слівінська Катерина Іванівна - депутат Харківської міської ради (за згодою).


Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради - керуючий

справами виконкому міської ради О. Нечипоренко


Додаток 2

до розпорядження міського голови

«Про створення робочої групи з аналізу діяльності

підприємств комунальної власності і розробки пропозицій

щодо можливих заходів по підвищенню їх ефективності»

від 11.10.2005 року № 2488


ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з аналізу діяльності підприємств комунальної власності і розробки пропозицій щодо можливих заходів по підвищенню їх ефективності


1. Загальні положення

1.1. Робоча група з аналізу діяльності підприємств комунальної власності і розробки пропозицій щодо можливих заходів по підвищенню їх ефективності (далі робоча група) створюється з метою аналізу діяльності підприємств комунальної власності та розробки пропозицій щодо можливих заходів по підвищенню їх ефективності.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, Харківського міського голови, рішеннями Харківської міської ради, її виконавчого комітету, прийнятими в межах своєї компетенції, іншими нормативне - правовими актами та цим Положенням.

2. Основні завдання робочої групи

2.1. Основними завданнями робочої групи є:

- проведення аналізу ефективності діяльності підприємств комунальної власності (в тому числі проведення економічного, фінансового, технічного та управлінського аналізу);

- визначення інвестиційної привабливості підприємств комунальної власності та можливих напрямків інвестування;

- забезпечення організації контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;

- перевірка обсягів наявних виробничих та невиробничих втрат на підприємствах комунальної власності;

- підготовка проектів рішень і заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємств комунальної власності;

- здійснення контролю за виконанням заходів і рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємств комунальної власності.

3. Взаємовідносини та зв'язки

3.1. Для виконання своїх завдань робоча група взаємодіє з державними органами влади, правоохоронними органами, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності з метою вирішення питань підвищення ефективності діяльності підприємств комунальної власності.

4. Права робочої групи

4.1. Робоча група має право:

- одержувати в установленому порядку необхідну інформацію, аналітичні та статистичні матеріали від підприємств комунальної власності для підготовки та здійснення заходів, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності зазначених підприємств;

- залучати за узгодженістю спеціалістів та фахівців державних органів влади, підприємств, установ і організацій всіх форм власності для розробки заходів, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності підприємств комунальної власності, інформувати правоохоронні та контролюючі органи.

5. Керівництво робочої групи

5.1. Робоча група утворюється у складі керівника, заступника, секретаря та членів робочої групи. Очолює робочу групу перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради .

6. Порядок роботи робочої групи

6.1. Робоча група веде свою діяльність відповідно до плану роботи, який затверджується керівником робочої групи.

6.2. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання.

6.3. Організацію поточної діяльності робочої групи здійснює її секретар.

6.4. Засідання робочої групи вважаються правомочними, якщо на ній присутні не менш як половина складу її членів.

6.5. На засіданнях робочої групи можуть бути присутні та брати участь в обговоренні питань фахівці підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

6.6. Рішення робочої групи оформлюються протоколами, які затверджуються керівником робочої групи.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності робочої групи здійснюється за розпорядженням міського голови.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням міського голови.


Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради - керуючий справами

виконкому міської ради О. Нечипоренко