Про зовнішню рекламу в м. Харкові

Номер
/
Сесія
20/22
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
26/02/1997
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 сесія 22 скликання


РІШЕННЯ


Від 26.02.1997 р.

м. Харків

Про зовнішню рекламу в м. Харкові

У відповідності до рішення XIX сесії Харківської міської Ради XXII скликання «Про рекламу в м. Харкові», на підставі ст.15 Закону України «Про рекламу», ст.18 Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве та регіональне самоврядування», керуючись ст.22 Закону України «Про місцеві ради народних депутатів, місцеве та регіональне самоврядування», Харківська міська Рада народних депутатів:

УХВАЛИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Харкові (Додаток №1);

2. Затвердити прейскурант платежів за використання об'єктів комунальної власності під зовнішню рекламу (Додаток №2);

3. Затвердити прейскурант вартості послуг за розташування зовнішньої реклами в м. Харкові (Додаток №3);

4. ГУ містобудування та архітектури міськвиконкому спільно з постійною комісією з питань містобудування, земельних відносин проаналізувати хід виконання цього рішення, узагальнити всі пропозиції, що надійшли під час його обговорення, та винести це питання на сесію міськради в другому півріччі 1997 року.

5. Контроль па виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування та земельних відносин і на комісію з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони права, свобод та законних інтересів громадян.


Заступник Голови міської Ради народних депутатів М.Д. ПилипчукДодаток №1

до рішення XX сесії міської Ради XXII скликання від «26» лютого 1997 р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК РОЗТАШУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У МІСТІ ХАРКОВІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено згідно з рішенням XIX сесії Харківської міської Ради XXII скликання «Про рекламу у м. Харкові», на підставі Закону України «Про рекламу», інших нормативних актів України.

1.2. Положення встановлює загальні принципи та порядок здійснення діяльності по розміщенню в м. Харкові зовнішньої реклами.

1.3. Дія цього Положення поширюєтеся на підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої принадлежності.

1.4. Видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами здійснюється Управлінням архітектури Головного управління містобудування та архітектури виконкому Харківської міської Ради (далі - Управління).

1.5. Управління веде реєстр суб'єктів, що одержали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у м. Харкові.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. В цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

- реклама - спеціальна інформація про осіб або продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-якій спосіб з метою прямого або опосередкованого отримання прибутку;

- зовнішня реклама - будь-яка реклама, що розміщується на окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд;

- рекламодавець - особа, яка є замовником реклами, для її виробництва та/або розповсюдження;

- виробник зовнішньої реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво зовнішньої реклами;

- особа, розповсюджувач зовнішньої реклами, що здійснює розповсюдження зовнішньої реклами, розміщує її на зовнішніх рекламних засобах;

- зовнішні рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення зовнішньої реклами до споживача у вигляді окремих спеціальних конструкцій, щитів, екранів, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд;

3. ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними принципами у сфері зовнішньої рекламної діяльності є:

- законність;

- достовірність;

- сумлінність;

- естетичність.

4. ДОЗВІЛ

4.1. Дозвіл на розташування зовнішньої реклами у м. Харкові - це документ, що підтверджує право його власника на розміщення та експлуатацію зовнішньої реклами у м. Харкові при дотриманні вимог та умов, які встановлені при видачі дозволу, а також чинного законодавства України.

4.2. Бланк дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Харкові - це документ суворої звітності. Форма та реквізити бланка дозволу затверджується виконкомом міської Ради.

4.3. Дозвіл видається у одному примірнику.

5. СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Суб'єктами зовнішньої рекламної діяльності є:

- рекламодавці та уповноважені ними особи (виробники реклами, розповсюджувачі реклами).

- управління архітектури Головного управління містобудування та архітектури виконкому міської Ради;

- управління комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства теплоенергеники та екології виконкому міської Ради;

- ХМУ ДАІ УМВС України в Харківській області;

- ХДКП «Міськсвітло»;

- ХДКП «Міськелектротранс»;

- Харківський метрополітен;

- власники будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних засобів.

6. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СУБ ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Метою суб'єктів зовнішньої рекламної діяльності є:

- покращення та підтримка естетики міського середовища пов'язаних з розміщенням та експлуатацією засобів зовнішнього рекламного оформлення, відпрацювання єдиної рекламної політики в місті, поповнення дохідної частини міського бюджету через залучення додаткових коштів.

6.2. Завдання:

- Управління - реалізація загальноміської єдиної політики по розміщенню та експлуатації зовнішньої реклами та укладання угод на розміщення зовнішньої реклами на об'єктах міської комунальної власності;

- Управління комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства теплоенергеники та екології виконкому міської Ради - збереження навколишнього природнього середовища при розміщенні зовнішньої реклами у м. Харкові;

- ХМУ ДАІ УМВС України в Харківській області - забезпечення безпеки руху пішоходів та транспорту, додержання положень правил дорожнього руху при розміщенні та експлуатації зовнішньої реклами у м. Харкові;

- ХДКП «Міськсвітло» - оцінка технічної придатності опор електромереж для розміщення та експлуатації зовнішньої реклами у м. Харкові, а також можливості її підключення до джерел електроенергії;

- ХДКП «Міськелектротранс» - оцінка технічної придатності розміщення та експлуатації зовнішньої реклами на опорах контактної мережі та діючих систем підвісок;

- Харківський метрополітен - вирішує технічні питання пов'язані в розміщенням та експлуатацією реклами на зовнішніх спорудах та територіях, які знаходяться у віданні метрополітену.

- власники будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних засобів - вирішують питання, пов'язані з наданням згоди на розміщення зовнішньої реклами на зазначенних об'єктах.

7. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ НА ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У М. ХАРКОВІ

7.1. Для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Харкові рекламодавець або уповноважена ним особа подає заяву до Управління.

До заяви додаються документи, перелік яких затверджується виконкомом міської Ради.

При поданні заяви на розміщення зовнішньої реклами у м. Харкові рекламодавець або уповноважена ним особа укладає з Управлінням угоду на надання послуг, пов'язаних з видачею дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

7.2. Заява розглядається протягом 35 днів.

7.3. Управління визначає необхідність узгоджування питань пов'язаних з виданням дозволу з відповідними організаціями та службами міста.

7.4. За результатами розгляду Управління приймає рішення про видачу або про відмову (з зазначенням мотивів) у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Харкові.

7.5. Управління відмовляє у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Харкові в разі її невідповідності вимогам чинного законодавства України.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РОЗМІЩЕННЯМ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У М. ХАРКОВІ

8.1. Органами, що здійснюють контроль за розміщенням зовнішньої реклами у м.Харкові, є:

- Управління архітектури Головного управління містобудування та архітектури виконкому міської Ради;

- Управління у справах захисту прав споживачів Харківської обласної держадміністрації;

- Харківське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України;

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У М. ХАРКОВІ

9.1. За порушення порядку розміщення зовнішньої реклами у м.Харкові фізичні та юридичні особи несуть відповідальність, що встановлена чинним законодавством України;

9.2. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у м.Харкові може бути анульований з наступним демонтажем зовнішньої реклами та відшкодуванням, пов'язанних з цим витрат за рахунок коштів рекламодавця у випадках:

- порушення умов, вказанних в дозволі на розміщення зовнішньої реклами та документах, які до нього додаються;

- повним або частковим пошкодженням архітектурно-художньої форми рекламного засобу, його інформаційної поверхні та неприйняття своєчасних та належних заходів по їх усуненню;

9.3. Самовільно розміщена зовнішня реклама, або зовнішня реклама, на розміщення якої закінчився термін дії дозволу, підлягає демонтажу Управлінням з наступним відшкодуванням витрат, пов'язанних з цим за рахунок коштів осіб, що припустили зазначені порушення;

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Питання, неврегульовані в цьому Положенні, можуть бути винесені на розгляд виконкому міської Ради.

10.2. Всі суперечки, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами у м. Харкові, вирішуються у встановленому законодавством України порядку.Додаток №2

до рішення XX сесії міської Ради XXII скликання від « 26» лютого 1997 р.


ПРЕЙСКУРАНТ

ПЛАТЕЖІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

1. Цей прейскурант встановлює базові тарифи (див. табл. Значень базових тарифів плати за використання об'єктів комунальної власністі для розміщення зовнішньої реклами), призначені для визначення розрахункових тарифів за використання об'єктів комунальної власності для розміщення зовнішньої реклами, які обов'язкові для застосовування при розрахунках з усіма фізичними та юридичними особами.

2. Базові тарифи не враховують податок на добавлену вартість.

3. Базові тарифи доповнені корегуючими коефіцієнтами, котрі враховуються при визначенні розміру розрахункового тарифу:

а) В залежності від площі інформаційного поля вводяться коефіцієнти:

від 40 мІ до 60 мІ         к=0,9

від 61 до 80 мІ         к=0,8

від 81 мІ до 100 мІ         к=0,7

від 101 мІ до 130 мІ         к=0,6

від 131 мІ до 160 мІ         к=0,5

понад 161 мІ                 к=0,4

6) Для реклами іноземних фірм та компаній розрахунковий тариф збільшується на к=1,1.

в) При використанні в рекламі українських підприємств іноземної мови або логотипів іноземних фірм (окрім випадків, коли найменування вітчизняної продукції, що випускається офіційно зареєстровано на цій мові) розрахунковий тариф збільшується на к=1,3.

г) На рекламу продукції, що випускається харківськими підприємствами-виробниками вводиться понижуючий коефіцієнт к=0,8.

4. Плата за використання об'єктів комунальної власності для розміщення зовнішньої реклами створюється щорічно в національній валюті.

5. Плата за використання об'єктів комунальної власності (крім обмовленої у п.6) вноситься до початку розрахункового періоду авансом у наступній послідовності:

При визначенні терміну експлуатації менше ніж 3 місяці вся сума вноситься повністю одноразово;

При визначенні терміну експлуатації більш ніж 3 місяці вся сума вноситься повністю або частинами, узгодженими з міським Управлінням архітектури. Кожна подальша частина плати вноситься авансом до початку наступного розрахункового періоду.

6. За користування об'єктами комунальної власності для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїзджою частиною вулиць, та шляхів, а також інших видів короткочасної реклами, що розміщуються терміном до одного місяця, плата стягується з розрахунку, як за повний місяць.

7. Розмір тарифу для реклами, що розташовується на транспорті, визначається з розрахунку 15 неоподаткованних мінімумів доходів громадян, за кожну одиницю рухомого складу за рік.

8. Плата за використання об'єктів комунальної власності для розміщення зовнішньої реклами типу «рядок, що біжить», електричних табло, установок у вигляді об'ємно-просторих конструкцій та інших нетрадиційних видів реклами здійснюється у розмірі 10% від договірної ціни за послуги по розміщенню зовнішньої реклами у м. Харкові.

9. До розрахункового тарифу плати за використання опор електромереж, щомісячно нараховується сума в розмірі 15 гривень, за використання кожної опори.

10. Плата за користування об'єктами комунальної власності перераховується на р/р власника щомісячно до 10 числа місяця, наступного за місяцем сплати.

Додаток

до прейскуранту вартості послуг

за розміщення зовнішньої реклами

Таблиця

значення базових тарифів вартості послуг

за розміщення зовнішньої реклами


(розмір плати визначається в неоподаткованих мінімумах доходів громадян за 1 мІ рекламної площі в рік )

Зони міської території

Газосвітлові, світлові та інші рекламні установки на дахах будинків та фасадах будівль вище рівня першого поверху

Щитові рекл. установки (настінні та такі, що окремо встановлені, брандмауери, реклама на павільонах зупинок, підземних переходах, виходах станцій метрополітену), виносні рекламні засоби

Рекламні кронштейни, вивіски, покажчики, тощо, встановлені на фасадах будинків нижче рівня другого поверху

Рекламні кронштейни на опорах електромереж та стояках, що окремо встановлені

Транспаранти, перетяжки, стаціонарна реклама над проїжджою частиною шляхів, на прогонових будівлях

Реклама в вітринах будинків

Реклама на кіосках

І

18

9

12.6

15.3

15.3

11.7

27

ІІ

14.4

7.2

9.9

12.6

12.6

9

22.5

ІІІ

10.8

5.4

8.1

9.9

9.9

6.3

18

ІV

7.2

3.6

5.4

6.3

6.3

4.5

13.5


Примітка: вся територія міста розподіляється на зони, в межах яких діють різні вимоги, що пред'являються до розміщених об'єктів зовнішньої реклами.

3.1. ЗОНА ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ (ЗОНА 1).

Розміщення зовнішньої реклами, як правило, заборонено. Її установка в зоні 1 допускається на тимчасових будівельних загорожах, риштуваннях та захисних сітках споруд, що реконструюються, тільки з дозволу Головного архітектора міста Харкова.

До зони історичної забудови відносяться наступні території міста Харкова:

- ансамблі, пам'ятники архітектури та культури, культові споруди та монументи, а також території, прилеглі до них, (з урахуванням візуального сприйняття об'єкту);

- парки, сади, сквери, пам'ятники природи;

- пл. Пролетарська, пл. Р.Люксембург, пл. Конституції, пл. Незалежності, вул. Сумська, (від пл. Конституції до вул. Дерев'янка).

3.2. ЗОНА ОСОБЛИВОГО МІСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ (ЗОНА 2).

- Територія історичного центру міста, обмежена вулицями: вул. Конева, наб. Нетеченська, наб. Червоношкільна, пр. Гагаріна, вул. Кирова, пр. Московський, вул. Примерівська, пер. Фейербаха, вул. Шевченка, вул. Матюшенка, вул. Весніна, вул. Динамівська, вул. Новгородська, вул. Клочківська, Іванівський шляхопровід, вул. Котлова, вул. Червоноармейська, вул. Полтавський Шлях.

- Магістралі загальноміського призначення: пр. Гагаріна, пр. Московський, вул. Полтавський Шлях, вул. Клочківська.

- Площі вокзалів, аеропорту, автовокзалів, ринків, території біля входів до станції метрополитену.

- Ділянки міської території:

вул. Котлова - новий міст;

пр. 50 річчя СРСР - естакада;

вул. Героїв Праці - естакада

3.3. ЗОНА ОСНОВНИХ МІСЬКИХ МАГІСТРАЛЕЙ (ЗОНА 3)

Перехрестя вулиць:

вул. Дерев'янко і вул. Балакірєва,

вул. Дерев'янко і пр. Леніна,

пр. Л. Свободи і вул. Асхарова,

пр. Л. Свободи і пр. Перемоги,

Червоношкільна наб. і Нетеченська наб.,

пр. Постишева і пр. Ілліча,

пр. Гагаріна і пр. 50-річчя СРСР

пр. Гер. Сталінграду і пр. 50-річчя СРСР

пр. Косіора і пр. Орджонікідзе

пр. Косіора і вул. Богдана Хмельницького

пр. Тракторобудівників і Салтівського шосе

пр. Тракторобудівників і 50-річчя ВЛКСМ

пр. Тракторобудівників і вул. Блюхера

пр. Тракторобудівників і вул. Героїв Праці

вул. Гв. Широнінців і Салтівського шосе

вул. Гв. Широнінців і пр. 50-річчя ВЛКСМ

вул. Гв. Широнінців і вул. Блюхера

вул. Гв. Широнінців і вул. Героїв Праці

пр. 50-річчя СРСР і Салтівського шосе

пр. 50-річчя СРСР і пр. Московського

пр. 50-річчя СРСР і пр. 50-річчя ВЛКСМ

вул. Ак. Павлова і Салтівського шосе

вул. Ак. Павлова і пр. 50-річчя ВЛКСМ

вул. Ак. Павлова і вул. Блюхера

вул. Ак. Павлова і вул. Героїв Праці

вул. Шевченка і вул. Героїв Праці

вул. Дружби Народів і вул. Командарма Корка

- Участки міської території:

пр. Леніна - від вул. Новгородської до вул. Деревянка;

3.4. ЗОНА ЗАГАЛЬНОГО МІСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ (ЗОНА 4).

До зони загального міського значення відносяться території міста, що не війшли до зон 1 -3.


Додаток №3

до рішення XX сесії міської Ради XXII скликання від «26» лютого 1997р.


ПРЕЙСКУРАНТ

ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

У М. ХАРКОВІ

1. Цей прейскурант встановлює базові тарифи (див. табл. Значень базових тарифів вартості послуг по розміщенню зовнішньої реклами), призначені для визначення розрахункових тарифів вартості послуг по розміщенню зовнішньої реклами, які обов'язкові для застосовування при розрахунках з усіма фізичними та юридичними особами.

2. Базові тарифи не враховують податок на добавлену вартість і податок на рекламу.

3. Базові тарифи доповнені корегуючими коефіцієнтами, які враховуються при визначенні розміру розрахункового тарифу:

а) В залежності від площі інформаційного поля вводяться коефіцієнти:

від 40 мІ до 60 мІ         к=0,9

від 61 до 80 мІ         к=0,8

від 81 мІ до 100 мІ         к=0,7

від 101 мІ до 130 мІ         к=0,6

від 131 мІ до 160 мІ         к=0,5

понад 161 мІ                 к=0,4

б) Для реклами, що розміщується в зонах будівельних майданчиків і на тимчасових огорожах застосовується коефіцієнт к=0,8.

в) Для реклами іноземних фірм та компаній розрахунковий тариф збільшується на к=1,1.

г) При використанні в рекламі українських підприємств іноземної мови або логотипів іноземних фірм (окрім випадків, коли найменування вітчизняної продукції, що випускається офіційно зареєстровано на цій мові) розрахунковий тариф збільшується на к=1,3.

д) На рекламу продукції, що випускається харківськими підприємствами-виробниками, вводиться понижуючий коефіцієнт к=0,8.

4. Оплата послуг за розміщення засобів зовнішньої реклами стягується щорічно в національній валюті.

5. Оплата послуг за розміщення засобів зовнішньої реклами (крім обмовленої у п.6) вноситься до початку розрахункового періоду авансом у наступній послідовності:

При визначенні терміну експлуатації менше ніж 3 місяці вся сума вноситься повністю одноразово;

При визначенні терміну експлуатації більш ніж 3 місяці вся сума вноситься повністю або частинами, узгодженими з міським Управлінням архітектури. Кожна подальша частина оплати вноситься авансом до початку наступного розрахункового періоду.

6. Оплата послуг за розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїзджою частиною вулиць, та шляхів, а також інших видів короткочасної реклами, що розміщуються терміном до одного місяця, оплата складається в розрахунку, як за повний місяць.

7. Оплата послуг за розміщення засобів зовнішньої реклами на окремих малих формах (кіоски, намети, сонцезахисні парасольки, лави), що використовуються на майданчиках літніх кафе, торгівельних майданчиках, автозаправних станціях, тощо, на яких розміщується зовнішня реклама, визначається за наступним тарифом:

ВИД РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

Кількість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що підлягають сплаті за рік за один об'єкт

Для стаціонарних або пересувних окремо розташованих кіосків роздрібної торгівлі з фірмовим пофарбуванням об'єкту та рекламними написами

50

Теж саме для торгівельних наметів роздрібної торгівлі, а також сонцезахисних парасольок літніх кафе

20

Для торгівельного обладнання та обладнання для обслуговування відвідувачів літніх кафе та торгівельних майданчиків, а також інших подібних великогабаритних об'єктів, що окремо розташовані

10


Для інших об'єктів реклами оплата за послуги складається з розрахунку їх фактичної площі, як для щитової реклами, що окремо розміщена.

Оплата послуг по розміщенню тимчасових виносних засобів реклами незалежно від режиму роботи підприємства здійснюється аналогічно стаціонарним об'єктам реклами.

9. Розмір тарифів вартості за послуги по розміщенню зовнішньої реклами на транспорті визначається з розрахунку 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожну одиницю рухомого складу на рік.

10. Оплата послуг по розміщенню зовнішньої реклами типу «рядок, що біжить», електричних табло, установок у вигляді об'ємно-просторих конструкцій та інших нетрадиційних видів реклами здійснюється за договірними цінами.

11. Надходження за послуги по розміщенню зовнішньої реклами розподіляються у співвідношенні:

бюджет міста - 55% з щомісячним перерахуванням плати до 10 числа місяця наступного за місяцем сплати;

ГУ містобудування та архітектури - 45%.


Додаток

до прейскуранту платежів за використання

об'єктів комунальної власності під зовнішню рекламу

Таблиця

значення базових тарифів платежів за використання

об'єктів комунальної власності під розміщення зовнішньої реклами


(розмір плати визначається в неоподаткованих мінімумах доходів громадян за 1 мІ рекламної площі в рік )

Зони міської території

Газосвітлові, світлові та інші рекламні установки на дахах будинків та фасадах будівль вище рівня першого поверху

Щитові рекл. установки (настінні та такі, що окремо встановлені, брандмауери, реклама на павільонах зупинок, підземних переходах, виходах станцій метрополітену), виносні рекламні засоби

Рекламні кронштейни, вивіски, покажчики, тощо, встановлені на фасадах будинків нижче рівня другого поверху

Рекламні кронштейни на опорах електромереж та стояках, що окремо встановлені

Транспаранти, перетяжки, стаціонарна реклама над проїжджою частиною шляхів, на прогонових будівлях

Реклама в вітринах будинків

І

2

1

1.4

1.7

1.7

1.3

ІІ

1.6

0.8

1.1

1.4

1.4

1.0

ІІІ

1.2

0.6

0.9

1.1

1.1

0.7

ІV

0.8

0.4

0.6

0.7

0.7

0.5


3.1. ЗОНА ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ (ЗОНА 1).

Розміщення зовнішньої реклами, як правило, заборонено, її установка в зоні 1 допускається на тимчасових будівельних загорожах, риштуваннях та захисних сітках споруд, що реконструюються тільки з дозволу Головного архітектора міста Харкова.

До зони історичної забудови відносяться наступні території міста Харкова:

- ансамблі, пам'ятники архітектури та культури, культові споруди та монументи, а також території, прилеглі до них, (з урахуванням візуального сприйняття об'єкту);

- парки, сади, сквери, пам'ятники природи;

- пл. Пролетарска, пл. Р.Люксембург, пл. Конституції, пл. Незалежності, вул. Сумська, (від пл. Конституції до вул. Дерев'янка).

3.2. ЗОНА ОСОБЛИВОГО МІСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ (ЗОНА 2).

- Територія історичного центру міста, обмежена вулицями: вул. Конева, наб. Нетеченська, наб. Червоношкільна, пр. Гагаріна, вул. Кирова, пр. Московський, вул. Примерівська, пер. Фейербаха, вул. Шевченка, вул. Матюшенка, вул. Весніна, вул. Динамівська, вул. Новгородська, вул. Клочківська, Іванівський шляхопровід, вул. Котлова, вул. Червоноармейська, вул. Полтавський Шлях.

- Магістралі загальноміського призначення: пр. Гагаріна, пр. Московський, вул. Полтавський Шлях, вул. Клочківська.

- Площі вокзалів, аеропорту, автовокзалів, ринків, території біля входів до станції метрополитену.

- Ділянки міської території:

вул. Котлова - новий міст;

пр. 50 річчя СРСР - естакада;

вул. Героїв Праці - естакада

3.3. ЗОНА ОСНОВНИХ МІСЬКИХ МАГІСТРАЛЕЙ (ЗОНА 3)

Перехрестя вулиць:

вул. Дерев'янко і вул. Балакірєва,

вул. Дерев'янко і пр. Леніна,

пр. Л. Свободи і вул. Асхарова,

пр. Л. Свободи і пр. Перемоги,

Червоношкільна наб. і Нетеченська наб.,

пр. Постишева і пр. Ілліча,

пр. Гагаріна і пр. 50-річчя СРСР

пр. Гер. Сталінграду і пр. 50-річчя СРСР

пр. Косіора і пр. Орджонікідзе

пр. Косіора і вул. Богдана Хмельницького

пр. Тракторобудівників і Салтівського шосе

пр. Тракторобудівників і 50-річчя ВЛКСМ

пр. Тракторобудівників і вул. Блюхера

пр. Тракторобудівників і вул. Героїв Праці

вул. Гв. Широнінців і Салтівського шосе

вул. Гв. Широнінців і пр. 50-річчя ВЛКСМ

вул. Гв. Широнінців і вул. Блюхера

вул. Гв. Широнінців і вул. Героїв Праці

пр. 50-річчя СРСР і Салтівського шосе

пр. 50-річчя СРСР і пр. Московського

пр. 50-річчя СРСР і пр. 50-річчя ВЛКСМ

вул. Ак. Павлова і Салтівського шосе

вул. Ак. Павлова і пр. 50-річчя ВЛКСМ

вул. Ак. Павлова і вул. Блюхера

вул. Ак. Павлова і вул. Героїв Праці

вул. Шевченка і вул. Героїв Праці

вул. Дружби Народів і вул. Командарма Корка

- Участки міської території:

пр. Леніна - від вул. Новгородської до вул. Деревянка;

3.4. ЗОНА ЗАГАЛЬНОГО МІСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ (ЗОНА 4).

До зони загального міського значення відносяться території міста, що не війшли до зон 1-3