Про підтримку проекту «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади» (на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування)

Номер
60/05
Сесія
35/4
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
27/04/2005
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

35 сесія 4 скликання


РІШЕННЯ


Від 27.04.2005 № 60/05

м. Харків

Про підтримку проекту «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади» (на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування)

На виконання Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 28.10.2002р. №952, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 18.01.2003р. №64, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проект міської ради «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади» та представити його на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (додається).

2. При формуванні бюджету на 2006 рік передбачити дольове фінансування проекту за рахунок коштів «Комплексної програми соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік» у разі перемоги на Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з охорони здоров'я та соціального захисту та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.


Міський голова В. Шумілкін

Додаток №1

до рішення ХХХV сесії Харківської міської

ради IV скликання «Про підтримку проекту

«Впровадження інноваційного механізму

підвищення якості соціальних послуг для

забезпечення життєдіяльності територіальної

громади» (на Всеукраїнський конкурс проектів

та програм розвитку місцевого самоврядування)»

від 27.04.2005р. № 60/05


Дирекції Всеукраїнського конкурсу

проектів та програм розвитку

місцевого самоврядування


ЗАЯВА


Просимо прийняти Проект «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади»


до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.


Додатки:

1. Проект обсягом 42 сторінки.

2. Електронний варіант проекту (1 дискета).

3. Рішення відповідної ради (копія).


Керівник органу місцевого самоврядування, що подає проект

Харківський міський голова

В.А.Шумілкін

Адреса: пл. Конституції, 7

Контактний тел./факс: 8-057-2-23-51-47

Е-mаіl: orgotdel@sitynet.kharkov.ua«_____»_________________2005 р.

Керівник проекту

Перший заступник Харківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

С.Я.Політучий

Адреса: м. Харків, пл. Конституції, 7

Контактний тел./факс: 8-057-2-23-21-21

Е-mаіl: orgotdel@sitynet.kharkov.ua


«_____»_________________2005 р.рада всеукраїнського конкурсу проектів та

програм розвитку місцевого самоврядування


дирекція всеукраїнського конкурсу проектів та

програм розвитку місцевого самоврядування
Категорія конкурсного відбору                        Реєстраційний номер

Заповнюється Дирекцією                        Заповнюється Дирекцією2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

1.

Реєстраційна картка проекту


2.

Зміст проекту


3.

Проект


3.1.

Анотація проекту


3.2.

Докладний опис проекту


3.2.1.

Опис проблеми, на яку спрямовано проект


3.2.2.

Мета та завдання проекту


3.2.3.

Технологія досягнення цілей


3.2.4.

Тривалість та план реалізації заходів проекту


3.2.5.

Очікувані результати проекту


4.

Бюджет проекту


5.

Додатки


5.1.

Додаток 1.

Форма 1. «Загальний проект бюджету»

Форма 2. «Розклад бюджету за статтями видатків»


5.2.

Додаток 2. Очікувані джерела фінансування


5.3.

Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту


5.4.

Додаток 4. Інформація про партнерські організації


5.5.

Додаток 5. Резюме виконавців проекту

с.333. П Р О Е К Т


«Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади»


3.1. Анотація проекту «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади»

Актуальність проекту зумовлена необхідністю продовжити в м. Харкові формування громадянського суспільства і, в першу чергу, в системі відносин, що забезпечують соціальний захист населення на рівні територіальної громади м.Харкова.

Основною проблемою проекту є відсутність координації на ринку соціальних послуг та інформаційної мережі по розповсюдженню соціальної інформації, недостатнє залучення населення до активної співпраці з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями щодо вирішення соціальних проблем з метою забезпечення життєдіяльності територіальної громади.

Інноваційність способу вирішення проблеми полягає у створенні механізму координації дій на ринку соціальних послуг шляхом залучення органами місцевого самоврядування неурядових організацій та населення. Трансформація існуючих механізмів розповсюдження інформації з питань надання соціальних послуг (телефони довіри, інформаційні видання, соціальна реклама на листівках, Internet) та забезпечення життєдіяльності громадян через розвиток інноваційних соціальних технологій.

Перелік заходів проекту:

- проведення соціологічних досліджень щодо стану ринку соціальних послуг та співвідношення діючого законодавства та місцевих нормативних актів з механізмами вирішення існуючих у громаді соціальних проблем;

- створення моделі взаємодії всіх надавачів соціальних послуг з метою підвищення якості соціальних послуг, а через них рівня життя територіальної громади;

- створення «Центру партнерських зв'язків», призначеного для налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та неурядових організацій, та «Центру Волонтерів» для залучення громадських організацій соціальної спрямованості до єдиної схеми надання соціальних послуг мешканцям територіальної громади;

- вдосконалення методів проведення конкурсів соціальних проектів громадських організацій та реалізація міського гуманітарного проекту «Єдина соціальна мережа»

- створення механізмів поширення соціальної інформації для жителів територіальної громади шляхом діяльності інформаційної мережі електронних офісів (далі е-офіси) на базі: Управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради, територіальних центрів та неурядових організацій з метою підвищення рівня життя і доступності соціальної послуги.

Інформаційна мережа створюється за такими напрямками:

- систематизація нормативної бази щодо соціального захисту населення для її подальшого використання як фахівцями соціальних служб та закладів, так і громадянами міста;

- створення персоніфікованої бази даних на всі категорії громадян, які отримують соціальну послугу та потребують соціальної допомоги;

- постійне оновлення банку даних соціальних послуг, які можна одержати у м. Харкові;

- проведення серії семінарів і тренінгів, спрямованих на підвищення кваліфікації соціальних працівників, придбання нових навичок, підвищення якості соціальної послуги, зміна і наповнення її структури;

- узагальнення отриманого досвіду і поширення його в територіальній громаді з метою забезпечення життєдіяльності громади на якісному рівні.

Очікувані результати проекту

Створення міського громадського центру соціальної інформації та соціальних послуг буде сприяти досягненню таких позитивних соціально-політичних результатів:

- підвищенню ефективності, якості, адресності, доступності та масовості надання соціальних послуг шляхом розширення чисельності офісів, куди можуть звертатися громадяни за соціальною послугою з 20 сьогодні до якнайменш 50 на кінець проекту, зростанню рівня соціальної захищеності всіх категорій населення;

- зростанню чисельності клієнтів з 40 тис. сьогодні до якнайменш 200 тис.на кінець проекту та кількості цільових груп з 2 сьогодні до якнайменш 15 на кінець проекту;

- розширенню спектру послуг з 10 сьогодні до якнайменш 20 на кінець проекту;

- зменшення ціни послуги шляхом залучення безкоштовної праці волонтерів та створення інформаційних офісів;

- адекватному перерозподілу соціальної відповідальності між державою і суспільством;

- скороченню можливостей корупції та протекціонізму з боку державних службовців завдяки звуженню їх повноважень у процесі вибору найбільш ефективних варіантів вирішення соціальних проблем та виконавців.

Цільові групи проекту:

Мешканці територіальної громади, що потребують соціальної допомоги.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту складає 3,168 млн.грн. Джерела його фінансування: фінансування з боку учасника конкурсу - 0,268млн.грн., фінансування з боку співвиконавців проекту - 0,1млн.грн., залучені кошти з боку донорських організацій - 1,5млн. грн., очікуваний обсяг гранту Конкурсу - 1,3 млн. грн.

Організації-партнери, співвиконавці програми: Харківський регіональний інститут національної академії державного управління при Президентові України, Національний технічний університет «ХПІ», Харківський міський центр соціальних служб для молоді «Довіра».


3.2. Докладний опис проекту

3.2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Опис існуючих потреб і проблем в місті

Проблеми сьогодення щодо стану ринку соціальних послуг складаються з того, що існуюча державна система соціальних послуг охоплює далеко не всі соціальні групи населення, які потребують допомоги. Так, територіальні центри охоплюють своїми послугами, згідно діючого законодавства, тільки дві соціальні групи: одинокі пенсіонери та одинокі інваліди. За межами компетенції цих соціальних закладів залишається багато людей, які теж потребують різних соціальних послуг. У зв'язку з цим в останні роки значно активізувалась діяльність громадських організацій соціальної спрямованості, які відстоюють інтереси людей, що потребують допомоги.

Згідно аналізу ситуації, що системно проводиться на протязі останніх 5 років в м. Харкові управлінням праці та соціального захисту населення, зроблено висновки про те, що серед великої кількості соціальних груп населення, які потребують допомоги, найбільш вразливими є інваліди, молодь та жінки, що потрапили в тяжку ситуацію, малозабезпечені сім'ї з дітьми.

Найголовнішими проблемами цих соціальних груп є:

- Відсутність доступу до інформації, яка могла б забезпечити дії цих людей по виживанню. Причина такого стану - низький економічний рівень, коли у цих людей відсутні радіо, телевізори, не можуть пересуватися по місту, щоб одержувати інформацію в соціальних службах; не мають зв'язку між собою.

- Неконкурентноспроможність цих людей на ринку праці.

- Не існує система підготовки цих людей до праці, перестала функціонувати система державного замовлення на тих підприємствах, які працювали в радянські часи.

- Відсутність соціальних закладів для абілітації та реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства, що дало б можливість їх життєдіяльності в умовах суспільства.

Перелік цільових груп

- Ветерани війни, Афганістану, громадяни, потерпілі від Чорнобильської аварії;

- діти-сироти, діти-інваліди, діти, які знаходяться на утриманні у неповних сім'ях, діти з неблагополучних сімей;

- молодь та жінки, які знаходяться у кризовому стані, громадяни, які знаходилися в місцях позбавлення волі;

- працездатні інваліди, непрацездатні інваліди;

- мешканці територіальної громади, що потребують соціальної допомоги.


Підстави для визначення цільових груп та заходів:

Наявність перелічених в проекті цільових груп регламентована діючим законодавством України та місцевими нормативними актами. Так, соціальний статус таких громадян, як «люди похилого віку», «самотні», «сімейні пари похилого віку», «ветерани праці та війни», «громадяни, потерпілі від Чорнобильської аварії», «діти-сироти», «діти-інваліди», «діти, які знаходяться на утриманні у неповних сім'ях», «діти з неблагополучних сімей», «діти з дитячих будинків та інтернатів», «громадяни, які знаходилися в місцях позбавлення волі», «працездатні та непрацездатні інваліди» встановлено на державному рівні. Їм надається необхідна допомога у вигляді пільг, субсидій та державних допомог. Але крім державної допомоги ці люди потребують безпосередньої допомоги на місцях, яку їм можуть надати як органи місцевого самоврядування, так і громадськість у вигляді соціальних послуг, консультацій та додаткових фінансових виплат.

Хворі на рак, окремо - жінки з захворюванням на рак молочної залози, туберкульоз та інші хвороби, потребують, з одного боку, сторонньої допомоги, з другого - залучення їх до різноманітних соціальних технологій, які забезпечуть соціальну реабілітацію цих людей. Їм необхідна увага з боку територіальної громади для забезпечення їх життєдіяльності в умовах тяжкого захворювання.

У цільові групи включені молодь та жінки, які знаходяться у кризовому стані, та інші мешканці територіальної громади, що потребують соціальної допомоги. Ці люди теж потребують сторонньої допомоги з урахуванням сучасних місцевих особливостей.

Підставою для визначення цільових груп та заходів проекту є юридичні основи державного та місцевого законодавства та об'єктивна реальність - наявність певної кількості людей - носіїв однієї соціальної проблеми.

Обґрунтування спрямованості результатів проекту на визначені цільові групи

Вирішення соціальних проблем населення - одне з найголовніших завдань нашого суспільства. Однак вирішення загальних проблем у повній мірі неможливо без вирішення проблем конкретних:

- обмежений доступ до соціальної інформації та по отриманню соціальних послуг;

- слабке запровадження інноваційних методів у наданні соціальних послуг;

- відсутність скоординованої взаємодії між різними структурними підрозділами, які відповідають за надання населенню соціальних послуг та інформації у повному обсязі;

- відсутність скоординованої взаємодії між програмами неурядових організацій, органів місцевого самоврядування та державними програмами.

- високий рівень патерналізму в суспільстві, що заважає формуванню методів активного забезпечення життєдіяльності в громаді.

Перелічені проблеми оказують негативний вплив на забезпечення якісної життєдіяльності громадян, які входять у цільові групи проекту. Тобто, тих громадян, які потребують соціальної інформації в необхідному обсязі та соціальних послуг, без яких вони не можуть отримувати необхідний рівень свого життя.

Вирішення цих проблем можливо трьома шляхами:

1. Підвищення якості надання соціальних, адміністративних та інформаційних послуг населенню через запровадження новітних (електронних) технологій у структурних підрозділах органів місцевого самоврядування.

2. Розповсюдження соціальної інформації для забезпечення життєдіяльності громади, в першу чергу, представників цільових груп.

3. Залучення населення (волонтерів) та неурядових організацій до співпраці з органами місцевого самоврядування у наданні соціальних послуг та розширенню їх кількості через впровадження системи соціального замовлення.

Реалізація проекту дозволить:

- запровадити ефективну систему надання органами місцевого самоврядування соціальних послуг населенню та підвищити рівень соціальної захищеності всіх категорій населення, що знаходять для себе реальну опору в суспільстві;

- підвищити адресність, доступність та масовість у наданні соціальних послуг;

- підвищити якість інформаційних, соціальних, адміністративних послуг;

- розширити залучення ресурсів громади та підвищити громадську активність населення;

- розширити громадський контроль за діяльністю влади;

- адекватно перерозподілити соціальну відповідальність між державою і суспільством;

- скоротити можливості для корупції і протекціонізму з боку державних службовців завдяки звуженню їхніх повноважень у процесі вибору найбільш ефективних варіантів рішення соціальних проблем.

Відповідність діяльності за проектом напрямкам Конкурсу

Проект відповідає напрямку Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування - організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню за розділами:

- створення системи обслуговування за місцем проживання інвалідів та самотніх осіб похилого віку (доставка продуктів харчування, ліків, надання медичних та інших послуг);

- організація комунальної системи працевлаштування тимчасово безробітних, надання послуг з працевлаштування за скороченим режимом або специфічним графіком роботи;

- організація ефективної системи одержання жителями повної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво необхідних потреб.


3.2.2.Мета та завдання Проекту

Мета Проекту:

Силами органів місцевого самоврядування створити єдиний механізм координації всіх учасників відносин на ринку соціальних послуг для соціального захисту населення міста, який забезпечував би організацію надання соціальних послуг населенню з максимальною ефективністю, оптимальною вартістю та із застосуванням провідних інноваційних технологій.

Можливість успішної реалізації вказаної мети передбачає виконання завдань проекту:

1. Координація дій громадських організацій та державних соціальних закладів та насичення цих дій необхідною соціальною інформацією, яка забезпечила б якість соціальних послуг, що надаються.

2. Наближення влади до потреб територіальної громади, забезпечення гласності і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту людей.

3. Широке залучення до участі в соціальних дослідженнях вчених, фахівців - соціологів.

4. Створення «Центру партнерських зв'язків» - з метою налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та неурядових організацій, забезпечення програм професійного навчання усіх суб'єктів місцевого самоврядування.

5.Створення інформаційної мережі, в тому числі е-офісів на базі: Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради, Управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради, територіальних центрів та неурядових організацій, учасниць проекту.

6.Створення та використання нормативної бази даних щодо соціального захисту громадян, єдиної бази даних на всі соціальні послуги, що існують у м. Харкові.

7. Використання персоніфікованого обліку громадян, що потребують допомоги.

8. Створення «Центру Волонтерів» - як альтернативної системи надання соціальних послуг населенню через залучення найбільш активних членів суспільства до волонтерської роботи.

9. Моніторинг отриманого досвіду, поширення його в територіальній громаді.

Реалізація вказаної мети дозволить виконання програми обслуговування за місцем проживання громадян, що входять до цільових груп.

Створення ефективної системи одержання мешканцями міста повної соціальної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво необхідних потреб.


3.2.3. Технологія досягнення цілей

Системний характер проекту, орієнтованого на вирішення проблеми ринку соціальних послуг та нескоординованості інформаційної мережі по розповсюдженню соціальної інформації, недостатнього залучення населення до співпраці, передбачає його реалізацію за сучасною мережною технологією з послідовно-паралельним виконанням завдань по кожному напрямку.

Методи реалізації Проекту

1. Експертна оцінка реалізації соціальних проектів громадських організацій на ринку соціальних послуг міста (за підсумками конкурсів соціальних проектів 2000 - 2005 років).

2. Аналіз роботи державних служб та муніципальних закладів по наданню соціальних послуг мешканцям міста.

3. Проведення соціальних досліджень в цільових групах з метою визначення існуючих проблем серед одержувачів соціальних послуг та соціальної інформації.

4. Проведення опитувань серед фахівців соціальних служб та представників громадських організацій, що безпосередньо надають соціальні послуги мешканцям міста з метою виявлення недоліків при наданні послуг і розповсюдженні соціальної інформації.

5. Створення комплексу схем зв'язку та комплексних програм з баз даних для забезпечення єдиної інформаційної мережі на ринку соціальних послуг.

6. Проведення навчальних семінарів, тренінгів, конференцій як представниками соціальних служб та громадських організацій, так і з представниками цільових груп.

7. Систематизація методологій та видання інформаційно-методичних матеріалів для користування на ринку соціальних послуг.

Опис заходів проекту

1. Вивчення досвіду надання соціальних послуг з боку державних служб та державних організацій.

2. Розробка та апробація механізмів по створенню «Центру партнерських зв'язків» з громадськими організаціями міста.

3. Розробка та апробація механізму по створенню «Центру волонтерів».

Створення вказаного центру передбачає об'єднання дій представників органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, спрямованих на підвищення рівня життя та якості надання соціальних послуг мешканцям територіальної громади. Діяльність «Центру партнерських зв'язків» спрямована на взаємодію структур (служб та організацій), а діяльність «Центру волонтерів» - на взаємодію громадян через їх участь у реалізації соціальних програм на волонтерських засадах.

4. Підготовка та проведення спільних заходів органів місцевого самоврядування з метою формування громадської думки щодо відношення громади до представників цільових груп проекту. Маються на увазі заходи до міських свят: «День людини похилого віку», «День інваліда», «День захисту дітей», «Річниця аварії на ЧАЕС», «День перемоги», «День визволення м. Харкова від фашистських загарбників» та ін.

5. Створення інформаційної мережі електронних офісів.

Технічне забезпечення діяльності е-офісів: придбання обладнання, підключення до Інтернет; розробка програмного забезпечення для моніторингу звернень громадян до соціальних служб та органів місцевого самоврядування; вивчення та аналіз потреб населення м. Харкова (з розподіленням потреб по соціальним групам, територіальному ознаку та інше); навчання спеціалістів для роботи в е-офісах.

6. Робота мережі е-офісів по наданню населенню інформаційних послуг.

До створення мережі е-офісів залучаються: 10 територіальних центрів у 9 районах м. Харкова, Управління праці та соціального захисту населення, Харківський міський центр соціальних служб для молоді «Довіра», існуюча інформаційна мережа на базі діючих неурядових організацій соціального спрямування. Очікується, що мережа охопить до 20 е-офісів у всіх районах та мікрорайонах м. Харкова на початку проекту і зросте до 50 наприкінці. Фахівці мережі будуть надавати мешканцям територіальної громади м. Харкова сучасні різноманітні соціальні послуги завдяки застосуванню інноваційних технологій.

7. Незалежний моніторинг та оцінка діяльності е-офісів з питань забезпечення життєдіяльності.

Проведення досліджень серед операторів та клієнтів е-офісів упродовж проекту задля корегування діяльності за проектом для досягнення запланованих результатів та проведення оцінки наприкінці проекту щодо ступеню ефективності досягнення поставленої цілі.

10. Узагальнення існуючого існуючого досвіду для подальшого розповсюдження

Проведення аналізу впливу проекту на поліпшення ситуації у координації зусиль усіх суб'єктів відносин у сфері надання соціальних послуг дозволить оцінить переваги і недоліки методології проекту та його безпосередньої реалізації. А також сформулювати рекомендації щодо подальшого розповсюдження опрацьованої моделі з урахуванням здобутків, отриманого у проекті.

Ступінь готовності до реалізації проекту є досить високою. Досвід роботи Харківської міської ради свідчить, що відносини на ринку соціальних послуг на рівні територіальної громади можуть координуватися органами місцевого самоврядування. Харків є одним з перших міст в Україні, де на практиці реалізовано механізм соціального замовлення. На ринку соціальних послуг разом з державними соціальними службами працює велика кількість громадських організацій соціальної спрямованості. Починаючи з 1999р., Головне Управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради проводить конкурси соціальних проектів. Зроблено спробу відпрацювання механізму таких відносин, а саме: міський проект «Єдина соціальна мережа», що поєднує і координує роботу громадських організацій, які перемогли в міському конкурсі соціальних проектів. Міський проект залучає кращі сили громадськості для рішення соціальних проблем.

При реалізації механізму координації дій громадських організацій, волонтерів та інших учасників соціальних програм в місті виникає проблема насичення усіх учасників партнерських відносин необхідною соціальною інформацією, яка забезпечила б якість соціальних послуг, що надаються.

Харківська міська рада зробила крок до такої координації через реалізацію міського проекту «Єдина соціальна мережа». Цей проект є складовою частиною «Комплексної програми соціального захисту населення м. Харкова». Управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради об'єднує діяльність державних соціальних служб та громадськіх організацій соціальної спрямованості, які працюють в місті, та забезпечує координацію їх дій. Для цього проводяться системні наради за участю всіх учасників проекту, здійснюється обмін інформацією через видання: «Соціального паспорту м. Харкова», Збірника «Волонтерський рух в місті Харкові», Жіночого журналу «Я», Газети «Во имя жизни», Інтернет - портал «Харків Соціальний».

Організуються та проводяться навчальні семінари та обмін досвідом між учасниками проекту, вивчається міжнародний досвід, залучаються до роботи жителі територіальної громади на волонтерських засадах та проводяться необхідні заходи щодо організації волонтерського руху в місті. Всі напрямки роботи розвиваються досить активно, але на сьогодні перелічених заходів недостатньо для подальшого руху вперед. У всіх учасників проекту є необхідність користуватися нормативною базою даних, яка регулює відносини в сфері соціального захисту громадян, у зв'язку з великою кількістю звернень громадян з правових питань.

Процедури внутрішньої оцінки досягнення результатів включають: моніторинг письмових та усних звернень громадян з питань соціального захисту населення; експертну оцінку діяльності громадських організацій на ринку соціальних послуг міста; поточний розгляд ходу виконання проекту; підведення остаточних підсумків виконання проекту та аналіз трансформації результатів проекту в громаду; аналіз зміни функцій фахівців управління соціального захисту м. Харкова у зв'язку зі змінами відносин, які очікуються в громаді після досягнення результатів проекту.

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації програми здійснено відповідно до професійної кваліфікації фахівців кожної організації, профілю їх діяльності та наявного досвіду у відповідних напрямах і сферах, передбачених програмою. Забезпечення Прозорість виконання проекту та координацію діяльності по усіх напрямках забезпечить Координаційна рада. Конкретний розподіл функцій між організаціями партнерами наведено у наступному пункті, оскільки робочі групи команди формуються саме за функціональним принципом.

Команда, що здійснює проект, складається з 4 груп. До першої з них входять працівники Управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради, функції яких полягають у постановці та уточненні цілей кожного з напрямків робіт, передбачених проектом, організація і координація їх виконання, аналіз звернень вивчення потреб населення, підготовка та проведення навчальних семінарів, тренінгів; проведення незалежної експертної оцінки програм; розробка та реалізація РR-кампанії по інформуванню населення, адміністративне забезпечення у створенні мережі е-офісів, координація діяльності е-офісів, внутрішній моніторинг, фінансовий та адміністративний контроль за виконанням проекту та попередня оцінка результатів; Харківський міський центр соціальних служб для молоді «Довіра» - залучення молоді до волонтерських програм. До другої групи входять представники Національного технічного університету «ХПІ», Харківського регіонального інституту національної академії державного управління при Президентові України - експертній оцінці проблем на ринку соціальних послуг територіальної громади м. Харкова, розробка методології впровадження проекту, узагальнення існуючого досвіду проекту для подальшого розповсюдження. Третя група складається з фахівці неурядових організацій. До забезпечення роботи «Центру Волонтерів» залучаються: Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот» - видання довідника соціальної інформації, навчання волонтерів е-офісів, інформаційне забезпечення Інтернет-порталу «Харків соціальний». Благодійний Фонд «Центр реабілітації інвалідів дитинства «Промінь» - створення мобільного транспортно-консультативного пункту для інвалідів; Благодійний фонд «Інститут Раннього втручання» - створення системи послуг раннього втручання для надання допомоги дітям з порушеннями розвитку, дітям-інвалідам та сім'ям, що виховують таких дітей; Харківське відділення всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»Товариство інвалідів Київського району, Харківська громадська організація незрячих юристів - безкоштовна психологічна, правова, інформаційна допомога інвалідам, організація біржі праці для вразливих верств населення.

До четвертої групи входять територіальні центри та громадські організації соціальної спрямованості - створення робочих місць для функціонування е-офісів, робота з населенням по наданню інформаційних послуг.3.2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту

Тривалість заходу

Захід

Місце проведення

Організація-виконавець


Місяць 1

Вивчення існуючої інформації у сфері соціального захисту населення; проведення незалежної експертної оцінки соціальних програм, які реалізуються в рамках проекту; відпрацювання методології проекту.

м.

Харків

Управління праці та соці-ального захисту населення, Харківський регіональний інстітут національної акаде-мії державного управліня при Презідентові України, НТУ «ХПІ».Розробка програми Центру Волонтерів, розробка кампанії по залученню населення для роботи у Центрі Волонтерів, їх психодіагностування та психологічне консультування.


Управління праці та соціального захисту населення, НТУ «ХПІ».Технічне забезпечення проекту: придбання та встановлення техніки в е-офісах, розробка проекту та створення інформаційної системи та мережі


територіальні центри, Благодійний Фонд «Центр реабілітації інвалідів дитинства «Промінь», НТУ «ХПІ».Координація діяльності створеної мережі е-офісів


Управління праці та соціального захисту населення


Місяць 2

Створення Центру партнерських зв'язків

Розробка РR-кампанії проекту щодо залучення неурядових організацій для підвищення адресності, доступності та масовості надання соціальних послуг


Управління праці та соціального захисту населення;

Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот»Проведення масових заходів по залученню волонтерів: круглих столів, акцій.


Управління праці та соціального захисту населення, Харківський міський центр соціальних служб для молоді «Довіра»,Проведення циклу фокус-груп з керівниками і фахівцями неурядових організацій, територіальних центрів


Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот»Підготовка робочих місць для функціонування е-офісів


Територіальні центри, громадські організаціїОрганізація спільної роботи е-офісів через Інтернет - портал «Харків Соціальний» щодо надання соціальних послуг з високою оперативністю та високою якістю


Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот», Харківський міський центр соціальних служб для молоді «Довіра», НТУ «ХПІ»


Місяць 3

Проведення навчальних семінарів-тренінгів для керівників і фахівців неурядових організацій, територіальних центрів


Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот»Створення координаційної ради. Підготовка та проведення засідань координаційної ради


Управління праці та соціального захисту населення


Місяць 5

Видання довідника соціальної інформації: соціальних, інформаційних та адміністративних послуг, які надаються населенню у м. Харкові.


Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот»


Місяці 4-12

Надання соціальних послуг міським Центром Волонтерів. Надання соціальних, інформаційних, та адміністративних послуг населенню:

- створення системи послуг раннього втручання для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів;

- психодіагностика та безкоштовна психологічна, правова, інформаційна допомога (координація з питання працевлаштування, організації власного бізнесу, освіти та ін.) інвалідам, громадянам, що потребують соціальної допомоги;

- створення соціальних послуг для людей похилого віку та громадян, не здатних до самообслуговування;

- мобільний транспортно-консультаційний пункт, обладнаний для перевезення інвалідів.


Благодійний Фонд «Центр реабілітації інвалідів дитинства «Промінь»,

Благодійний фонд «Інститут Раннього втручання» для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів,

«Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», Харківська громадська організація незрячих юристів


Місяці 4-12

Моніторинг діяльності «Центру волонтерів», збір поточної інформації щодо надання соціальних послуг у рамках роботи «Центру волонтерів»


Управління праці та соціального захисту населення


Місяць 12

Узагальнення існуючого досвіду проекту, формулювання рекомендації щодо подальшого розповсюдження опрацьованої моделі в Україні, підготовка монографії «Соціальна політика регіону»


Харківський регіональний інститут національної академії державного управління при Президентові України, НТУ «ХПІ»3.2.5.Очікувані результати проекту

1. Короткотривалі наслідки реалізації проекту

- підвищення адресності, доступності та масовості надання соціальних послуг шляхом розширення чисельності офісів, куди можуть звертатися громадяни за соціальною послугою та інформацією;

- збільшення кількості клієнтів - одержувачів соціальної інформації та соціальних послуг;

- розширення спектру соціальних послуг, що надаються цільовим групам за рахунок впровадження інноваційних технологій;

- зменшення ціни послуги шляхом залучення безкоштовної праці волонтерів та надання необхідної соціальної інформації.

2. Перспективні наслідки реалізації проекту

- підвищення громадської активності населення, яка забезпечить якісну життєдіяльність громади;

- зростання рівня соціальної захищеності всіх категорій населення, які знаходять для себе реальну опору в суспільстві;

- розширення громадського контролю за діяльністю влади;

- адекватний перерозподіл соціальної відповідальності між державою і суспільством;

- скорочення можливостей корупції та протекціонізму з боку державних службовців завдяки звуженню їх повноважень у процесі вибору найбільш ефективних варіантів вирішення соціальних проблем та виконавців.

Мультиплікаційний ефект. Передбачається розповсюдження досвіду, одержаного в процесі реалізації проекту на інші гуманітарні напрямки (освіта, охорона здоров'я, культура).

Фінансова сталість полягає в тому, що після закінчення терміну дії проекту передбачається фінансова підтримка створеної інформаційної мережі як з міського бюджету, так і залучення коштів міжнародних грантів (Український фонд соціальних інвестицій) та інших. Зменшення навантаження на бюджет через реалізацію відпрацьованих в проекті механізмів по забезпеченню життєдіяльності громади, в першу чергу вказаних цільових груп.

Інституційна сталість забезпечується тим, що після закінчення терміну дії проекту передбачається продовження функціонування всіх учасників проекту, яке буде координуватись управлінням праці та соціального захисту населення Харківської міської ради. За результатами проекту передбачається скоординувати діяльність громадських організацій, які працюють на ринку соціальних послуг з органами місцевого самоврядування, в першу чергу тих, дії яких спрямовані на конкретні цільові групи населення - інваліди по зору, діти-інваліди, жінки, що потерпіли від домашнього насильства, потерпілі від аварії на ЧАЕС, люди похилого віку та інші. Ці організації як ніхто інший знають потреби «своїх» опікуваних, знають, які потреби для них найбільш важливі, виявляють нові вимоги вузьких соціальних верств.

Крім того, результатом реалізації проекту передбачається розвиток центрів реабілітації дітей-інвалідів, центру соціальної адаптації для громадян, які знаходилися в місцях позбавлення волі, центру соціальних служб для молоді «Довіра», які вже сьогодні фінансуються з міського бюджету. Також планується створення центру реабілітації наркозалежних.

Крім того, громадські організації соціальної спрямованості одержали гранти міжнародних фондів. В 2004 році в місті та області відновив свою діяльність «Український фонд соціальних інвестицій», гранти якого на три роки одержали п'ять громадських організацій на суму 2,6 млн.грн. В 2005 році планується черговий конкурс соціальних мікропроектів з перспективою розвитку на декілька років. Всі вказані позиції створюють на ринку соціальних послуг міста єдиний інститут підтримки територіальної громади.

Політична сталість проекту складається з того, що механізм соціального партнерства майбутнього повинен виходити з подальшої демократизації принципів, форм і методів управління процесами розвитку громади, які спрямовані на забезпечення якісності життєдіяльності громади. У кожній моделі механізму партнерства мають бути незалежні установи з моніторингу, аудиту та аналізу безперервно задіяної інформації в системі місцевого самоврядування, а також висококваліфіковані фахівці, здатні викласти слушні пропозиції та вимоги для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. такими об'єктами є громадські організації соціальної спрямованості.

Органи місцевого самоврядування будуть мати змогу брати участь у всіх процесах аналізу інформації, дискусіях з вибору тематики соціальних проектів, цілей та механізмів їх здійснення, розробляти, узгоджувати та затверджувати правила партнерства і зміст партнерських угод у кожному випадку, брати участь у контролі за виконанням акцій партнерства, у конкурсах, біржах, ярмарках тощо.

Місцеві громадські організації, групи продовжуватимуть користуватися можливістю ініціювання варіантів соціальних проектів та заходів для покращення добробуту населення, зменшення безробіття та покращення соціального обслуговування населення.

Впровадження механізму соціального партнерства на ринку соціальних послуг стане базою, яка забезпечить динамічне та резонансне підвищення міжнародного авторитету України, її інвестиційної привабливості.

4. Бюджет проекту

Коментарі до бюджету проекту

Загальний бюджет проекту складає 3168 тис.гривень. Ця сума складається з витрат, які фінансуються з гранту Конкурсу, внеску партнерів програми, міського бюджету та залучених коштів. Сума витрат з гранту Конкурсу складає 1300 тис.грн. або 41,03 %, сума витрат партнерів по проекту 100 тис. грн. або 3,16 %, сума витрат учасника Конкурсу складає 268 тис. грн. або 8,46 %, сума залучених коштів - 1500 тис. грн. або 47,35%.

Загальний бюджет проекту складається з сімох основних статей. Перша стаття передбачає забезпечення функціонування офісів по наданню соціальних послуг та соціальної інформації з сумою витрат 963,45 тис. грн. Друга - визначає транспортні витрати - переобладнання мікроавтобусів для перевезення інвалідів-колясочників з сумою витрат 184,8 тис. грн. Третя - визначає заходи щодо розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями з сумою витрат 1559 тис. грн. Заходи щодо розповсюдження соціальної інформації потребують 111 тис. грн. П'ята стаття передбачає фінансування розвитку волонтерського руху з сумою витрат 162,7 тис .грн. Витрати на проведення незалежної експертної оцінки виконання проекту та розповсюдження рекомендацій щодо поширення отриманого досвіду складають 52 тис. грн. Заходи щодо впровадження інноваційних соціальних технологій потребують 105,05 тис .грн.

Таким чином, з міського бюджету планується профінансувати розвиток волонтерського руху та заходи щодо впровадження інноваційних технологій.


Додатки:

Додаток 1. Форма 1. «Загальний бюджет проекту».

       Форма 2. «Розклад бюджету за статтями видатків».

Додаток 2. Очікувані джерела фінансування.

Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту.

Додаток 4. Інформація про партнерські організації.

Додаток 5. Резюме виконавців проекту.Керівник програми:

перший заступник Харківського

міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Політучий С.Я.